Publicerades: 2022-06-15 Lästid: 5 min
EnergieffektiviseringElektrifieringEnergiförsörjning

Här är tekniken för att klara energiutmaningen!

Ladda ner som PDF

Digitaliseringen ökar, elektrifieringen ökar och de globala utsläppen fortsätter att öka. För att klara framtidens energiförsörjning på ett sätt som både är hållbart för samhället i stort och för klimatet krävs både effektivare energiteknik och smartare energianvändning.

I april i år släppte FN:s klimatpanel, IPCC, sin senaste delrapport, ”Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringen”, som visar att de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Ska den globala uppvärmningen stanna vid 1,5 grader måste utsläppen börja minska före 2025, vara nästan halverade 2030 och nettonoll 2050. I ett fåtal industrinationer, däribland Sverige, har utsläppen minskat de senaste åren, även om vår klimatpåverkan fortsatt är högre än det globala genomsnittet.

En positiv faktor är att tekniken och kunskapen för att stoppa uppvärmningen redan finns

En positiv faktor är att tekniken och kunskapen för att stoppa uppvärmningen redan finns. Kostnaderna för grön teknik som vindkraft, solenergi och energilager har exempelvis mer än halverats de senaste tio åren.

Läs mer om energiteknik och projekt som bidrar till energiomställningen

Vart är vi på väg?

Även om det brådskar finns det alltså möjligheter att vända utvecklingen och i den omställningen är energisektorn helt central, menar IPCC. I rapporten lyfter de särskilt fram: politik och styrmedel, ny teknik och energieffektivitet. Alla helt avgörande både för den gröna omställningen och för att trygga framtidens energiförsörjning så att den står pall för elektrifiering och digitalisering.

Hur man bäst uppnår det energi- och klimatsmarta samhället varierar från land till land

Hur man bäst uppnår det energi- och klimatsmarta samhället varierar från land till land. För svensk del tog Energimyndigheten 2016 fram en visionär rapport som beskriver olika möjliga vägval och trender för framtidens energimarknad: Fyra framtider – Energisystemet efter 2020. De olika möjliga energiframtiderna fick namn efter musikaliska termer.

  • Forte (starkt): Fokus på industrin och låga, förutsägbara och konkurrenskraftiga energipriser, leveranstrygghet i energisystemet och statlig styrning. Mer kärnkraft, vattenkraft, kraftvärme. Utmaningar: klimatarbetet går långsamt, dyrare el för hushållen.
  • Legato (sammanbundet): Motpolen till Forte. Kraftigt reducerad energisektor och energianvändning genom livsstilsförändringar, energieffektivisering och styrmedel. Kärnkraft fasas ut, mer förnybar energi. Utmaningar: hantera variabel elproduktion, ingen helhetssyn.
  • Espressivo (uttrycksfullt): Decentraliserad elproduktion, ökad flexibilitet, fokus på småskaliga lösningar. Industrikunder investerar i egen elproduktion. Utmaningar: risk för lägre leveranssäkerhet på systemnivå, långsammare klimatarbete utan statlig styrning.
  • Vivace (livligt): Kunskapsintensiv omvandling av samhället med hjälp av ny grön energiteknik, ökad elektrifiering och digitalisering. Utmaningar: konflikt mellan hög energianvändning och klimatmål, kräver stora satsningar på forskning och innovation.

Effektivare energianvändning krävs

Oavsett vilken väg eller kombination av vägar Sverige och andra länder väljer så gäller det att hushålla med energin, för klimatets skull, för plånbokens skull och för att klara och trygga energiförsörjningen på bred front.

Energieffektivisering måste leverera de största utsläppsminskningarna framöver

Energieffektivisering är, enligt Internationella energirådet, IEA, den åtgärdskategori som måste leverera de största utsläppsminskningarna framöver. Och i EU:s mål för klimat- och energipolitiken fram till 2030 står det att med hjälp av styrmedel som ställer krav på energieffektivitet kan energitillförseln minskas med drygt en fjärdedel i Europa.

Få konkreta tips på hur företag kan minska sin förbrukning

FORSKARE_ECOI takt med att kärnkraftverk läggs ner och mer variabel förnybar elproduktion fasas in bör också systemtjänster diskuteras mer, skriver Energimyndigheten i sin rapport. Det går inte bara att ersätta vissa kWh med andra kWh för att klara vårt elbehov, som man skriver, utan det gäller också att se till att säkra stabiliteten i elsystemet. Även om den tillgängliga effekten hos exempelvis en vindkraftspark varierar och inte kan tas för given så har den ändå möjlighet att bidra med tjänster till kraftsystemet med hjälp av ny teknik, och ekonomiska incitament.

Långsiktiga mål håller
Rapporten Fyra framtider gavs ut 2016, men är högaktuell eftersom den innehåller långsiktiga scenarier för energiförsörjning. Trots ändrade förutsättningar som kriget i Ukraina, kalla och vindfattiga vintrar gäller fortfarande slutsatsen att energieffektivisering och övergång till förnybar energi är ett måste för att kunna skapa ett hållbart och stabilt elsystem i framtiden. Läs rapporten här på Energimyndighetens webbplats.
New call-to-action

Redaktionen

På Vattenfalls Energy Plaza håller du dig uppdaterad om det senaste inom hållbar energi och det nya energilandskapet.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara ner artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till dig via mejl.