Energiteknik

Framtiden för fossilfritt flyg – vätgas, batterier och elektrobränsle

Publicerad: 2024-06-27 Uppdaterad: 2024-06-27 kl. 06:23

Airbus


Flyget bidrar till cirka 2,5 procent av världens koldioxidutsläpp, och förutom en kortvarig minskning under Covid-19-pandemin, fortsätter utsläppen att öka. Tillsammans med sektorer som sjöfart och stål, är flyget särskilt svårt att göra fossilfritt. Men det finns lovande framsteg, både teknologiska och regulatoriska.

De flesta branscher är starkt beroende av flygresor och flygtransporter för att kunna driva sina verksamheter. Införandet av fossilfritt flyg skulle alltså inte bara vara av stor betydelse för flygindustrin i sig utan även för andra industrier som strävar efter att nå sina hållbarhetsmål. För att minska flygets koldioxidutsläpp finns det flera vägar att utforska: vätgas, biobränslen, elektrobränslen och batterier.

> THE EDIT: Prenumerera och få insikter om resan mot fossilfrihet och klimatutmaningarna i vår tid.

Biobränslen: En del av lösningen

Biobränslen är den mest tillgängliga lösningen, men deras effektivitet beror på råvaran och produktionsmetoden. Vattenfall och deras partner inom First Movers Coalition har åtagit sig att stödja biobränslen som minskar växthusgasutsläppen med 85 procent eller mer jämfört med fossilbaserat bränsle. De mest hållbara råvarorna är de som inte konkurrerar med livsmedelsproduktionen, som halm och använd matolja. Dock räcker inte tillgången på hållbar biomassa för att helt ersätta fossila flygbränslen.

Batteridrivna flygplan för kortare turer

Elektrisk flygning med batterier är ett annat alternativ, framför allt för korta distanser. Gotland vill etablera landets första reguljära elektriska flygförbindelse till Stockholm 2028. Då planerar också svenska Heart Aerospaces att kunna certifiera sitt ES-30 flygplan med en räckvidd på 200 km. 

Vätgas kan vara lösningen för långdistansflygning

1989 byggdes det första flygplanet som använde vätgas som bränsle i Ryssland, och just vätgas ses som ett huvudalternativ för långdistansflygningar. Även om de ännu inte är kommersiellt tillgängliga, erbjuder vätgasflyg stor potential. Fossilfri vätgas produceras genom elektrolys av vatten med hjälp av fossilfri el och kan användas i gasturbiner eller i bränsleceller som omvandlar den kemiska energin till elektricitet igen.

Övergången från fossildrivna till vätgasdrivna flygplan kommer dock kräva en del utveckling och det kräver ny infrastruktur för både flygplan och flygplatser. Vattenfall samarbetar med Airbus och andra aktörer för att bygga vätgasinfrastruktur på flygplatser i Sverige och Norge.

En annan utmaning är att väte tar upp mer plats i jämförelse med många andra bränslen. Även om väte har hög energitäthet i förhållande till sin vikt är den låg i förhållande till volym, även i flytande form, vilket innebär att samma mängd energi tar upp mer plats än andra bränslen. Airbus tittar därför på att lagra vätgas i stora vingar som ett alternativ.

Elektrobränsle tillverkas med infångad koldioxid

Elektrobränslen är ytterligare ett alternativ för långdistansflygning. Elektrobränsle framställs när man kombinerar vätgas med infångad koldioxid. Det kan användas för sig självt eller blandas med biobränslen utan några ändringar i flygplanet eller infrastrukturen.

> Infångad koldioxid: Så blir koldioxid en värdefull resurs
vattenfall_mikael_nordlander_600x600

Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten ser att det finns förutsättningar för flygplan som använder elektrobränsle inom en snar framtid.

– Jag tror att vi kommer att se de första planen som körs på elektrobränsle – åtminstone i tester – flyga redan runt 2030, säger Mikael Nordlander.

Regelverk som driver på förändringen

EU-initiativ RefuelEU Aviation kräver en ökad andel hållbara flygbränslen (SAF) och syntetiska bränslen från 2025 och framåt. Andelen SAF ska nå 70 procent 2050, och syntetiska bränslen ska utgöra 35 procent av bränslena samma år. EU fasar också ut gratis utsläppsrätter för flygsektorn till 2026. Dessa lagkrav ger utvecklingen en välkommen  skjuts i rätt riktning. 

En nödvändig och hållbar satsning

Fossilfria bränslen är dyrare än fossila alternativ, och bränslekostnader utgör en betydande del av flygbolagens utgifter. Men om kostnaderna fördelas på alla passagerare kan prisökningarna begränsas, och med tiden kan priserna sjunka. 
Mikael Nordlander påpekar att fossilbaserade bränslen är kraftigt subventionerade i och med att de inte betalar för den skada de orsakar. 

– Det finns studier som visar att ungefär en femtedel av den globala ekonomin kommer att förstöras på grund av klimatskador till 2050 om vi fortsätter som nu. Fossila bränslen plockar inte upp notan.

Källa: The Edit – The future of flight: How to make aviation fossil-free

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!