Avsnitt 23

Hur tar vi vara på energikrisen?

Hans-erik och Jens (1)

I detta avsnitt fokuserar vi på de senaste årens kedja av kriser som ständigt avlöst varandra. Klimatkrisen blev särskilt tydlig i Sverige under torrsommaren 2018 och den varma vintern 2020.

Under 2020 och 2021 präglades världen av pandemin, som skapade både en global hälsokris och ekonomiska störningar. När pandemin började avta kom nästa stora chock: Rysslands anfallskrig i februari 2022, vilket resulterade i kraftigt stigande energipriser och inflation.

Nu, när elmarknaden börjar stabilisera sig, frågar vi: Vad har vi lärt oss av dessa kriser och hur förberedda är vi för framtiden? Hans-Erik Wiborgh som jobbar med Vattenfalls långtidsprognoser tar sig an frågorna. 

Upptäck fler podcastavsnitt!

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall