Avsnitt 13

Vad handlar EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD om?

Jens och Thomas Podcast (1)


I detta avsnitt utforskar vi den nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och dess betydelse för företag i EU. Tillsammans med Thomas Olsson, director of environmental performance på Vattenfall, diskuterar vi varför CSRD införs, dess skillnader från tidigare regelverk, och dess påverkan på nästan alla företag och deras värdekedjor.

Vi analyserar hur CSRD bidrar till ökad transparens och ansvar inom hela värdekedjan ger vi insikter om hur företag av olika storlek bör förbereda sig för dessa nya krav. 


New call-to-action