elförsörjning, power-as-a-service, Elektrifiering

Sågverk står inför stora investeringar

Publicerad: 2022-05-06 Uppdaterad: 2024-03-08 kl. 08:33

Sågverk står inför stora investeringar

En stabil elförsörjning är helt avgörande för sågverksindustrin. För att trygga produktionen och behålla fokus på kärnverksamheten väljer flera sågverksbolag att möta framtidens elektrifiering med partnerskap.

Sågverksindustrin har gamla anor – och en stor andel gamla elanläggningar. Många bolag står därför inför stora och omfattande investeringar i ny och bättre elinfrastruktur. En del företag sitter med elanläggningar från tidigt 70-tal som borde bytts ut för länge sedan, säger David Jigmo-Linde, affärsutvecklare och projektledare på Vattenfall.

Ett avbrott kan resultera i att virke behöver kasseras med stora kostnader som följd

DJL_1200Äldre utrustning kan innebära en betydande risk för personsäkerheten men också större risk för haveri och störningar. Tillgången på reservdelar till äldre utrustning är dessutom låg eller obefintlig så ett fel i anläggningen kan leda till långa avbrottstider med stora kostnader som följd. Med Vattenfall som ägare flyttas ansvaret från kunden vilket innebär att avbrott och haverier hanteras av Vattenfall istället.

 En säker elförsörjning är en förutsättning för att produktionen ska fungera – från sortering och barkning till sågning och torkning. Ett avbrott som exempelvis resulterar i ett stopp i såglinjen leder till produktionsbortfall och försenade leveranser. Torkningen är en känslig process och ett avbrott kan resultera i att virke behöver kasseras med stora kostnader som följd, säger David Jigmo-Linde.

Allt viktigare att outsourca det som ligger utanför kärnverksamheten


Sågverksindustrin är redan i dag beroende av en säker och robust elanläggning med hög tillgänglighet och det kommer bli ännu viktigare framöver när allt fler delar av verksamheten elektrifieras. Att många sågverksbolag trots det har äldre elanläggningar tror David Jigmo-Linde beror på att fokus ligger på kärnverksamheten.

– Ofta ses inte elanläggningen och då i synnerhet högspänningsdelen som en del av kärnverksamheten. Investeringar i produktionsprocessen prioriteras ofta och då får investeringar i exempelvis högspänningsanläggningen stå tillbaka, säger han.

Partnerskap för ökad trygghet

För att säkra en trygg elförsörjning och behålla fullt fokus på kärnverksamheten vänder sig många aktörer till Vattenfall. Med tjänsten Power-as-a-Service överlåter man ansvaret för elanläggningen åt Vattenfall och kan förvänta sig en säker elförsörjning med hög tillgänglighet. Vattenfall tar fullt ansvar för anläggningens funktion, underhåll och beredskap och står för alla förutsedda och oförutsedda kostnader under avtalstiden.

Vattenfall blir juridiska ägare av elanläggningen innebär dessutom att man tar över elsäkerhetsansvaret

– Vattenfall finansierar och tar fullt ansvar för alla investeringar, i tät dialog med kunden. Det innebär att man inte behöver binda något kapital i sin elanläggning och redan bundet kapital frigörs. Att tjänsten dessutom bygger på en fast månadsavgift innebär en förutsägbarhet för kunderna och minskad risk för oförutsedda kostnader, säger David Jigmo-Linde.
Att Vattenfall blir juridiska ägare av elanläggningen innebär dessutom att man tar över elsäkerhetsansvaret.

– Högspänning är livsfarligt och på anläggningsinnehavaren vilar det ett tungt ansvar som kräver omfattande kunskap och erfarenhet. Vattenfall som anläggningsinnehavare blir juridiskt och ekonomiskt ansvariga för att anläggningen över tid uppfyller myndighetskrav och standarder. Detta frigör tid och resurser för våra kunder, säger David Jigmo-Linde.

Vattenfall_Pen_Y_Cymoedd_ site_highres1

Säker elleverans av experter

Vattenfall ser samarbetet som ett partnerskap där kundens verksamhet står i centrum och kunden kan räkna med en säker elleverans och en kompetent partner i elkraftsfrågor.

Vi har över hundra års erfarenhet av att bygga, äga och förvalta elanläggningar

– Vi har över hundra års erfarenhet av att bygga, äga och förvalta elanläggningar. Vi förstår vikten av en stabil och pålitlig elförsörjning och som kund kan man känna sig trygg med att vi både har kunskap och kapacitet. Genom vårt samarbete underlättar vi för våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet, säger David Jigmo-Linde.

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Vill du läsa mer om hur Vattenfalls funktionslösning "Färdig Elanläggning" fungerar? Besök vår webbsida!

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!