Elmarknaden, Så fungerar elaffären

Därför går energimarknaden över till 15-minutersavräkning

Publicerad: 2024-05-29 Uppdaterad: 2024-06-12 kl. 14:12

Computer screens
Vad betyder övergången från en timme till 15 minuters handel och avräkning på energimarknaden och hur kan företag dra nytta av förändringen? Vattenfalls expert Daniel Sommar förklarar.

Sedan 1996 har Sverige och Norden handlat och avräknat elkraft i 60 minutersperioder. Nu sker en övergång till 15 minuter. Målet är att minska obalanser, få en ökad flexibilitet och förbättra förutsättningarna för att möta den ökade mängden sol- och vindkraft i systemet. Daniel Sommar, analytiker på Power Management på Vattenfall, förklarar:

daniel sommar 3

– Det finns aktörer som är balansansvariga i Sverige, vilket innebär att man är ansvarig för att köpa in den kraft som kunderna förbrukar timme för timme. För att veta hur mycket kraft som behöver köpas in behöver man data. Den data får man in via nätbolagen som fram tills nu mätt kundernas förbrukning på timbasis. Detta ligger sedan till grund för den plan som görs för nästkommande dag, där elen köps in från spotmarknaden.

Balansansvar och avräkning

Elhandelsföretag måste leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Det ekonomiska ansvaret för detta kallas balansansvar. Elhandelsföretaget kan antingen själv ta det ansvaret eller anlita ett företag som ansvarar i dess ställe.

Det är svårt att planera en exakt balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Efter varje drifttimme sker därför en så kallad avräkning som visar hur stor obalansen varit, vem som orsakat den och kostnaderna som det medfört. Kostnaderna fördelas därefter mellan de balansansvariga företagen som bidragit till obalansen. Syftet är att skapa ekonomiska incitament att sträva efter balans.

Större precision och stabilare elnät

Över en timme är upp- och nedgångarna i förbrukningen relativt hög. Resultatet av mätningen blir ett snitt av förbrukningen över hela timmen. När marknaden nu ska gå över till 15 minuters handel och avräkning i stället ger det en bättre precision i prognoserna och därmed en mindre differens mellan tillgång och efterfrågan. Det betyder att varje kvart blir mer precist prissatt vilket skapar incitament för att förbruka, prognostisera och producera el på ett bättre sätt, förklarar Daniel Sommar.

– Det ger en prissättning som mer speglar de fysiska förutsättningarna i nätet i realtid. Det gör det möjligt för företag att spara pengar genom att flytta sin förbrukning från dyra kvartar till billigare kvartar. En bättre balans skapar även ett stabilare elnät, vilket alla aktörer i samhället har nytta av.

Hela marknaden går över till 15 minuter i början av 2025

Första steget i förändringen är redan genomförd. Den 1 november 2023 trädde den uppdaterade svenska mätförordningen i kraft, vilken innebär att mätning och rapportering av ej månadsmätt uppmätt elanvändning ska ske per 15 minuter i stället för på timbasis. Men enligt Daniel Sommar har de förändringarna ännu inte lyckats genomföras hos alla nätbolag, vilket kan bero på stora behov av att ställa om IT-systemen och processer. Nästa steg är att hela marknaden, alltså även elhandeln, ska ha gått över till 15 minuter, och det väntas ske under första kvartalet 2025.

Förändringen mot 15 minuters handel och avräkning sker i flera länder inom EU. Vissa länder har redan gjort övergången och i andra pågår utvecklingsprojekt för att driva igenom den. Gemensam avräkningsperiod är ett viktigt steg för en gemensam europeisk elmarknad.

Podcast: Varför går marknaden över till 15-minuterupplösning?

Varför just 15 minuter? Vad innebär detta för energibranschen? Daniel Sommar går igenom bakgrunden till EUs beslut kring upplösning.

Podcast: Varför går marknaden över till 15-min upplösning?


Hur fungerar Sveriges elmarknad? 

Vi förklarar hur elmarknaden fungerar i vår guide Elmarknaden – din kompletta guide

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!