Elavtal, Rådgivning och Elhandel

Hur köper man el i praktiken? Vad ska man som företag tänka på med el som en stor kostnadspost? Nedan kan du läsa om de viktigaste punkterna att ta i beaktande vid köp av el. Vi ger dig en översikt av elavtal, rådgivningstjänster och förklarar hur elhandeln fungerar.

VF_clock_rgb Lästid:  min

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
Kapitel 1

Att välja rätt avtal

Att välja vilken typ av portfölj som passar bäst för er verksamhet är beroende på vilken bransch ni befinner er i och hur ni ser på era risker generellt sett. Nedan tillhandahåller vi vägledning för hur ni kan välja.

Elleverantör som samarbetspartner

Företag och verksamheter med större elförbrukning väljer ofta sin elleverantör som samarbetspartner. Här är fem fördelar med att göra så:

 • Få råd om energieffektivisering
 • Förbättra din verksamhets miljöprofil
 • Få tillgång till erfarna rådgivare
 • Få en långsiktig strategi för er verksamhets elaffär
 • Skapa ordning och reda i fakturaflödet

Alla bolag har sina krav, utmaningar och behov när det gäller valet av elleverantör. Frågor som behöver ställas för att hitta rätt avtal kan variera beroende på vilken bransch man befinner sig i. Nedan exemplifierar vi olika utmaningar i olika branscher.

Vill du veta hur elinköp fungerar hos Vattenfall kan du läsa vår artikel.

Fastighets- och byggbolag behöver förutsägbara driftkostnader

Vid köp och försäljning av fastigheter behövs många gånger en bra uppfattning av elförbrukningen. Utan kvalificerade analys- och elhandelstjänster som möter behovet av kontroll och förutsägbarhet, och utan en elleverantör som har vana att hantera en komplex elaffär kan kostnaderna enkelt skena iväg. Utöver det är det viktigt att elleverantören kontrollerar elanvändningen på byggarbetsplatser och i fastigheter, för att energianvändningen ska kunna optimeras.

Läs om elkonsumtion för fastigheter och infrastruktur

Tre anledningar till varför företag väljer Vattenfall som samarbetspartner

 • Vi tar kontroll över företagens energikostnader
 • Vi hjälper företag att optimera sin energianvändning
 • Vi gör det enklare att förutspå elförbrukningen
 • Vi ger tillgång till EnergySite Plus

Utmaningar vid offentlig upphandling

Var hittar man personer med erfarenhet av offentlig upphandling? Att hitta specialister som lyckas hålla budgeten är en utmaning. Att dessutom hitta en elleverantör som tillhandahåller verktyg för att budgetera och prognostisera elanvändningen är ännu svårare.

Vad är viktigt för att lyckas med en offentlig upphandling av elkontrakt? Det kan du läsa om här

Tre anledningar till varför offentliga verksamheter väljer samarbetspartners

 • De får en hållbar energiprofil
 • De får en budgeterbar energianvändning
 • De kan utnyttja elleverantörens kunskap kring hållbara offentliga upphandlingar

Industrin ställer krav på en stabil och pålitlig partner

Med specialister inom både fysisk och finansiell handel erbjuder Vattenfall säkringar mot prisvolatilitet, där vi vet att också små avvikelser kan vara väldigt känsliga för en energiintensiv industri. Vattenfall tillhandahåller ett dedikerat team som ger expertis och råd både för att förutse och kontrollera energikostnader.

Hur du ska tänka kring din elkonsumtion som industriverksamhet kan du läsa om här.

Tre anledningar till varför företag inom basindustrin och energiintensiva industrier väljer Vattenfall som samarbetspartner

 • De får en motpart som partner
 • De får en elleverantör som tar kontroll över energikostnaderna
 • De får råd om kostnadskontroll

Som återförsäljare av el behövs en marknadsplan och en kundstrategi

Vad ska man som elhandlare tänka på när man väljer elleverantör? Diskretionär förvaltning passar ditt företag om du vill delta i utformningen av riktlinjer för placeringarna, för att sedan överlåta den löpande förvaltningen åt elleverantören. Vid en Kommissionärslösning sköter istället elleverantören alla inköp, och tar alla risker och allt ansvar för elhandeln. Då sköter ditt företag försäljningen och står som leverantör mot era kunder.

Tre punkter att tänka på för företag inom elhandel och återförsäljningsverksamhet vid val av samarbetspartner

 • En stabil motpart ger en tryggare affär
 • En fördel är om leverantören klarar av att ta hand om hela förvaltningen av elaffären
 • Om man ingår partnerskap med sin leverantör får man möjlighet att också träffa andra elhandlare, och det blir lättare att hålla sig uppdaterad på marknaden

Vill du veta mer om Vattenfalls elaffärer? Läs då våra blogginlägg:
Vattenfall och Facebook tecknar långsiktigt avtal
Hemköp och Willys får miljödeklarerad el från Vattenfall
och
Framtidens elavtal för ett fossilfritt liv för mer om elavtal i framtiden.

Från och med maj 2019 kan du även ta hjälp av Vattenfall för att nyttja din flexibla elförbrukning med FCR.

Kapitel 2

Hur handlar man el?

Att handla el är en komplex affär. På elaffären kan man se både från ett verksamhetsperspektiv och från ett exponeringsperspektiv. Ska man prissäkra eller ska delar av elförbrukningen vara rörlig? Hur ska man kunna budgetera elkostnaderna om 3 år, eller ännu längre fram? När man väljer avtal för sin elhandel måste man bestämma på vilket sätt man vill handla elen, och vilken exponering man vill utsätta sig för gentemot marknaden.

Andra parametrar man bör ta i beaktande är elförbrukningens variation, antal fastigheter och produktionsanläggningar samt var verksamheten bedrivs.

Den nordiska elmarknaden på Nasdaq Nordpool är indelad i två marknader - en spotprismarknad och en marknad för derivathandel av kontrakt för framtida elförbrukning. På spotmarknaden handlas ett rörligt pris per timme, som baseras på tillgång och efterfrågan av elektricitet, vilket fastställs dagen innan. På marknaden för derivathandel handlas istället prissäkringar, för att säkerställa en framtida elkostnad.

Nedan listar vi upp de olika portföljerna som ligger till grund för de olika avtalen.

Företag med stor förbrukning på mer än 2GWh/år

Portfölj Aktiv - köp och sälj utan krångel

Med Portfölj Aktiv har du möjlighet att spara pengar genom att ta positioner och omsätta din elportfölj på den finansiella elmarknaden. Genom att dina prissäkringar förvaltas via Vattenfalls portfölj slipper du rapportering och konsekvenser i form av påverkan på din resultatredovisning.
Ladda ner produktbladet för Portfölj Aktiv

Portfölj Andel - flexibel lösning med rörligt pris eller andelar med fast pris

Med Portfölj Andel får du ett förutsägbart elpris, för prissäkrade, men varierande volymer. Det förenklar planeringen av dina elkostnader. Du kan variera och välja hur flexibel volymen ska vara. Du kan även välja hur mycket du vill prissäkra.
Ladda ner produktbladet för Portfölj Andel

Portfölj Energi - skräddarsydd prissäkring

Portfölj Energi innebär att du kan göra skräddarsydda prissäkringar per månad som följer ditt unika förbrukningsmönster. Med möjlighet att prissäkra i upp till fem år får du mer kontroll, större flexibilitet och en bättre elaffär.
Ladda ner produktbladet för Portfölj Energi

Portfölj Flexibel - förutsägbart elpris, flexibel volym

Med Portfölj Flexibel får du ett förutsägbart elpris för prissäkrade volymer, vilket förenklar planeringen av dina elkostnader. Du kan även välja hur mycket du vill prissäkra.
Ladda ner produktbladet för Portfölj Flexibel

Portfölj MW - prissäkringar i grundkraft

Med Portfölj MW (Megawatt) prissäkrar du dina framtida elleveranser i grundkraft, det vill säga en fast mängd kraft timme för timme. När du ska prissäkra kan du kontakta våra rådgivare som hjälper dig att förutspå och ge dig de bästa och mest aktuella tipsen om elmarknaden.
Ladda ner produktbladet för Portfölj MW

Vill du veta mer om offentlig upphandling av el? Läs då vår guide - Offentlig upphandling av el - Så undviker du fallgroparna.

Företag med medelstor förbrukning på 300 000 kWh/år - 2 GWh/år

Portfölj Hållbar - ett bra val för både klimatet och för plånboken

Med Portfölj Hållbar får du en kombination av rörligt och fast pris och din el räknas ihop med alla andra kunder som har samma elavtal. Det gör att vi kan upphandla elen som om din förbrukning vore mycket högre. Portfölj Hållbar innebär samtidigt att du bidrar till en fossilfri framtid. Elen du köper är nämligen 100 procent miljövarudeklarerad från vattenkraft.
Ladda ner produktbladet för Portfölj Hållbar

MixPortfölj - det fria valet

När du tecknar MixPortfölj väljer du avtalslängd och hur stor andel av din årsförbrukning du vill ha som Fast respektive Rörligt elpris. MixPortfölj fungerar som ett bolån, där du binder delar av lånet och har rörlig ränta för en del.

Prissäkrad BörsEl - ett stabilt och säkert val

Med Prissäkrad BörsEl låter du oss prissäkra företagets elbehov, du kan lugnt fokusera på din kärnverksamhet. Inköpen av el som avser en period på 12 månader, gör vi varje vardag under 3 månader, antingen under mars, april och maj eller under juni, juli och augusti. Elpriset du får är ett medelpris av alla inköpen och blir ett fastpris för 1 år.

Guide till elupphandlingen

Aspekter du behöver överväga vid en elupphandling
New call-to-action
Kapitel 3

Rådgivning

Vid hantering av större elaffärer vill man ha tillgång till en rådgivare som hanterar en gemensamt satt handelsstrategi.

Strategin innebär återkommande prissäkringar, vilket sprider risken. För att optimera dessa prissäkringar tar man även prisrörelser inom prissäkringsperioderna i beaktande. Pristrenden inom prissäkringsperioden bevakas, så att man vid en prisnedgång kan följa med det lägre priset och ta nytta av nedgången.

Vidare ger strategin kunden möjlighet att komplettera med förutbestämda prisnivåer, så kallade GOLV. Då prissäkras extra andelar utöver prissäkringar enligt grundstrategin under avropsperioden. Nivåerna utgörs av GOLV där priset är tillräckligt lågt för att Kunden ska känna sig nöjd. Vid prissäkring av andel vid GOLV tas motsvarande andel bort av sista avropen enligt grundstrategin.

Läs även om vad ditt företag får med Vattenfall som elleverantör.

kontor-vattenfall

Rådgivning i sig ger företag information om, och förutsägelser kring, prisutvecklingen av elmarknaden samt övriga marknader som påverkar elpriset. Kunskap inom el- och bränslemarknaderna, som är grunden för rådgivning, utgår från omfattande marknadsanalyser. Med stöd av meteorologer, hydrologer, fundamental- och kvantanalytiker tar elleverantören fram marknadsanalyser som används för att hedga produktionen och försäljningen. Kunden får alltså tillgång till en personlig portföljförvaltare som kontaktar denne regelbundet enligt önskemål och när marknadssituationen så påkallar.

Vilken rådgivning passar dig?

Olika bolag använder sig av varierande grad av rådgivning beroende på hur viktig elaffären är för bolaget, men även hur mycket tid man vill lägga själv respektive hur mycket av den information som finns om marknaden som ska skötas av en leverantör.

På Vattenfall finns exempelvis tre olika förvaltningsmodeller; Pris Access, Portföljförvaltning Order och Diskretionär Portföljförvaltning.

Vid Pris Access analyserar kunden själv marknaden och kontaktar sin förvaltare när handel ska utföras. Det är även kunden som håller koll på sin handelsstrategi.

Vid Portföljförvaltning Order utarbetar kunden en handelsstrategi tillsammans med sin förvaltare, som förvaltaren sedan bevakar. Utifrån den givna strategin bevakar förvaltaren prisutvecklingen på elmarknaden och kontaktar kunden då gynnsamma handelstillfällen uppstår. Kunden är alltid ansvarig för alla handelsbeslut, men besluten fattas med stöd av portföljförvaltaren. För att underlätta handelsbesluten får kunden tillgång till marknadsanalyser genom marknadsbrev och marknadspresentationer.

Vid Diskretionär Portföljförvaltning övertar förvaltaren allt ansvar för att göra handelsbeslut inom ramen för den handelsstrategi som utarbetats tillsammans med kunden. Förvaltaren bedriver då en aktiv förvaltning baserad på analyser och sin marknadskunskap för att uppnå bästa möjliga förvaltningsresultat i kundens portfölj. Kunden ger portföljförvaltaren ett mandat att avvika från given strategi vilket gör att ett mervärde för kunden kan skapas.

Nedan illustrerar vi ett exempel på den prognostiserade elförbrukningen över ett år för en kund. Klossarna illustrerar inköpta prissäkringar för den prognostiserade elförbrukningen, för att få fram ett prissäkrat pris, vilket vi här ser i oranget. Vidare motsvarar klossarna veckor (W), månader (M), år (YR) och kvartal (Q).

Vattenfall-energyplaza-prognostiserad-elforbrukning

Elmarknaden: din kompletta guide

Allt du behöver veta om hur den svenska elmarknaden fungerar
elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Energy Site Plus

Ta kontroll över din elförbrukning med Energy Site Plus
Ta kontroll över din elaffär
Kapitel 4

Risker i elaffären

Olika bolag använder sig av olika mycket rådgivning, beroende på hur viktig elaffären är för bolaget. Hur mycket man använder sig av en rådgivare beror också på hur mycket tid man själv vill lägga samt hur mycket av den information som finns på marknaden som ska skötas av en leverantör. Det beror även på hur ni vill hantera riskerna i er elhandel.

De olika riskerna i elaffären?

Att hantera en elaffär innebär att hantera olika risker i elaffären, vilket man gör i en gemensamt satt handelsstrategi. Nedan kan du kort läsa om de åtta huvudsakliga riskerna.

1. Balanskostnadsrisk

Alla balansansvariga måste tillhandahålla en förbrukningsprognos till Svenska Kraftnät. Om avvikelser uppstår mellan prognosen och det verkliga uttaget uppstår en kostnad.

2. Volymrisk

En volymrisk uppstår när den faktiska elförbrukningen avviker från den prognostiserade och prissäkrade förbrukningen. I ett sådant fall måste överförbrukningen köpas in till ett spotpris. 

3. Elprisrisk

När volym, profil eller tid för gjorda prissäkringar inte stämmer överens med den prognostiserade förbrukningen som avses att prissäkras uppstår en elprisrisk.

4. Valutarisk

När den egna verksamheten bedrivs i SEK och handeln på NordPool görs i EUR uppstår en valutarisk.

5. Prisområdesrisk

När det inte finns tillräcklig kapacitet att leverera el mellan olika geografiska områden uppkommer en prisområdesrisk. Flaskhalsen kan leda till att priset avviker mellan prisområdet och systempriset.

6. Administrativ risk

Den administrativa risken uppstår när de administrativa rutinerna inte fungerar som de ska, och kan bero på något så enkelt som dålig ordning och reda. Detta påverkar också starkt volymrisken.

7. Likviditetsrisk

En likviditetsrisk uppstår när den förväntade prissäkringen inte kan köpas eller säljas beroende på för lite intresse på marknaden.

8. Motpartsrisk

Då motparten i en affär inte kan fullfölja sina åtaganden att leverera eller betala för avtalat värdepapper eller finansiellt instrument pratar man om motpartsrisk.

Du får mer information om riskerna i vår artikel De 8 riskerna i elhandeln

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Om du har frågor kring eller är intresserad av något du läst hittills, ber vi dig fylla i formuläret så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.