Hållbarhet och socialt engagemang

Vägen mot en fossilfri fordonsflotta

Publicerad: 2019-05-31 Uppdaterad: 2022-05-02 kl. 13:34

Framtidens-energi-mail

Idag står fordonssektorn för hela 32 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, men målet är att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030. Sverige har ett av de mest ambitiösa målen i världen när det gäller att minska sina utsläpp, och det gäller inte minst transportsektorn vars växthusgasutsläpp främst kommer från personbilar och tunga fordon. Enligt Naturvårdsverket minskar den negativa miljöpåverkan som kommer från transportsektorn, men är Sveriges ambitiösa mål nåbara? Och vad krävs för att nå dem?

Tuffa mål för en hållbar utveckling

4,8 miljoner fossildrivna fordon rullar idag på våra vägar i Sverige tillsammans med drygt 70 000 el- och hybridbilar. Målet i Sverige är att minska utsläppen inom transportsektorn med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Det är ett ambitiöst och tufft mål som Sverige har satt upp, men fullt möjligt att nå om förändring sker.

Dock är det inte endast växthusgasutsläppen som är problemet med fossildrivna fordon. De påverkar klimatet negativt på många andra sätt också. Genom en elektrifiering av fordonsflottan försvinner även andra utsläpp som exempelvis NOx- och partikelutsläpp. Dessutom är elfordon tystare och minskar därmed bullernivån. Läs mer om fördelarna med elfordon.

Man får inte heller glömma att det krävs hållbar el för att man ska kunna hävda att elfordon bidrar till minskade utsläpp. Där har Sverige redan en fördel eftersom nästan hela Sveriges elproduktion är fossilfri. Om det jämförs mot de andra EU-27 länderna där drygt 40 procent av elen kommer från fossilbaserade bränslen så är Sverige ett av de länderna som har lägst andel fossilbaserade bränslen.

Webp.net-resizeimage (12) (1)

Vi är på god väg mot målet: en fossilfri fordonsflotta

  • Elbilen är redan etablerad och efterfrågan är större än tillgången
  • Modellutbudet av el- och hybridbilar förutspås att öka från 8 procent till 34 procent inom 3 år. 2018 var nybilsförsäljningen av eldrivna fordon på 8 procent medan hela 40 procent av leasingflottan vad helt eller delvis elbaserad. Sverige har dock en bit kvar till Norges elbilsförsäljning som ligger på drygt 50 procent eldrivna bilar.
  • Utvecklingen av batterier för elbilarna har gått snabbt framåt och räckvidden på en laddning är numera 40 mil för flera bilmärken.

Läs mer om Vattenfalls laddlösningar för företagets elbilar.

2,5 miljoner eldrivna fordon för en hållbar utveckling

Power Circle har tagit fram en rapport där de prognostiserar att Sverige kommer att ha 2,5 miljoner eldrivna fordon om 11 år. Samtidigt har regeringen satt upp ett mål om att från och med år 2030 ska inga fossildrivna bilar få säljas. Det är höga mål för Sverige att nå och för att nå dem måste rätt förutsättningar finnas. Frågan är om det gör det?

Vad vi behöver för att lyckas med målet

  • En samhällsplanering med tydliga delmål som visar i vilket takt fordonsflottan ska elektrifieras och som tar hänsyn till att fler eldrivna fordon ska laddas med el.
  • En elinfrastruktur som det tas samma ansvar för som för all övrig infrastruktur.
  • En utbyggnad av laddinfrastruktur som snabbare stimuleras av ett ROT-avdrag.

För att snabba på utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta ökas tillgången på fordonsbränsle som är biobränslebaserat. Preem och Vattenfall driver tillsammans ett forskningsprojekt som kommer att öka tillgången på bränslen baserat på restprodukter från massaindustrin. Det innebär att man kommer använda vätgas istället för kolväten i tillverkningen av diesel. Läs mer om utvecklingen av förnybar energi.

Tills vi nått målet med en fossilfri fordonsflotta kan socialt engagemang hjälpa till att minska utsläppen. Enligt Trafikverket skulle bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppet minska om alla skulle köra i jämn fart och lägre hastighet. En annan fördel är att antal olyckor också skulle minska. Läs mer om hållbarhet och socialt engagemang.

Sammanfattning

Målen med att minska utsläppen med 70 procent inom transportsektorn är höga men nåbara. El- och hybridbilar är tystare och laddas de med hållbar el så minskar både växthusgaserna och NOx - och partikelutsläppen.

I och med att utvecklingen av batterier för elbilarna har gjort att räckvidden per laddning blivit längre har även efterfrågan på bilarna blivit större än tillgången. Därmed går det även att se att det sociala engagemanget för en hållbar utveckling har ökat. Nu krävs det att samhällsplaneringen hänger med i utvecklingen för att vi ska lyckas med målet. Men vi går snabbt mot en renare framtid.

Läs mer om elektrifieringen av transporter

Om du tyckte detta var intressant - ladda ner vårt white paper där vi berättar hur vi ska nå 1 miljon elbilar fram till år 2030.

miljon-elbilar-2030

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!