elförsörjning, Energirådgivning, power-as-a-service

Välskött elanläggning lönar sig

Publicerad: 2021-05-28 Uppdaterad: 2024-03-08 kl. 08:37

Power-as-a-service

En liten störning i elförsörjningen kan få stora och dyra konsekvenser. När utvecklingen går mot mer energiintensiv verksamhet, avancerad elektronik och fossilfri energi ökar därför behovet av säker elinfrastruktur för många företag. Med tjänsten Power-as-a-Service erbjuder Vattenfall en helhetslösning som tryggar energiförsörjningen året om under dygnets alla timmar.

En fungerande energiförsörjning är något man ofta tar för givet. Med allt mer fokus på produktionseffektivitet är det lätt hänt att andra viktiga delar i produktionskedjans process åsidosätts. Ett sådant exempel är högspänningsanläggningen som är avgörande för att tillhandahålla elkraft och upprätthålla produktionen. En stor utmaning för dagens produktions- och underhållschefer är att många verksamheter nu står med äldre elanläggningar, ställverk och transformatorer, vilket ökar risken för störningar och driftstopp.

Även en väldigt liten störning kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser

Mathias Mård är affärsutvecklare på Vattenfall Network Solutions och har lång erfarenhet av att jobba med olika företags högspänningsanläggning:

– Även en väldigt liten störning kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Om ett oplanerat avbrott uppstår i verksamheten förlorar man inte bara intäkter, det kan även leda till att maskiner går sönder och att material i produktionen måste kasseras, säger Mathias Mård.
Ett annat problem med äldre anläggningar är att det kan vara svårt, dyrt och tidskrävande att få tag på reservdelar. Skulle en transformator, brytare eller en annan viktig anläggningskomponent sluta fungera kan reparationer dra ut på tiden, och i värsta fall går felet inte alls att reparera utan apparaturen måste bytas ut

Vi kan dessutom se ett generationsskifte nu, där de äldre anläggningarna under lång tid har skötts av personal som inom kort kommer att gå i pension. Den kunskapen som har byggts upp över många, många år försvinner därmed, och att ersätta den kompetensen är svårt, menar Mathias Mård.

Att uppgradera till en modern elanläggning innebär dock en stor investering. I kampen för att ligga i framkant och vara konkurrenskraftig är det inte ovanligt att allt fokus istället hamnar på satsningar i produktionen. Elanläggningen prioriteras ned, trots de stora risker som det medför.

New call-to-action

Elinfrastruktur som tjänst – enklare och säkrare

För att lösa utmaningarna som många företag står inför, erbjuder Vattenfall Network Solutions istället elinfrastrukturen som en tjänst – Power-as-a-Service.
Enkelt beskrivet innebär det att Vattenfall köper anläggningen och frigör på så sätt kapital för företaget. Vattenfall tillhandahåller sedan funktionen för elinfrastruktur som en tjänst till ett fast månadspris. Företaget slipper därmed kostnaderna för investeringar, försäkring, fortlöpande underhåll, service och uppgraderingar.

– Men framförallt tar vi allt ansvar för att säkerställa en problemfri drift där allt fungerar som det ska, förklarar Mathias.

Bra ventilation, korrekta miljöer och regelbunden tillsyn av filter spelar en viktig roll, saker man kanske inte tänker på

Baserat på en grundlig genomgång av befintliga och framtida behov, anpassas upplägget utifrån varje verksamhets situation. Vanligtvis ingår allt från service, drift, personal och underhåll till beredskap, kontroller, utveckling med mera i Vattenfalls åtagande. Även nödkraftsystem, såsom reservkraft och avbrottsfri spänningsmatning, UPS, kan vara en del av lösningen. Finns det planer på ombyggnation eller förändring av verksamheten i framtiden är det också viktigt att infrastrukturen enkelt och snabbt kan skalas upp.
– Att ta hand om en elanläggning är en omfattande och komplicerad uppgift. Det handlar inte bara om att säkerställa drift och produktion, utan också om att minska risk för haveri, explosioner, brand och andra olyckor. Här spelar exempelvis bra ventilation, korrekta miljöer och regelbunden tillsyn av filter en viktig roll, saker man kanske inte tänker på, menar Mathias Mård.


Regelbundet underhåll och akutinsatser vid behov

Med Power-as-a-Service underhålls och uppdateras anläggningen regelbundet. Statistik visar att driftstoppen kan minska avsevärt efter en uppgradering. Skulle ett problem trots allt uppstå finns Vattenfall Network Solutions nära till hands, enligt Mathias Mård:

– Ett vanligt problem är att en brytare löser ut vid en transformator och en del av produktionen plötsligt blir strömlös. Då måste en snabb felsökning göras för att identifiera var och varför problemet har inträffat, vilken kan innebära såväl avancerade analyser som ett manuellt detektivarbete.

1200_PAAS

Vattenfall Network Solutions erbjuder därför beredskap med specialisttekniker som rycker ut enligt avtalad inställelsetid. Felen som upptäcks kan handla om allt från en kabelskarv som har gått sönder, ett felinställt skydd eller att något har orsakat en kortslutning eller ett jordfel någonstans i verksamheten. Ibland är det uppenbara fel, ibland mycket mer komplicerade problem som har uppstått i flera led.

Vid behov kan vi även tillfälligt koppla om strömförsörjningen så att produktionen kan fortlöpa till dess att problemet är åtgärdat

– Eftersom vi dagligen arbetar med elanläggningar kan vi fort identifiera risker. På så sätt kan vi förebygga problem innan det drabbar verksamheten. Tack vare egen lagerhållning har vi snabb tillgång till reservdelar. Vid behov kan vi även tillfälligt koppla om strömförsörjningen, antingen i befintlig anläggning eller med våra mobila lösningar, så att produktionen kan fortlöpa till dess att problemet är åtgärdat, avslutar Mathias.

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!