Energiteknik, power-as-a-service

Vet du vad som krävs för att äga och driva en högspänningsanläggning?

Publicerad: 2024-04-29 Uppdaterad: 2024-04-29 kl. 16:41

Vet du vad som krävs för att äga och driva en högspänningsanläggning?

En driftsäker och stabil elinfrastruktur för högspänning är avgörande för många verksamheter. Många företag äger, driver och förvaltar själva sin elanläggning, men inte alla vet vad krävs för att en högspänningsanläggning ska efterleva rådande lagkrav och hanteras på ett tryggt sätt. Här får du fyra områden att hålla koll på för en driftsäker högspänningsanläggning.

Att äga, driva och förvalta en högspänningsanläggningen är ett stort ansvar. Som innehavare är du enligt lag ansvarig för att elanläggningen är säker, inte kan orsaka skador på människor och egendom och för regelbundet underhåll där du som elanläggningsansvarig bland annat upptäcker och åtgärdar brister. För att uppnå en driftsäker högspänningsanläggning har vi listat några punkter som är viktiga att hålla koll på.

1. Vikten av att efterleva ditt elsäkerhetsansvar

Som ägare av en högspänningsanläggning innehar du elanläggningsansvaret med tillhörande elsäkerhetsansvar. För att förhindra att det uppstår fara för personer eller utrustning måste gällande regelverk följas. Ett urval av dessa är ellagen, elsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrifter. En dåligt skött högspänningsanläggning ger sämre säkerhet och minskar tryggheten och arbetsmiljön för medarbetarna. Det ökar risken för att elanläggningen går sönder, och som i värsta fall kan börja brinna eller explodera.

2. Tillgång till rätt kompetens

Om ditt företag driva er egen högspänningsanläggning behöver ni säkerställa att ni har tillgång till rätt kompetens. För att få jobba med högspänningsanläggningar krävs det att personalen är auktoriserad enligt typ A - Fullständig auktorisation. Det kräver både utbildning och mångårig praktisk erfarenhet för att uppnå.

Det är viktigt att organisationen som hanterar högspänningsanläggningen har kunskap om just er typ av anläggning. Om en brytare eller ett reläskydd går sönder är det avgörande att ha god kännedom om den aktuella anläggningen och personal med rätt kompetens för att snabbt hantera situationen. 

3. Löpande drift och underhåll

Alla delar av anläggningen behöver underhållas löpande för att hålla så länge som möjligt. Till underhållet hör exempelvis översyn av transformatorer, oljeprovsmätningar, motionering av frånskiljare och att se till att högspänningsanläggningen har rätt spänningsnivåer och inte överbelastas. En vanlig anledning till att komponenter går sönder är att elanläggningen inte testas och kontrolleras tillräckligt regelbundet av personer med rätt kompetens. Det är viktigt att företag med högspänningsanläggningar har den kunskap och de resurser som krävs för att göra rätt kontroller.

4. Vid arbete på elanläggningen

Som elanläggningsansvarig är du ansvarig för att de elarbeten som görs på anläggningen utförs av personer som är auktoriserad enligt typ A. Detta ställer höga krav på organisationen. Det betyder att det måste finnas kunskap internt för att kvalitetssäkra högspänningspersonalen. Dessutom är det viktigt att göra stickprov och gå igenom högspänningsanläggningen för att säkerställa att arbetet utförs korrekt, exempelvis om man delegerar ut vissa ansvar för elanläggningen till entreprenörer. I slutändan är det företaget som äger högspänningsanläggningen som bär ansvaret för den, oavsett vem som har begått ett fel.

Faktaruta: Vad är en högspänningsanläggning?

När el vid höga spänningsnivåer ska levereras krävs en högspänningsanläggning. En högspänningsanläggning för exempelvis en industri är en anläggning som används för att distribuera högspänning från en kraftkälla (till exempel en transformatorstation) till olika delar av en fabrik eller anläggning. Den höga spänningen används vanligtvis för att driva stora maskiner eller utrustning som kräver mycket energi. Högspänningsanläggningar består vanligtvis av olika typer av utrustning, exempelvis transformatorer, ställverk och ledningar. Ställverk innehåller utrustning för koppling och övervakning av elleveransen, medan transformatorn överför växelströmseffekt och ser till att spänning och ström har rätt nivåer. 

  New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!