Fjärrvärme, Energieffektivisering, Energi

”Finns alltid pengar att spara på minskad förbrukning”

Publicerad: 2022-10-12 Uppdaterad: 2022-11-24 kl. 13:33

”Finns alltid pengar att spara på minskad förbrukning”

Med enkla medel kan energiförbrukningen minskas inom alla verksamheter och för nästan alla byggnader. Det vet energiexperten Cristofer Kindgren efter flera års erfarenhet av att hjälpa små och stora företag att energieffektivisera.
– Nyligen kunde vi snabbt minska elförbrukningen på ett medelstort företag med 55 kWh per natt. Det blir mycket pengar på ett år!

I sitt arbete som energirådgivare för kunder till Vattenfall Värme har Cristofer Kindgren otaliga exempel på framgångsrika besparingsåtgärder hos företag och bostadsrättsföreningar.

När jag tittade närmare på hur aggregatet användes så var det helt enkelt felprogrammerat

– Ett färskt exempel är ett företag med femton anställda som hade värmekostnader som jag bedömde inte var rimliga för verksamheten. De hade ett nyinstallerat modernt FTX-aggregat som borde leda till lägre elförbrukning. När jag tittade närmare på hur aggregatet användes så var det helt enkelt felprogrammerat – temperaturen var i stort sett densamma när lokalerna användes och när de stod tomma.
 
CK_1200Exemplet är typiskt på det sättet att orsaken kunde upptäckas relativt enkel med en systematisk metod och kunskap om vad man ska leta efter.
 
– Men som hos många av mina uppdragsgivare var inställningen att ”det har alltid varit så”. 
 
Intresset för energieffektivisering har tidigare varit lågt, men Cristofer märker ett ökande intresse under senaste halvåret.
 
– Man börjar bli orolig för kostnaderna som ökar och vet inte hur mycket de ska fortsätta att öka eller om, och i så fall när, det blir ”som vanligt” igen.
 
– Den allra lägst hängande frukten för energieffektivisering, som exempelvis att byta till LED-belysning, har de flesta redan plockat, säger Cristofer Kindgren.
 
– ­Men det finns alltid pengar att spara på minskad förbrukning. Oavsett verksamhet och tidigare åtgärder.

Stort intresse för energi

Cristofer Kindgren är energiexpert på konsultföretaget WSP som samarbetar med Vattenfall om rådgivning till el- och fjärrvärmekunder. Tjänsten är Vattenfall Värmes plustjänst som heter Energirådgivning för dig med fjärrvärme. Cristofer har länge haft energifrågor i fokus för sina utbildningar och arbete.
 
– Jag har alltid varit intresserad av energi och energifrågor och bytte till programmet energisystem under civilingenjörsutbildningen. Efter examen började jag med energikartläggningar på stora företag, som är reglerade av EU-krav, men i dag arbetar jag med alla typer av företag och små och stora bostadsrättsföreningar. Det är fantastiskt kul och det är förstås positivt i sig att allt fler börjat ta de här frågorna på större allvar nu.

Jag analyserar förbrukningen och användningen och jämför med vad verksamheten rimligen behöver

Grundläggande för att hitta energitjuvarna i en verksamhet eller i en byggnad är en kartläggning av hur energin används. Det går alltid att få tag i data om det senaste årets el- och fjärrvärmeförbrukning och Cristofer börjar med att analysera den på timbasis.

– Även om man har fasta priser så finns detaljerade uppgifter att hämta för hur mycket energi som levererats. Jag analyserar förbrukningen och användningen och jämför med vad verksamheten rimligen behöver. För förbrukningstoppar som sticker ut får kunden ge sin bild av varför det ser ut som det gör. Sen drar jag mina slutsatser och så har vi en dialog om möjliga åtgärder.
 
– Kanske har man onödigt högt abonnemang för effekt? Och hur kan man kapa topparna? För fjärrvärme är det ofta värdefullt att kolla om radiatorsystemen är injusterade eftersom även enstaka grader kan slå mycket på fjärrvärmeräkningarna.

Motiverade kunder

En gemensam nämnare för varför många företag har till synes lättåtgärdade problem är inställningen till el och värme. Att det är något som ”bara finns där”.

– Ofta har intresset och kunskapen om de här frågorna inte funnits. Elementen ska vara varma och elen kommer från hålen i väggen. Men nu förstår allt fler att det inte går att blunda längre. Jag märker också hur kunder i södra Sverige är mer motiverade eftersom de har högre elpriser. På köpet får man hållbarhetsaspekten!

Det visade sig att personalen inte stängde av maskinerna när arbetsdagen var slut

– Ett typiskt exempel från nyligen var ett företag med 35 anställda som vi kunde sänka förbrukningen med 55 kWh per dygn med bara en enda åtgärd. Verksamheten pågick endast dagtid, men ändå var baslasten – elanvändningen som sker när ingen verksamhet är igång – omotiverat hög.

– När vi gick igenom datan visade det sig att personalen inte stängde av maskinerna när arbetsdagen var slut. Skärmar, transformatorer och annat förbrukar ström även när maskiner inte används och även i stand-by läge. Det kan bli ganska många sparade slantar sammanlagt om man bryter strömmen till utrustningen.

Läs mer:
> Energieffektivisering

 
Experthjälp med att spara energi?

Genom att effektivisera ditt företags energiförbrukning kan du göra stora kostnadsbesparingar. Låt oss hjälpa dig!

Till Energirådgivning

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!