Hållbarhet och socialt engagemang

Förnybar el är framtiden

Publicerad: 2019-03-07 Uppdaterad: 2022-05-18 kl. 14:02

190306-blog

Ofta pratar vi om en fossilfri framtid, eftersom vi har som mål att bli fossilfria inom en generation. Men vad händer när uranet tar slut och vi inte längre kan förlita oss på en stor andel kärnkraft? I dagsläget består ca 40% av Sveriges energiproduktion av just kärnkraft, och trots att uranet inte förväntas ta slut inom de närmsta åren, kommer det ta slut. Det är en av många anledningar till att vi måste fokusera mer på förnybara energikällor.

Vad är förnybar energi?

Det kan tyckas vara en självklar fråga, men vad är skillnaden mellan fossilfri och förnybar energi? Ett exempel på en fossilfri men inte förnybar typ av energi är kärnkraft - den baserar sig på uran, som är ett grundämne som beräknas ta slut inom 50-100 år, alltså är den inte förnybar. Kärnkraft är dock fossilfritt, eftersom inga fossila bränslen krävs för produktionen. En förnybar energikälla är till exempel vindkraft, som produceras från en källa som beräknas räcka i flera miljarder år till. Andra exempel på förnybara energikällor är vattenkraft, biobränsle och solkraft. Förnybar energi är med andra ord det mest hållbara alternativet.

Energiomställningen är avgörande för att nå
målet om en fossilfri framtid.

Läs mer om energiomställningen här

fornybar-energi-vindkraft

Utvecklingen av förnybar energi

Statliga stöd, teknologiska framsteg och skalfördelar är anledningar till att förnybar energi har tagit ett stort steg framåt, inte bara i Sverige men i hela Europa. Samtidigt måste utvecklingen ske snabbare än någonsin tidigare, för att vi ska kunna nå målet om att leva fossilfritt inom bara en generation. En energikälla som gjort särskilt stora framsteg den senaste tiden är solkraft. Solkraft har potential att täcka hela världens energiförbrukning flera gånger om, och är en förnybar energikälla som inte tar slut.

Det finns många bra exempel på initiativtagande för att hjälpa till att skapa en hållbar framtid med förnybar energi. Bland annat ordnades världens första klimatneutrala alpina VM 2019, som möjliggjordes tack vare bland annat elbilsladdare och ett solcellstak på ca 380m2. Ett annat exempel är projektet HYBRIT, som startades av Vattenfall, SSAB och LKAB, med syftet att utveckla en fossilfri stålproduktion där förnybara energikällor ska utgöra en viktig del av produktionen. Ett annat initiativtagande är Vattenfalls kraftiga investeringar i vindkraft - i nuläget har Vattenfall en portfölj med omkring 1 100 vindkraftverk i drift med en total installerad kapacitet på 2 751 MW i fem länder (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien).

Förnybar energi i framtiden

Inför framtiden ser vi specifikt tre delar som är väsentliga för att en hållbar framtid med förnybar energi ska möjliggöras. De är; ytterligare teknologiska framsteg, olika typer av partnerskap och aktiva val vi gör i vår vardag.

Vi har gjort många teknologiska framsteg, men ännu finns det mycket som kan göras. Om vi lyckas tillvarata en bråkdel av solenergin och omvandla den till el, kan många av världens energiproblem lösas. Elektrifiering av transporter är ett viktigt område för teknologiska framsteg som får mycket fokus, inte minst i Sverige där man har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70% till år 2030. Med andra ord innebär det 1 miljon elbilar i Sverige vid den tidpunkten, och för att det ska kunna ske behövs bland annat utbyggnad av laddinfrastruktur och ett större utbud av eldrivna fordon.

Med partnerskap syftar vi exempelvis på projektet HYBRIT, där Vattenfall tillsammans med gruvbolaget LKAB och ståltillverkaren SSAB gått ihop för att avlägsna klimatpåverkan från den svenska stålindustrin. Ett annat exempel är Alpina VM i Åre 2019 då Åre Kommun, VM-organisationen och sponsorerna jobbade för att uppnå världens första klimatneutrala VM. Ett tredje och sista exempel är Nollzon - en förening grundad av Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation, som har som mål att öka efterfrågan på elbilar. Olika partnerskap möjliggör kortare utvecklingstider, kompletterande kompetens och fler idéer.

Ju fler som gör ett aktivt val när de tecknar elavtal och väljer el från förnybara energikällor, desto billigare kommer det bli och desto större kommer utbudet vara. Vi måste också våga vara nytänkande och utveckla kompetens och idéer med framtidsfokus. Företag måste utmana det konservativa och politiker måste ta beslut som kanske kostar i stunden, men leder till en bättre framtid. Vi har skrivit mer om Sveriges energiomställning här. Det kan vara lätt att känna att man som individ inte kan göra skillnad, men vi tror att de val du gör i ditt liv påverkar andra människor i din omgivning, och små val som görs av många människor kan ha en stor påverkan. På så sätt kan vi alla influera framtiden.

Summering

Förnybar energi är inte bara fossilfri, det är det enda valet för en hållbar framtid. Vi har påbörjat vägen mot en mer hållbar värld, men vi har en lång väg kvar att gå. Inom en generation ska vi vara fossilfria, och för att det ska lyckas behöver vi allt från flera elbilar till flera elavtal där beställaren valt förnybara energikällor. Så välj förnybara energikällor, utmana det traditionella och agera med en hållbar framtid i åtanke.

Läs mer om hur vi ska göra för att nå en miljon elbilar år 2030

miljon-elbilar-2030

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!