Hållbarhet

Underleverantörernas hållbarhetsansvar i fokus

Publicerad: 2023-06-20 Uppdaterad: 2023-12-05 kl. 07:19

man in a warehouse

En finsk undersökning utförd av OP Företagsbanken visar att både affärspartners, investerare och finansiärer är intresserade av små och medelstora företags hållbarhetsrapportering. Det är viktigare än någonsin att företag är transparenta och redovisar sin påverkan på människor, miljö och klimat för att öka sin konkurrenskraft och attrahera investerare.  

– Hållbarhet har fått en etablerad position på storföretagens agenda. Det väntar inte längre i farstun, utan sitter vid huvudbordet på VD:ns högra sida, beskriver Katja Keitaanniemi.

Den verkställande direktören på OP Företagsbanken vet vad hon talar om. Enligt en storföretagsundersökning framtagen av OP anser 93 procent av storföretagen att hållbarhet bör utvecklas i kärnan av affärsverksamheten. I slutet av år 2022 deltog hela 139 finska storföretag i undersökningen, som har genomförts elva gånger.

Av de svarande företagen, menar 75 procent att det även ingår i deras uppgift att lösa samhällsproblem och socialt ansvar har stigit upp vid sidan av miljöansvar.

Förutspår en ökning på 4,4 %  för hållbarhetsinvesteringar 

Även fast man är mer försiktig med investeringar än tidigare på grund av det svåra världsläget, är företagen enligt undersökningen redo att satsa på hållbarhet och storföretagen förutspår en ökning på 4,4 % för sina hållbarhetsinvesteringar för det här året.  

– Nu funderar vi proaktivt på åtgärder som ingår i företagets hållbarhetsarbete. Men det sker inte av sig själv, påminner Keitaanniemi.  

– Att låta bli att agera, skulle kosta mycket mer än att göra sin del i tid. Till exempel ökar priserna för utsläppskompensationer hela tiden på marknaderna, berättar Keitaanniemi.

– Företagen behöver lägga resurser på personer, som har ESG-kunnande. Att föra hållbarhetsarbetet framåt kräver satsningar, men skapar samtidigt affärsmöjligheter.

Energy Plaza Podcast: Vad handlar CSRD om?

Endast 11 procent är nöjda med sin nuvarande leverantörskedja

Storföretagens skyldigheter spiller oundvikligen över även till underleverantörer och SME-sektorn, även fast de ännu inte berörs av regleringarna. Siffrorna från OP:s undersökning om storföretag är talande: 42 procent berättar att de behövt byta underleverantörer på grund av nya hållbarhetskrav och 82 procent känner sig tvungna att förnya hela leverantörskedjan. Endast 11 procent är nöjda med sin nuvarande leverantörskedja när det kommer till deras hållbarhetsansvar.

– Leverantörskedjan har en stor betydelse, när företag beräknar och rapporterar sina utsläpp. Att säkerställa ett gott hållbarhetsarbete i leverantörskedjan innebär hårt arbete för storföretagen och påverkar samtidigt hela ekosystemet för företag, säger Keitaanniemi.

Läs även:
> Vad är CSRD? – hot och möjligheter

Även finansiärer och investerare är intresserade av uppgifterna

Storföretagen drar alltså med sig de små och medelstora företagen i  övergången när de börjar arbeta med sina scope 3-utsläpp, och det går fort. För SME-företag innebär detta en utökad hållbarhetsrapportering. Utöver affärspartners är även finansiärer och investerare intresserade av uppgifterna.

– SME-företagen bör börja med att hantera rapporteringen med bondförnuft och prioritera klokt: vilka är de viktigaste rapporterade uppgifterna avseende företagets verksamhet och bransch, säger Keitaanniemi.

Även fast utsläppsrapporteringen fortfarande söker sin rätta form när det gäller SME-företag, bör den inte underskattas som ett redskap för riskhantering. Ett företag som agerar ansvarsfullt har bättre möjligheter att lyckas i framtiden.

– Ifall dokumenten saknas kan företaget i värsta fall förlora kunder eller affärspartners. Det kan även bli svårare att få finansiering.

Den hållbara övergången för små och medelstora företag har enorm påverkan på företagens ekosystem men även på Finlands ekonomi. SME-sektorns andel av bruttonationalprodukten är betydande, och om den blir mer hållbar skulle den bidra till att göra Finland till en attraktiv plats för hållbara investeringar. 

Läs även:
> Förstå Scope 1, 2 och 3: guide till utsläppshantering för företag


Ett elavtal som når kraven

Med vårt Portfölj Hållbar-avtal får du inte bara förnybar el, utan även EPD-el (Miljövarudeklarerad el). Den visar elens exakta växthusgasutsläpp och garanterar dess hållbara ursprung. Dessutom erbjuder EPD insyn i resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje producerad kilowattimme. Lyft din hållbarhetsrapportering med full transparens.

Klimatsmart elavtal för medelstora företag

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!