Läs mer om: Elområden

ElmarknadenSå fungerar elaffärenElområden

Tjugo ord som förklarar dagens elmarknad

Behöver man veta vad spotpris, elområde och förbrukningsflexibilitet är? Ja, det underlättar om man vill förstå dagens elpris och kunna välja den bästa energilösningen för sin verksamhet.
VF_clock_rgb Lästid: 10 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Import av el trots överskott – hur hänger det ihop?

Sverige har ett överskott av egenproducerad el, men ändå importerar vi el. Hur hänger det ihop? En förklaring är att alla tjänar på att samarbeta över gränserna när det gäller energiproduktion.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
ElmarknadenElområdenEnergiförsörjning
Läs artikeln

Så blir elpriset 2022 – och detta kan du göra

Efter vinterns rekordhöga elpriser är den stora frågan vad vi kan vänta oss framöver. Kommer prisläget att upprepas nästa vinter – och hur kan företag parera svängningarna?

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Så fungerar elaffärenElområdenPris
Läs artikeln

Europeisk översyn av elområdesindelningen

Sverige är indelat i fyra elområden för att uppfylla EU:s krav på en gemensam elmarknad. Om något år kan gränserna för elområdena ritas om.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Lagar och skatterdistributionElområden
Läs artikeln

Svängigt enligt reglerna på elmarknaden

Elpriserna i Sverige har aldrig varit så höga som under sensommaren 2021. Enkelt uttryckt beror det på väder och vind och import av relativt dyr tysk el. Att Sverige ingår i den europeiska gemensamma elmarknaden gör oss utsatta för tillfälliga svängningar i elpriset.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
elförsörjningElmarknadenElområden
Läs artikeln