Förnybar energi, fossilfri, Hållbarhet och socialt engagemang

Guldet blev till platina

Publicerad: 2021-02-19 kl. 10:22

Guldet blev till platina

När EcoVadis nyligen värderade 75 000 globala företags hållbarhetsarbete hade Vattenfall höjt sig ytterligare en nivå. Nu räknas man bland de allra bästa energiföretagen i världen.

Hållbarhetsarbete fungerar som mycket annat – även om man vet att man gör det mesta rätt så vill man gärna få det bekräftat. Nyligen fick Vattenfall svart på vitt att företaget hör till de allra vassaste när det gäller hållbarhet. När hållbarhetsvärderingsföretaget EcoVadis presenterade sin årliga granskning hade Vattenfall höjt sitt betyg från näst högsta nivån guld till den allra bästa, platina. Det gör att Vattenfall hör till den bästa procenten bland de granskade inom energisektorn.

Följ Vattenfalls resa med målet att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation

– Det är väldigt glädjande att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas. Det ligger mycket hårt jobb bakom detta och visar hur våra medarbetare tagit hållbarhet till sig och ser vilket värde det har för vår affär, säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld.

EcoVadis är inte vilket hållbarhetsutvärderingsföretag som helst. Efter att det grundades 2007 har företaget blivit det ledande inom sitt gebit. Genom att utgå från fyra delområden – miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, etik samt ansvarsfull upphandling – utvärderas närmare 75 000 globala företag varje år.
Vattenfalls resa mot platinastatus har utgått från OECD och FN:s riktlinjer och målet att nå till ett fossilfritt liv inom en generation, utan att för den skull tumma på den sociala hållbarheten, och EcoVadis höga gradering av företaget visar, enligt Ramsköld, att det är på rätt väg och att hållbarhet blivit något självklart.

EcoVadis 2021-1-1-1-1

– Hållbarhet är fullt ut integrerat i vår strategi och allt det vi gör. Det har högsta prioritet i vår verksamhet. Både i vårt eget arbete och det vi gör tillsammans med våra leverantörer, kunder och partners, konstaterar Ramsköld.

Just arbetet med underleverantörerna lyfter hon särskilt gärna fram. Det gäller att hela leverantörskedjan håller samma höga kvalitet när det gäller miljö och mänskliga rättigheter som Vattenfalls eget arbete.

– Vi fokuserar vårt arbete både på granskning och revisioner, samt samarbete med leverantörer och underleverantörer, för att stödja och förbättra våra leverantörers hållbarhetsarbete, avslutar Annika Ramsköld.

 

Ett projekt där Vattenfall samarbetar tillsammans med LKAB och SSAB är HYBRIT som ska möjliggöra fossilfri stålproduktion och kan göra stor skillnad för Sveriges utsläpp. Mer om det och andra utvecklingsprojekt kan du läsa om här.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!