Hållbarhet och socialt engagemang

Sover du dåligt? Elbilar kan vara lösningen

Publicerad: 2019-04-11 Uppdaterad: 2019-10-30 kl. 13:22

vattenfall-elbilar-no-text-no-logo

Mellan år 2010 och 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent i Sverige. I antal uppskattar vi att det krävs minst en miljon laddbara bilar inom samma tidsram. För att det ska vara möjligt måste transportsektorn elektrifieras, och en mer omfattande laddinfrastruktur måste sättas på plats. Vi har en lång väg kvar att gå, men det kommer att löna sig i slutändan - minskade växthusgasutsläpp är bara en av många fördelar med elbilar, vilket du kan läsa mer om nedan.

Alla måste involveras

Det finns många faktorer som kan påverka vår framgång eller vårt misslyckande i frågan; exempelvis prisutvecklingen, utbyggnaden av laddinfrastruktur, trafikavtal och inte minst vi själva. Både städer, kommuner, företag och privatpersoner behöver agera för att processen ska framskrida. Lokala incitament måste införas för att motivera att köra bil utan utsläpp. Samtidigt måste företag som Vattenfall driva på utvecklingen av elbilar, både genom forskning och genom att uppmuntra sin omgivning till en sådan omställning.

Fördelar med elektrifiering

Så länge elen används effektivt och är “rätt” producerad är vi övertygade om att elektrifiering är ett bra steg att ta för att nå nollutsläpp. Som tidigare nämndes är dock inte minskade växthusgasutsläpp den enda fördelen med elektrifiering av fordonsflottan, utan det finns många positiva följder som kan motivera oss till att välja en elbil framför en fossilbil. Så här är en lista som du kan dela med dig av till din chef när du vill övertyga denne om att införskaffa den nya Teslan till företaget;

 1. Minskade bullernivåer
  Buller påverkar både hälsa och livskvalitet negativt, och enligt en studie som utförts i Göteborg, hade en full elektrifiering av alla vägtransporter i staden kunnat minska bullernivåerna med mellan 2 och 5 dBA.

 2. Förbättrad luftkvalitet
  Med minskade utsläpp förbättras självklart också luftkvaliteten, som kan påverka både sömn, koncentrationsförmåga och prestation. Berkeley Earth jämför luften i många stora städer med den påverkan rökning har på kroppen.

 3. Minskade växthusgasutsläpp
  Stora växthusgasutsläpp har lett till den globala uppvärmningen, som innebär en ökad global medeltemperatur. Den globala uppvärmningen hotar allt liv på jorden - om temperaturen exempelvis ökar med bara 1,5 grader förlorar vi minst 70 procent av jordens korallrev, och det är bara en av de enorma effekter som väntas.

 4. Ökat värde på mark och fastigheter
  Om trafiken förbättrade miljön och luftkvaliteten utomhus och inomhus skulle värdet på både mark och fastigheter öka. En minskning av bullernivån skulle också innebära mindre lågfrekventa ljud som fortplantar sig genom väggar, tak och golv.

 5. Större möjligheter för bebyggelse/utomhusmiljöer
  I en renare och tystare stad hade man kunnat bygga mer, och därmed skapat fler bostäder, eller också skapat flera attraktiva utomhusmiljöer att användas av företag eller som mötesplatser.  

 6. Frigörelse av förnyelsebara drivmedel
  I samband med en övergång till eldrift inom kollektivtrafiken hade också användningen av  biodrivmedel, såsom biogas, kunnat utökas. Biogas används idag inom kollektivtrafiken och hade kunnat användas mer i regionala och långväga transportmedel för att utöka användningen av förnybar energi.

 elbil-laddstation

Framtiden för elbilar

Tillväxttakten för elbilar är i dagsläget hög, och antalet fördubblas varje år, men det krävs därför också en ökning av laddningsmöjligheter. Det finns bra lösningar kring laddsystem, men det är hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och arbetsgivare som måste ta tag i det praktiska. I övrigt kommer elbilar att bli mer integrerade i elsystemet - tack vare framsteg inom batteriteknik kommer de inte behöva laddas lika ofta heller. Dessutom kommer vi kunna lagra förnybar energi i batterierna även när vinden inte blåser eller solen inte strålar lika mycket som det krävs idag.

Sammanfattning

En elektrifiering av transportsektorn skulle lösa många av våra problem. Både vi och vår miljö skulle må bättre, våra städer skulle rymma fler människor, mark och fastigheter skulle vara värda mer och vi skulle kunna utöka användningen av förnybar energi. För att vi ska kunna nå målet om en 70-procentig minskning av växthusgasutsläpp inom transportsektorn och en miljon elbilar i Sverige innan 2030 måste dock mycket hända. Vi måste alla vara delaktiga i förändringen och både batterier och laddinfrastruktur måste utvecklas, men tillsammans kan vi nå målet.

Vill du läsa mer om elbilar och de utmaningar som finns för olika fordonsgrupper? Ladda ner vårt whitepaper Så når vi en miljon elbilar år 2030.

elbilar-2030

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!