Förnybar energi, Vindkraft

Förstudien nyckeln till framgångsrik energieffektivisering

Publicerad: 2020-03-18 Uppdaterad: 2021-11-02 kl. 14:36

förstudie-framgångsrik-energieffektivisering

Vikten av goda förberedelser inför stora projekt är svår att överskatta – så även inom energieffektivisering. Här är fem steg för en lyckad förstudie.

Av de tre faserna i ett energieffektiviseringsprojekt är det ingen överdrift att kalla förstudien minst lika viktig som genomförandet och avslutningen. Ändå är det många fastighetsägare som tummar på förberedelserna, kanske i försök att dra ned på tidsåtgången eller kostnaden, och sedan genomför ett projekt vars resultat blir allt annat än lyckat.

Projektledning.com skriver att en lyckad förstudie undersöker ett projektförslag i fem steg: formulering av mål, nulägesanalys, kravspecifikation, resursanalys och ekonomisk analys samt lösningsförslag och milstolpar.

Förstudie i fem steg

Arbetet bör inledas med formulering av syfte och mål med studien. Därefter krävs en utförlig nulägesanalys. Med det menas en kartläggning av såväl företaget som affärsmiljön och läget i omvärlden.

I kravspecifikationen klargörs förväntat resultat. Dessa krav kan gärna rangordnas efter prioritet. Även hur resultatkravet ska nås brukar anges i specifikationen.

I de sista två stegen genomförs analys av ekonomi och resursåtgång, samt framtagning av lösningsförslag. Glöm heller inte bort att ange några milstolpar. Att ha delmål att sträva mot är en viktig del i alla projekt.

Energieffektivisering på Gotland

Behovet av utförlig förstudie är inte bara stort hos fastighetsägare, utan något som vi på Vattenfall möter även på regional nivå. Ett exempel på en nyligen avslutad förstudie på området energieffektivisering är vår undersökning av förslaget om ett batterilager på Gotland. Studien gjordes på uppdrag av Energimyndigheten, och avslutades hösten 2018.

Förstudien visade på olika lösningar för elförsörjningen på Gotland, däribland ett batterilager och reglerbar vindkraftsproduktion, men även genom styrbar elkonsumtion. Det sistnämnda skulle i sådana fall uppnås genom en digital marknadsplats för systemtjänster där kunderna både kan sänka sina kostnader och sälja sin elproduktion.

– Det är mycket positivt att studien visar på möjligheterna med omställning till ett förnybart energisystem på Gotland. Potentialen är stor med ny smart teknik som exempelvis möjliggör att Gotland kan bidra med förnybar elproduktion till det svenska elsystemet i större skala, sa Karl Bergman, forskningschef på Vattenfall, i en kommentar i november 2018.

Studien kan även ses som ett pilotprojekt för arbetet mot ett förnybart energisystem i hela Sverige.

Läs även vår tidigare artikel “Tätt mellan fällorna på effektiviseringsmarknaden”.

New call-to-action

(Foto: William Daigneault/Unsplash)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!