elförsörjning, Energirådgivning, power-as-a-service

Energiintensiva industrier drar nytta av välskött elanläggning

Publicerad: 2023-10-13 Uppdaterad: 2024-03-08 kl. 08:50

Energiintensiva industrier drar nytta av välskött elanläggning

I energiintensiva industrier så som gruvor eller stålverk kan även en liten störningen i elförsörjningen få allvarliga konsekvenser. Med den ökande utvecklingen mot mer energikrävande verksamhet, avancerad elektronik och användning av fossilfri energi blir behovet av en driftsäker elinfrastruktur allt viktigare för företagen. Vattenfalls tjänst Power-as-a-Service erbjuder en helhetslösning som säkerställer energiförsörjningen för industrin.

Att ha en fungerande elförsörjning är något som vi ofta tar för givet. Med fokus på produktions- och effektivitetsförbättringar kan det vara lätt att förbise andra viktiga delar i produktionsprocessen. Ett sådant exempel är högspänningsanläggningen som är avgörande för att tillhandahålla elkraft och upprätthålla produktionen. En stor utmaning för dagens produktionschefer och underhållspersonal är att många verksamheter har äldre elanläggningar, ställverk och transformatorer, vilket ökar risken för störningar och driftstopp.

Även en väldigt liten störning kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser

Mathias Mård, affärsutvecklare på Vattenfall Network Solutions, har omfattande erfarenhet av att hantera högspänningsanläggningar för olika företag. Han påpekar att även en liten störning kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Ett oplanerat avbrott kan inte bara leda till förlorade intäkter, utan också resultera i skador på maskiner och kassering av material i produktionen. Dessutom är det en utmaning att få tag på reservdelar till äldre anläggningar, vilket kan vara både dyrt och tidskrävande. Reparationer kan dra ut på tiden och i värsta fall kan fel inte ens repareras utan att hela apparaturen behöver bytas ut.

En annan utmaning är det generationsskifte som sker nu, där personalen som har hand om de äldre anläggningarna snart går i pension. Den kunskap som har byggts upp under många år försvinner, och det är svårt att ersätta den kompetensen, enligt Mathias Mård.

Även om det innebär en stor investering att uppgradera till en modern elanläggning, är det inte ovanligt att företag prioriterar produktionssatsningar istället för elanläggningen. Detta trots de stora risker det medför.

Ladda ner vår guide!

New call-to-action

Elinfrastruktur som tjänst – enklare och säkrare

För att lösa utmaningarna som många företag står inför, erbjuder Vattenfall Network Solutions istället elinfrastrukturen som en tjänst – Power-as-a-Service. Enkelt beskrivet innebär det att Vattenfall köper anläggningen och frigör på så sätt kapital för företaget. Vattenfall tillhandahåller sedan funktionen för elinfrastruktur som en tjänst till ett fast månadspris. Företaget slipper därmed kostnaderna för investeringar, försäkring, fortlöpande underhåll, service och uppgraderingar.

– Men framförallt tar vi allt ansvar för att säkerställa en problemfri drift där allt fungerar som det ska, förklarar Mathias.

Bra ventilation, korrekta miljöer och regelbunden tillsyn av filter spelar en viktig roll, saker man kanske inte tänker på

För att kunna möta de energiintensiva industriernas specifika behov och utmaningar anpassas Vattenfalls Power-as-a-Service-lösning efter varje verksamhets situation. Utöver att erbjuda service, drift, personal och underhåll, inkluderar tjänsten även beredskap, kontroller och utveckling. Dessutom kan nödkraftsystem som reservkraft och avbrottsfri spänningsmatning vara en del av lösningen. Det är också viktigt att infrastrukturen kan skalas upp snabbt och enkelt om det finns planer på ombyggnation eller förändring av verksamheten i framtiden.

Att ta hand om en elanläggning är en omfattande och komplicerad uppgift. Det handlar inte bara om att säkerställa drift, utan också om att minimera risk för haverier, explosioner, bränder och andra olyckor. Faktorer som bra ventilation, korrekta miljöer och regelbunden tillsyn av filter spelar en viktig roll i detta, även om det kanske inte är något man tänker på i första hand, enligt Mathias Mård.

Genom att välja Power-as-a-Service-lösningen kan företag vara trygga i att deras anläggning kommer att underhållas och uppdateras regelbundet. Statistik visar att driftstopp kan minska avsevärt efter en uppgradering. Om det ändå uppstår problem finns Vattenfall Network Solutions tillgängliga för att snabbt och effektivt lösa dem. Till exempel kan en vanlig situation vara att en brytare löser ut vid en transformator och en del av produktionen förlorar strömmen. Då krävs snabb felsökning för att identifiera och åtgärda problemet, vilket kan innebära både avancerade analyser och manuellt arbete som liknar detektivarbete.

1200_PAAS

Vattenfall Network Solutions erbjuder därför beredskap med specialisttekniker som rycker ut enligt avtalad inställelsetid. Felen som upptäcks kan handla om allt från en kabelskarv som har gått sönder, ett felinställt skydd eller att något har orsakat en kortslutning eller ett jordfel någonstans i verksamheten. Ibland är det uppenbara fel, ibland mycket mer komplicerade problem som har uppstått i flera led.

Vid behov kan vi även tillfälligt koppla om strömförsörjningen så att produktionen kan fortlöpa till dess att problemet är åtgärdat

– Eftersom vi är experter på elanläggningar kan vi snabbt identifiera risker och vidta åtgärder för att förebygga problem som kan påverka verksamheten. Vi har också en egen lagerhållning av reservdelar, vilket ger oss snabb tillgång till de nödvändiga komponenterna. Vid behov kan vi även temporärt omkoppla strömförsörjningen, antingen i befintliga anläggningar eller med hjälp av våra mobila lösningar, för att säkerställa att produktionen fortsätter utan avbrott tills problemet är åtgärdat, avslutar Mathias.

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!