Förnybar energi, Vindkraft, klimatmål

Vindkraftverk behöver bytas ut – till större men färre

Publicerad: 2022-05-18 Uppdaterad: 2022-11-24 kl. 14:11

Vindkraftverk behöver bytas ut – till större men färre

Färre men större vindkraftverk kommer vara en viktig del av framtidens energilandskap – om opinionen tillåter.
– Vi behöver få i gång ett generationsskifte för vindkraften, annars finns risken att vi producerar mindre el 2030 än 2020, säger Sandra Johanne Selander, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Kraftledningar, vindkraftverk och solceller är ett allt vanligare inslag i våra svenska landskap. Men etableringar av ny elinfrastruktur möts inte sällan av upprörda känslor av de som bor i närområdet. Det berättar Sandra Johanne Selander, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Vindkraft väcker mycket känslor och oftast bildas en lokal opinion mot nya etableringar

– Behovet av el ökar men samtidigt finns det ofta ett motstånd till nya etableringar. Här i Skåne har vi exempelvis ett relativt gynnsamma förutsättningar för att bygga vindkraftverk, på grund av låga marknivåer och bra vindläge. Men vindkraft väcker mycket känslor och oftast bildas en lokal opinion mot nya etableringar. Bor man i närheten kan man uppfatta det som att vindkraftverken till exempel stör ens utsikt.

Färre men större vindkraftverk

Många vindkraftverk i södra Sverige börjar nå sin maximala livslängd och behöver bytas ut, enligt Sandra Johanne Selander. Samtidigt ökar också behovet av el, men det betyder inte att vi kommer att se fler vindkraftverk framöver.

Det innebär att vi antagligen kommer att få se färre men större verk i landskapet framöver

– De nya vindkraftverken är större och mer produktiva så ett modernt verk kan ersätta tre gamla. Det innebär att vi antagligen kommer att få se färre men större verk i landskapet framöver, säger Sandra Johanne Selander.

De nya moderna vindkraftverken är också tystare och har långsammare svepningar än de gamla. Om, och i så fall hur, det kan påverka opinionen återstår att se, konstaterar Sandra Johanne Selander som konstaterar att det är en individuell fråga hur man uppfattar ett vindkraftverk.

– Det är i betraktares ögon hur man upplever det.

Kommuner har stort inflytande

Trots behovet av ett generationsskifte för vindkraftverken i södra Sverige har det kommunala vetot i flera fall satt stopp för etableringar av nya vindkraftverk. Det har i vissa fall lett till suboptimala lösningar.

Man måste hålla sig till lägre höjder för att undgå att hamna i ett läge där det kommunala vetot fäller projektet

– Det kommunala vetot kan sätta stopp för etableringar över 150 meter. Det kan leda till att det byggs mindre vindkraftsetableringar och att man inte tar till vara på platsens fulla vindenergipotential eftersom man måste hålla sig till lägre höjder för att undgå att hamna i ett läge där det kommunala vetot fäller projektet, säger Sandra.

Olika lagstiftning för olika energislag

Lagstiftningens utformning kommer också ha en viktig roll i hur framtidens energilandskap kommer att se ut. I dag gäller olika lagstiftning om det är en park för solceller eller vindkraftverk som ska byggas.

– Stora solcellsparker kan etableras i jordbrukslandskap utan mer än att kommunen beviljar bygglov för transformatorn. En liknande etablering för vindkraft kräver en inblandning på kommunal nivå och politikerna påverkas mycket av opinionen, säger Sandra Johanne Selander.

Vi behöver få i gång ett generationsskifte för vindkraften, annars finns risken att vi producerar mindre el 2030 än 2020

Hon efterlyser en mer likriktad lagstiftning och en mer nyanserad debatt i offentligheten.

– Från politiskt håll ställs ofta olika kraftslag mot varandra. Vi har flera utmaningar kopplade till generationsskifte för vindkraften här i södra Sverige. Vindkraften väcker många känslor och det skapas ofta en lokal opinion mot etableringar. Men vi behöver få i gång ett generationsskifte för vindkraften, annars finns risken att vi producerar mindre el 2030 än 2020, säger hon.

Ökad förståelse för samexistens

Sandra Johanne Selander hoppas att frågan om utbyggnad av ny elinfrastruktur ska bli mindre polariserad och att fokus i stället ska ligga på hur man bäst nyttjar de resurser som finns lokalt, exempelvis att det finns goda förutsättningar för vindkraftsproduktion i södra Sverige.

– Det finns mycket att göra, både vad gäller att bygga ut elnäten och öka elproduktionen. Jag hoppas att vi framöver kan få se hur elproduktionen kan samverka mer med andra intressen och få en ökad förståelse från samhället kring en samexistens.

Det offentliga, även på lokal nivå, måste göra det möjligt att använda rätt energi på rätt plats

Trots ett visst motstånd ser Sandra Johanne Selander framför sig att vi i framtidens energilandskap kommer att få se fler vindkraftverk, både på land och till havs, och större solcellsparker.

– Jag tror att man kommer bli mer varse om att det offentliga, även på lokal nivå, måste göra det möjligt att använda rätt energi på rätt plats. Och att det inte handlar om att ställa olika intressen mot varandra när vi bygger ut framtidens elproduktion utan att man kan se hur olika intressen kan samverka och stärka varandra, säger hon.

Läs om energiomställningen och några projekt som gör den möjlig

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!