VF_download_pdf_rgb
5 steg mot klimatneutral elkonsumtion

Det går inte att komma ifrån ett visst utsläpp under elens livscykel. Men reducera så mycket som möjligt, bedriv ett aktivt hållbarhetsarbete, genomför livscykelanalyser och säkerställ att din elleverantörs energiproduktion är klimatredovisad och transparent. Då är du på god väg mot att kunna kalla din elkonsumtion klimatneutral.

Genom Klimatneutral el från Vattenfall kan du bli helt fri från klimatpåverkande utsläpp i din elförbrukning. Vi hjälper er att klimatkompensera för de oundvikliga utsläppen och väljer utsläppsminskningar från projekt som uppfyller högt ställda krav och som bidrar till flera av FNs mål för hållbar utveckling.

Ladda ner vår guide för att lära dig hur du genom fem steg kan göra din verksamhets elförbrukning klimatneutral. Bland annat får du veta hur du:

  • Gör för att reducera utsläppen av växthusgaser så mycket som möjligt.
  • Genomför en livscykelanalys för att ta reda på hela din verksamhets klimatpåverkan.
  • Säkerställer att din elleverantör bedriver en transparent och klimatredovisad energiproduktion.

 

Fyll i formuläret för att ladda ned guiden