Avsnitt 24

Hur mäter man biologisk mångfald?

Jens och Josefin (1)

 

I detta avsnitt av Energy Plaza Podcast dyker vi ner i den komplexa men viktiga frågan om biologisk mångfald och dess betydelse för både miljön och näringslivet. 

Med de nya kraven på hållbarhetsredovisning ställs företag inför utmaningen att förstå och redogöra för hur deras verksamhet påverkar den biologiska mångfalden, samt hur förändringar i ekosystemen kan påverka deras ekonomiska resultat. För att hjälpa oss navigera dessa frågor har vi med oss Josefin Blanck, chef för miljöstrategiska projekt på Vattenfall. Tillsammans utforskar vi de bästa strategierna för att hantera och dra nytta av biologisk mångfald.

Upptäck fler podcastavsnitt!

Biodiversity enhancing measures on premises