Förnybar energi, Vindkraft, Elmarknaden

Fossilfri el ger lägre priser

Publicerad: 2022-02-23 kl. 13:27

Fossilfri el ger lägre priser

Fossilfri el är inte bara bra för klimatet. Det ger också lägre elpriser. Vattenfalls portföljförvaltare Tobias Söderberg förklarar hur det hänger ihop.

Den senaste tidens rekordhöga energipriser har gjort frågan om vad vi betalar för vår el högaktuell. Och det är lätt att förstå. När elnotan stiger får det kännbara konsekvenser för både konsumenter och företag. Men vad är det egentligen som påverkar priset på elen?

Tobias Söderberg är portföljförvaltare på Vattenfall Power Management. Han förklarar att det handlar om tillgång och efterfrågan och att kostnaden för elproduktionen är tätt sammankopplad med elpriset. Fossilfri el är därför ofta bättre för både klimatet och plånboken.

Vattenkraften har väldigt låga rörliga produktionskostnader eftersom vattnet är gratis

– I Norden har vi generellt lägre elpriser än i övriga Europa. Det beror bland annat på att vi har mycket vattenkraft i vår produktionsmix. Den har väldigt låga rörliga produktionskostnader eftersom vattnet är gratis. Vi har även en snabb utbyggnad av vindkraften, vilken inte heller kostar någonting att producera. I många andra länder i Europa har man en större andel fossila bränslen. Har du ett gaskraftverk eller kolkraftverk behöver du köpa in gas eller kol till produktionen, vilket höjer kostnaden, säger han.

Norden leder utvecklingen

Utbyggnaden av fossilfria energikällor som vind-, vatten och solkraft är ett viktigt steg för att klara klimatmålen. Att det samtidigt leder till lägre energipriser är en bonus för elkonsumenterna. På många håll i världen pågår nu en snabb utbyggnad av dessa energislag men Sverige och övriga nordiska länderna ligger i framkant.

Nu bär sig ny vindkraft ekonomiskt utan stödsystem

– Vi har länge haft en stor produktion av både vattenkraft och kärnkraft här i Sverige och de senaste 10–15 åren har vindkraften växt jättemycket, bland annat på grund av systemet med elcertifikat som underlättat investeringar i vindkraftsanläggningar. Nu bär sig ny vindkraft ekonomiskt utan stödsystem, säger Tobias Söderberg.

Även i övriga Europa sker en snabb utbyggnad av fossilfria energislag men beroendet av gas, kol och olja är fortfarande stort, även om det minskar.

– Det sker stora satsningar på fossilfri energi som vind- och solkraft ute i Europa men samtidigt gör man av med mycket mer energi där och man har inte samma förutsättningar för exempelvis vattenkraft, förklarar Tobias Söderberg.

Ökad efterfrågan efter pandemin

ELPRISER_1200Beroendet av kol, olja och gas är också en av förklaringarna till de höga elpriser vi sett den senaste tiden. Sensommaren 2021 öppnade många europeiska länder sina samhällen igen efter pandemins nedstängningar och efterfrågan på energi ökade samtidigt som energiproduktionen var begränsad. Priset på naturgas och kol steg kraftigt (se karta här intill med snittpris på elmarknaden i september 2021) samtidigt som priset på utsläppsrätter nådde rekordhöga nivåer. Fjolåret gav också en lägre elproduktion från vindkraften vilket innebar ett ökat behov av kraft genererad från kol och naturgas, vilket i sin tur ytterligare höjde priserna. För svensk del sammanföll detta även med en ovanligt kall inledning av vintern som drev upp elkonsumtionen.

– Vårt svenska elsystem är integrerat med det europeiska så prishöjningar där påverkar även oss och vice versa, förklarar Tobias Söderberg.

Den geopolitiska utvecklingen i Ukraina kan påverka våra elpriser

Tobias Söderberg tror att det finns en risk att vi kan få se en motsvarande höjning av elpriserna även nästa vinter.

– Det kan bli så men när det gäller elpriset finns det mycket som påverkar så det är för tidigt att säga. Europa är till exempel ganska beroende av import av gas bland annat från Ryssland, så den geopolitiska utvecklingen i Ukraina kan påverka våra elpriser. Får vi en väderutveckling med lite vind och lite nederbörd som inte fyller på vattenmagasinen, följt av en kall vinter här i norr så kan det också ge högre elpriser, säger han.

Fler väljer fast pris

Allt fler företag väljer att binda delar av sitt elavtal för att få en mer förutsägbar elkostnad. Tobias Söderberg tror att den här typen av prissäkringar kommer att bli vanligare.

– Det är väldigt individuellt vilken risk man är villigt att ta. Och det kan lika gärna bli så att det rörliga priset blir billigare, men för den som vill veta vad elen kommer att kosta har Vattenfall flera olika lösningar och hjälper våra kunder utifrån deras individuella behov, säger han.

Läs mer om elpriserna:
Artikel på Energy Plaza: Så blir elpriset 2022 – och detta kan du göra

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!