elnätet, Hållbarhet

Kortare avbrott och hållbarhet med smart logistik

Publicerad: 2021-03-15 Uppdaterad: 2021-03-18 kl. 08:30

Vattenfall Services

Var finns närmaste tekniker när en kabel grävts av? Och har hen rätt kompetens och utrustning? Med ett nytt arbetssätt och uppdaterad information om teknikernas position, kompetens och tillgänglighet har Vattenfall Services nu en säkrare och mer hållbar verksamhet till lägre kostnader.

Effektiv logistik kan spara pengar. Men för Vattenfall Services leder det framförallt till ökad säkerhet, snabbare insatser och en mer hållbar verksamhet. Vattenfalls serviceverksamhet har varje dygn ett hundratal ärenden som kan handla om allt från en akututryckning för en avgrävd kabel på en skärgårdsö till felavhjälpning av ställverk mitt i en stad. Under senare år har styrningen av de här ärendena effektiviserats med hjälp av ett nytt arbetssätt där positionering, kompetensregister och ett uppdaterat planeringsverktyg samverkar i den så kallade ärendestyrningen.

Alla våra teknikers fordon, mest bilar, men också lastbilar och båtar, sänder sin position till oss

– Arbetssättet sätts kanske mest på prov när det handlar om akut felavhjälpning, säger Robert Krantz som är avdelningschef för Ärendestyrning på Vattenfall Services.

– För att minimera avbrottstiden måste vi omedelbart veta vilken resurs, med rätt kompetens, som kan vara på plats snabbast. I stort sett alla våra teknikers fordon, mest bilar, men också lastbilar och båtar, sänder sin position till oss. Vi ser också vilken kompetens och vilken utrustning som respektive tekniker har. Vissa uppgifter som position uppdateras automatiskt, men teknikerna måste själv uppdatera när de beräknas vara färdig med ett jobb.

Närmaste resurs tilldelas ärendet

Tidigare var det vanligt att den som ledde arbetet för felavhjälpning och underhåll fick ringa runt till flera tekniker för att ta reda på var de befann sig och när de kunde åta sig ett nytt uppdrag. Det var tidsödande både för arbetsledare och tekniker.

– Nu blir det oftast bara två eller kanske tre samtal innan felavhjälpningen är igång, säger Robert Krantz.

karta2

Central styrning
Med uppdaterade positioner för fordonen, ett register för teknikernas kompetens och ett planeringsverktyg för status på ärendena kan Vattenfall Services resurser optimeras. (Kartan är en förenklad illustration av systemet.)

En annan stor skillnad är att en central enhet inrättades för ärendestyrning inom Vattenfall Services 2014. Tidigare hanterades felavhjälpningen lokalt per avdelning. Då kunde det finnas tekniker från en annan avdelning som var närmare det aktuella ärendet, men som ofta inte blev tillfrågad. I dag sköts styrningen centralt och den närmaste resurs som kan hantera felet tilldelas ärendet oavsett avdelningsgränser.

Vattenfall Services har framförallt egna tekniker för ärenden. Men ibland kan ett fel avhjälpas snabbare med hjälp av en underentreprenör. Exempelvis i vissa skärgårdar där transporter med egen båt kan avgöra tidsmässigt.

Planeringsverktyget är enkelt och överskådligt för att kunna användas av alla inblandade

Det förs statistik på alla hanterade ärenden och den analyseras månadsvis för att förbättra rutiner och processer. Att ärendestyrningen blir mer effektiv framgår av loggarna som visar att tiden från anmälan om fel till att en resurs tilldelats blir kortare och kortare. Det leder i sin tur till kortare avbrottstider.

– Tekniken med positionering har vi haft under en längre tid, men nu har vi också rätt förutsättningar för en effektiv planering: att planeringsverktyget är enkelt och överskådligt för att kunna användas av alla inblandade, säger Robert Krantz som betonar att säkerheten är den faktor som är viktigast i arbetet.

Den primära risken är skador från ström, men när vi optimerar logistiken minskar också exponeringen för olyckor i trafiken

– Vi följer upp läget för alla tekniker minst varannan timme. Den primära risken är skador från ström, men när vi optimerar logistiken minskar också exponeringen för olyckor i trafiken. Det är bra att minimera bilkörningen av den anledningen också, utöver snabbhet, ekonomi och hållbarhet.

Vattenfall Services:

  • En av de största elkraftsentreprenörerna i Sverige.
  • Underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet.
  • Verksamhetsområden är byggnation, underhåll och konsulttjänster.
  • Drygt 2200 medarbetare på ett hundratal orter i Sverige.
  • Läs mer på Vattenfall Services.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!