5 steg mot klimatneutral elkonsumtion

Det går inte att komma ifrån ett visst utsläpp under elens livscykel. Men genom att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete och säkerställa att din elleverantörs energiproduktion är klimatredovisad är du på god väg mot klimatneutralitet. Genom fem steg kan ditt företag uppnå en helt klimatneutral elförbrukning. Vi guidar dig igenom dem.

Fyll i formuläret för att ladda ned guiden

Fyll i formuläret för att ladda ned guiden