Energiteknik, Förnybar energi, AI

Artificiell intelligens öppnar för mindre utsläpp

Publicerad: 2021-03-31 kl. 06:00

Artificiell intelligens öppnar för mindre utsläpp

Digitaliseringens andra våg är över oss. Artificiell intelligens möjliggör stora resurseffektiviseringar som i sin tur öppnar upp för mer förnyelsebar energi. Senja Nordström vid Energimyndigheten konstaterar att vi står mitt i ett avgörande skifte.

Vi står mitt upp i det som ibland kallas den andra digitaliseringsvågen. Den första har redan dragit förbi, med digitalisering av information, metoder och processer, och allmän tillgång till internet via såväl fast lina som mobila anslutningar. Den andra vågen består i huvudsak av fyra teknikområden: Artificiell intelligens, AI, avancerad automation och robotisering, sakernas internet och blockkedjeteknik. Det sistnämnda är hittills mest omtalat i samband med konstruktionen av kryptovalutor, men potentiellt kan blockkedjeteknik erbjuda decentralisering av digitala transaktioner utan något behov av central styrning.

Utvecklingen går mot självlärande smarta automatiserade system och ökad användning av data i och med digitalisering av energisystemet

Digitaliseringens största potential ligger för närvarande i möjligheten att sudda ut gränserna mellan olika energisektorer, öka flexibiliteten inom energisystemet som helhet och möjliggöra integration mellan system, enligt Internationella energirådet, IEA.

– Utvecklingen går mot självlärande smarta automatiserade system och ökad användning av data i och med digitalisering av energisystemet, säger Senja Nordström, senior rådgivare och programansvarig vid Energimyndigheten.

Extra steg av effektivisering

Energimyndigheten handhar just nu en utlysning på 67,5 miljoner kronor för projekt som kretsar kring klimatsmarta energilösningar med hjälp av artificiell intelligens.

AI-baserade lösningar kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

– AI-baserade lösningar kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, och på så sätt nå både nationella och internationella utsläppsmål, säger Senja Nordström.

Ett välkänt exempel i sammanhanget var när Googles Deep Mind 2016 rapporterade om hur företaget använt artificiell intelligens för att optimera kylningen i ett av sina datacenter. Trots att man redan gjort omfattande satsningar på att effektivisera kunde AI-systemet sänka energiförbrukningen för kylningen med ytterligare upp till 40 procent, skriver forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk i rapporten Digital utveckling och möjligheter för energisektorn. Energiforsk refererar även till det brittiska bolaget Open Energy som arbetar med optimering genom att koppla upp och fjärrstyra energiförbrukande och energilagrande utrustning hos företag. Enligt Open Energy finns det ett flexibelt effektutrymme på upp till 6 GW i energiförbrukningen i Storbritannien som kan användas för att justera och flytta topparna i energiförbrukningen.

Optimering av processer, bättre styrning och prognostisering samt maskininlärning och mönsterigenkänning


Att dessa och andra möjligheter står för dörren är ett resultat både av den tekniska utvecklingen som sådan, och av klimatmål som driver på omställningen till förnyelsebar el, säger Senja Nordström. När vi väljer energikällor med större noggrannhet ökar incitamenten att få ut mesta möjliga av elproduktionen.

– Digitalisering möjliggör resurseffektivisering genom till exempel optimering av processer, bättre styrning och prognostisering samt maskininlärning och mönsterigenkänning, säger Senja Nordström.

Förnyelsebart kräver mer flexibilitet

Använder man sig av mycket förnybar kraft kan det vara så att tillgången på energi är riklig, men ojämnt fördelad över dygnet. När behovet av effekt inte matchar tillgången kan man använda sig av så kallad laststyrning för att avlasta nätet från snabba toppar.

– Artificiell intelligens kan till exempel användas för bättre styrning av last, både med avseende på produktion och konsumtion. I och med införande av förnyelsebar produktion så behövs ökad flexibilitet och en annan styrning i elnäten, säger Senja Nordström.

I en vidare bemärkelse påverkar det som sker i form av digitalisering oss alla, på ett sätt som kan sägas vara mer genomgripande än industrialiseringen av samhället, menar hon.

– Vi lever mitt i denna omställning. Det är fantastiskt spännande och skapar otroliga möjlighetr.

Läs mer om AI och energi:

• Om Energimyndighetens utlysning Klimatsmarta energilösningar med hjälp av artificiell intelligens (AI)

• Artikel på Energy Plaza: Flexibel frekvensreglering bidrar till ett stabilt kraftnät

• Energiforsks rapport Digital utveckling och möjligheter för energisektorn 2 2019-557

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!