Läs mer om: Energiförsörjning

ElmarknadenElområdenEnergiförsörjning

Import av el trots överskott – hur hänger det ihop?

Sverige har ett överskott av egenproducerad el, men ändå importerar vi el. Hur hänger det ihop? En förklaring är att alla tjänar på att samarbeta över gränserna när det gäller energiproduktion.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Så rustade oljekrisen oss för dagens omställning

1970-talets oljekris var en katastrof för Sveriges energiförsörjning. Men den gav oss på sikt en mer hållbar energiförsörjning och rustade oss för dagens gröna omställning.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Förnybar energiElektrifieringEnergiförsörjning
Läs artikeln

Det händer om ett kraftverk slutar fungera

Vad händer om ett kraftverk helt slutar att fungera? Svenska kraftnät och Vattenfall har beredskap för många olika scenarion som kan upplevas som skrämmande för exempelvis energikunder.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
LeveranssäkerhetFCREnergiförsörjning
Läs artikeln

Här är tekniken för att klara energiutmaningen!

Digitaliseringen och elektrifieringen ökar och de globala utsläppen likaså. För att klara framtidens energiförsörjning krävs både effektivare energiteknik och smartare användning.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
EnergieffektiviseringElektrifieringEnergiförsörjning
Läs artikeln

Så påverkas svensk fjärrvärme av omvärldsläget

Den senaste tiden har präglats av skenande el- och oljepriser som till viss del kan kopplas till oroligheter som pandemin och kriget i Ukraina. Men hur påverkas fjärrvärmeförsörjningen av omvärldsläget? 

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
FjärrvärmeKraftvärmeEnergiförsörjning
Läs artikeln