Förnybar energi, fossilfri, Klimatneutral el, klimatsmart, Solceller

Ökar fastighetsvärdet med energieffektiviseringen?

Publicerad: 2020-01-30 Uppdaterad: 2023-10-02 kl. 11:20

solpaneler-på-tak-vattenfall

Gröna hus har gått från nisch till att bli allt vanligare. Men ger klimatsmarta investeringar effekt på fastighetens värde?

Det senaste decenniet har exemepelvis fastighetsbolagen AMF och Vasakronan arbetat för att minska energiförbrukningen – satsningar som båda tagit hem Veckans Affärers energieffektiviseringspris E-prize i kategorin Fastigheter och Offentlig sektor.

AMF drog ned på energiåtgången i sitt fastighetsbestånd med över 30 procent mellan 2009 och 2014, och såg en värdeökning på omkring en halv miljard kronor.

Vasakronan minskade sin energiförbrukning med 25 procent mellan 2009 och 2013, vilket innebar kostnadsbesparingar på omkring 100 miljoner kronor per år. Det i sin tur gav en värdeökning på 2 miljarder kronor sett över hela fastighetsbeståndet. Dessutom minskades koldioxidutsläppen med  96 procent.

– Vårt energiarbete är beviset för att det är fullt möjligt att göra bra affärer utan att för den sakens skull tulla på klimatfrågan, sa Vasakronans vd Fredrick Wirdenius i en kommentar.

Enligt Vasakronan är det mycket enkelt att börja arbeta med energieffektivisering. Allt handlar om tydliga och kommunicerbara mål som skapar ett engagemang bland medarbetare och kunder. Ingen kan göra allt – men alla göra något. De poängterar också vikten av att följa upp arbetet och lyfta fram de medarbetare som gjort speciellt smarta och värdefulla insatser.

Läs mer: Så fungerar elkonsumtionen inom fastigheter

Gröna fastigheter “ett måste”

Enligt Klimatlagen, som antogs 2018, har Sverige ett långsiktigt mål att nå netto noll utsläpp av växthusgaser senast år 2045. Det innebär stora förändringar för många branscher, inte minst byggsektorn och fastighetsbranschen.

Enligt Jan Odelstam, vd på Skanska, har just förvaltningen av gröna fastigheter redan kommit långt.

– Det är ett måste att ha gröna fastigheter i dag. Pressen och intresset har ökat massor de sista åren, sa han i en intervju med Fastighetsvärlden i november 2019.

Samtidigt menar han att det är i byggsektorn som de absolut största framstegen kan göras för att nå klimatmålen.

– Att bygga miljömässigt är avgörande för om man ska lyckas. Den som blir duktig på det kommer att vinna nya affärer.

Hårda krav för certifiering

Skanska använder ett amerikanskt certifieringssystem kallat Leed för att miljöklassa sina kommersiella fastigheter. Certifieringen rankar fastigheten i ett antal kategorier som närmiljö, vatten- och energianvändning, byggmaterial och inomhusklimat.

Många av insatserna som krävs för att uppnå certifieringen är knappast nya. Grön el, källsortering av sopor och nära till gröna kommunikationer är exempel på enkla initiativ som ger pluspoäng – och potentiellt höjer värdet på fastigheten.

Vattenfall-bakgrund-1-solceller (1)

– Den sammanställda datan visar att installationen av solceller ökar värdet med drygt 14 procent, säger Tom Douglas, analysansvarig för kundnära energilösningar på Vattenfall till Expressen.

Solceller ökar fastighetsvärdet

Sveriges första studie kring värdet på bostäder med solpaneler vid försäljning avslutades i augusti förra året. Studien var ett samarbete mellan Vattenfall och Sveriges lantbruksuniversitet, där statistik från 8.000 solcellsinstallationer sammanställdes med 50.000 försäljningar mellan 2012 och 2018.

SLU:s masterstudent Axel Bolin genomförde studien. Han menar att såväl de miljövänliga aspekterna som lägre omkostnader, gör fastigheter med solpaneler mer attraktiva.

Han får medhåll av Tom Douglas, analysansvarig för kundnära energilösningar på Vattenfall:

– Den sammanställda datan visar att installationen av solceller ökar värdet med drygt 14 procent vid en försäljning. Men det är ett genomsnitt och kan öka eller minska beroende på fall, säger han till Expressen.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!