Elavtal, Rådgivning och Elhandel

Hur köper företag el i praktiken?

Om du är ansvarig att köpa in el till ditt företag så finns det vissa saker du måste ha i åtanke. 

Nedan har vi delat med oss av våra råd om de viktigaste punkterna att ta i beaktande vid köp av el. Vi  förklarar hur elhandeln fungerar och dess risker. Längre ner får du även en översikt av Vattenfalls elavtal och rådgivningstjänster.

Kapitel 1

Elavtal för företag

Vilket som är det bästa elavtalet för just ditt företag beror på flera faktorer.  Bland annat vilken bransch ni är verksamma i, hur hög elförbrukning ni har och hur ni vill hantera risker generellt sett. 

Elhandel för företag medför risker

Att köpa el som företag är mycket mer komplext än det är att som privatperson. Med en större elförbrukning kommer större risker kopplade till elhandeln. Det är anledningen till att nästan alla företag väljer att slå ihop sig med en samarbetspartner när det kommer till uppköp av el - ett elhandelsbolag som kan sköta upphandlingen åt företaget och även ta de risker som de själva inte har kompetensen eller viljan att hantera internt.

I nästa kapitel går vi in mer på riskerna som företag måste ta ställning till och generella tips och rekommendationer kring hur du ska tänka vid val av elavtal och samarbetspartner.

Läs även:
> Vad är skillnaden på elhandel och elnät?

Vad ska du tänka på vid val av elleverantör?

Använd vår checklista för att få vägledning genom din elupphandling och för att säkerställa att du inte missar någon av de viktiga aspekter du bör överväga när du väljer elavtal.

New call-to-action

Kapitel 2

Risker med att handla el

Som tidigare nämnt handlar mycket av elaffären om att hantera risker. Olika företag har olika förutsättningar att hantera de risker som elhandel innebär. Att hantera samtliga risker kräver en viss kompetens och det är kritiskt att det hanteras på rätt sätt.

Man brukar prata om åtta risker inom elhandeln. Var och en av dem kan medföra konsekvenser, ofta i form av stora kostnader för företaget. Ert val av elavtal kommer alltså vara beroende av vilka risker ni är villiga att ta själva och vilka ni hellre lämnar ifrån er. 

Vi rekommenderar att läsa vår artikel om saker att ta ställning till när det är dags att upphandla el
> Hur vill ni hantera riskerna i er elhandel?

De 8 riskerna inom elhandel

1. Balanskostnadsrisk

Alla balansansvariga måste tillhandahålla en förbrukningsprognos till Svenska Kraftnät. Om avvikelser uppstår mellan prognosen och det verkliga uttaget uppstår en kostnad.

2. Volymrisk

En volymrisk uppstår när den faktiska elförbrukningen avviker från den prognostiserade och prissäkrade förbrukningen. I ett sådant fall måste överförbrukningen köpas in till ett spotpris. 

3. Elprisrisk

När volym, profil eller tid för gjorda prissäkringar inte stämmer överens med den prognostiserade förbrukningen som avses att prissäkras uppstår en elprisrisk.

4. Valutarisk

När den egna verksamheten bedrivs i SEK och handeln på NordPool görs i EUR uppstår en valutarisk.

5. Prisområdesrisk

När det inte finns tillräcklig kapacitet att leverera el mellan olika geografiska områden uppkommer en prisområdesrisk. Flaskhalsen kan leda till att priset avviker mellan prisområdet och systempriset.

6. Administrativ risk

Den administrativa risken uppstår när de administrativa rutinerna inte fungerar som de ska, och kan bero på något så enkelt som dålig ordning och reda. Detta påverkar också starkt volymrisken.

7. Likviditetsrisk

En likviditetsrisk uppstår när den förväntade prissäkringen inte kan köpas eller säljas beroende på för lite intresse på marknaden.

8. Motpartsrisk

Då motparten i en affär inte kan fullfölja sina åtaganden att leverera eller betala för avtalat värdepapper eller finansiellt instrument pratar man om motpartsrisk.

Du får mer information om riskerna i vår artikel De 8 riskerna i elhandeln

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_hybrid_park_Haringvliet_Zuid_2020_JLOUSBERG_0112

Kapitel 3

Val av elleverantör

Företag och verksamheter med större elförbrukning väljer ofta sin elleverantör som samarbetspartner.

Här är fem fördelar med att göra så:

 1. Få råd om energieffektivisering
 2. Förbättra din verksamhets miljöprofil
 3. Få tillgång till erfarna rådgivare
 4. Få en långsiktig strategi för er verksamhets elaffär
 5. Skapa ordning och reda i fakturaflödet

Vill du veta hur det fungerar om kund hos Vattenfall kan du läsa vår artikel.
> Det får ditt företag med Vattenfall som elleverantör

Att tänka på vid val av elleverantör

Oavsett hur din elförbrukning ser ut bör du se elavtalet som mer än endast en förbrukningsvara. Vi rekommenderar dig att fundera över dessa åtta frågor när det är dags för ditt företag att teckna nytt elavtal:

 • Hur stort är ditt energibehov?
 • Hur ser företagets affärsfokus och energianvändning ut?
 • Vad vill du göra för miljömässiga val?
 • Vilka skatter och andra avgifter behöver du betala när det gäller din energianvändning?
 • Har du möjlighet att producera egen el?
 • Hur riskbenägen är du?
 • Vilken kompetens finns på ditt företag för att göra prognoser?
 • Vilka resurser finns på företaget för
  att bevaka elriskerna?

Vi går in djupare på vad du behöver tänka på i vår guide till elupphandlingen

Tänk på att ditt val av elavtal bör matcha ditt företags mål, inte minst när det kommer till era hållbarhetsmål. Att kunna visa upp ett gediget hållbarhetsarbete har blivit mer av ett hygienkrav och det kräver såklart ett fossilfritt elavtal.  Självklart kan du med fördel kommunicera hur företaget tar ansvar längst med hela leverantörskedjan. 

Läs dessa exempel:
> Hållbar el bygger stolthet – och träväggar
> Datacentret Fortlax väljer grön el genom Vattenfall
> Med Vattenfall blir Coca-Cola European Partners fossilfria

Mer inspiration hittar du på vår kunskapshubb.

Kapitel 4

Hur handlar företag el?

Att handla el som företag är en komplex affär. Elaffären kan man se både från ett verksamhetsperspektiv och från ett exponeringsperspektiv. Ska man prissäkra eller ska delar av elförbrukningen vara rörlig? Hur ska man kunna budgetera elkostnaderna om 3 år, eller ännu längre fram?

När man väljer avtal som företag för sin elhandel måste man bestämma på vilket sätt man vill handla elen, och vilken exponering man vill utsätta sig för gentemot marknaden.

Andra parametrar man bör ta i beaktande är elförbrukningens variation, antal fastigheter och produktionsanläggningar samt var verksamheten bedrivs.

Utöka dina kunskaper om elmarknaden:
> Att köpa el i Sverige

Elmarknaden i Norden

Den nordiska elmarknaden på Nasdaq Nordpool är indelad i två marknader - en spotprismarknad och en marknad för derivathandel av kontrakt för framtida elförbrukning. På spotmarknaden handlas ett rörligt pris per timme, som baseras på tillgång och efterfrågan av elektricitet, vilket fastställs dagen innan. På marknaden för derivathandel handlas istället prissäkringar, för att säkerställa en framtida elkostnad.

Elpriser

Under 2022 drabbades Sverige och övriga Europa av rekordhöga elpriser. Behovet av att förstå energimarknaden ökade, inte minst bland företagen och att förstå vad som påverkar prisvariationerna blev viktigare än någonsin. Som inköpare av el är det bara att ha en grundläggande insikt i dessa faktorer.

I vår artikel går vi in mer på den frågan:
> Här är faktorerna som avgör vad vi får för elpris

Läs mer om hur elmarknaden i Sverige fungerar i vår guide:

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Kapitel 5

Vattenfalls elavtal för företag

Nedan listar vi upp de olika portföljerna för företag med medelstor förbrukning (300 000kWh/år - 2 GWh/år) och för stor förbrukning (över 2 GWh/år) och vad som ligger till grund för de olika elavtalen.

Företag med medelstor förbrukning på 300 000 kWh/år - 2 GWh/år

Portfölj Hållbar - ett bra val för både klimatet och för plånboken

Med Portfölj Hållbar får du en kombination av rörligt och fast pris och din el räknas ihop med alla andra kunder som har samma elavtal. Det gör att vi kan upphandla elen som om din förbrukning vore mycket högre. Portfölj Hållbar innebär samtidigt att du bidrar till en fossilfri framtid. Elen du köper är nämligen 100 procent miljövarudeklarerad från vattenkraft.
Ladda ner produktbladet för Portfölj Hållbar

MixPortfölj - det fria valet

När du tecknar MixPortfölj väljer du avtalslängd och hur stor andel av din årsförbrukning du vill ha som Fast respektive Rörligt elpris. MixPortfölj fungerar som ett bolån, där du binder delar av lånet och har rörlig ränta för en del.
Ladda ner produktbladet för Mixportfölj

Prissäkrad BörsEl - ett stabilt och säkert val

Med Prissäkrad BörsEl låter du oss prissäkra företagets elbehov, du kan lugnt fokusera på din kärnverksamhet. Inköpen av el som avser en period på 12 månader, gör vi varje vardag under 3 månader, antingen under mars, april och maj eller under juni, juli och augusti. Elpriset du får är ett medelpris av alla inköpen och blir ett fastpris för 1 år.
Ladda ner produktbladet för Prissäkrad BörsEl

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_Incharge_aerial_sthlm_road_trees-1-2-1-2

Företag med stor förbrukning på mer än 2GWh/år

Portfölj Aktiv - köp och sälj utan krångel

Med Portfölj Aktiv har du möjlighet att spara pengar genom att ta positioner och omsätta din elportfölj på den finansiella elmarknaden. Genom att dina prissäkringar förvaltas via Vattenfalls portfölj slipper du rapportering och konsekvenser i form av påverkan på din resultatredovisning.
Ladda ner produktbladet för Portfölj Aktiv

Portfölj Andel - flexibel lösning med rörligt pris eller andelar med fast pris

Med Portfölj Andel får du ett förutsägbart elpris, för prissäkrade, men varierande volymer. Det förenklar planeringen av dina elkostnader. Du kan variera och välja hur flexibel volymen ska vara. Du kan även välja hur mycket du vill prissäkra.
Ladda ner produktbladet för Portfölj Andel

Portfölj Energi - skräddarsydd prissäkring

Portfölj Energi innebär att du kan göra skräddarsydda prissäkringar per månad som följer ditt unika förbrukningsmönster. Med möjlighet att prissäkra i upp till fem år får du mer kontroll, större flexibilitet och en bättre elaffär.
Ladda ner produktbladet för Portfölj Energi

Portfölj Flexibel - förutsägbart elpris, flexibel volym

Med Portfölj Flexibel får du ett förutsägbart elpris för prissäkrade volymer, vilket förenklar planeringen av dina elkostnader. Du kan även välja hur mycket du vill prissäkra.
Ladda ner produktbladet för Portfölj Flexibel

Portfölj MW - prissäkringar i grundkraft

Med Portfölj MW (Megawatt) prissäkrar du dina framtida elleveranser i grundkraft, det vill säga en fast mängd kraft timme för timme. När du ska prissäkra kan du kontakta våra rådgivare som hjälper dig att förutspå och ge dig de bästa och mest aktuella tipsen om elmarknaden.
Ladda ner produktbladet för Portfölj MW

Kapitel 6

Olika behov för olika branscher

Alla bolag har sina krav, utmaningar och behov när det gäller valet av elleverantör. Frågor som behöver ställas för att hitta rätt avtal kan variera beroende på vilken bransch man befinner sig i. Nedan exemplifierar vi olika utmaningar i olika branscher.

Bygg- och fastighetebranschen: Bygg- och fastighetsbolag behöver förutsägbara driftkostnader

Vid köp och försäljning av fastigheter behövs många gånger en bra uppfattning av elförbrukningen. Utan kvalificerade analys- och elhandelstjänster som möter behovet av kontroll och förutsägbarhet, och utan en elleverantör som har vana att hantera en komplex elaffär kan kostnaderna enkelt skena iväg. Utöver det är det viktigt att elleverantören kontrollerar elanvändningen på byggarbetsplatser och i fastigheter, för att energianvändningen ska kunna optimeras.

Läs även:
> Elkonsumtion för fastigheter och infrastruktur

3 anledningar till varför företag väljer Vattenfall som samarbetspartner

 • Vi tar kontroll över företagens energikostnader
 • Vi hjälper företag att optimera sin energianvändning
 • Vi gör det enklare att förutspå elförbrukningen
 • Vi ger tillgång till EnergySite Plus

Industribranschen: Industrin ställer krav på en stabil och pålitlig partner

Med specialister inom både fysisk och finansiell handel erbjuder Vattenfall säkringar mot prisvolatilitet, där vi vet att också små avvikelser kan vara väldigt känsliga för en energiintensiv industri. Vattenfall tillhandahåller ett dedikerat team som ger expertis och råd både för att förutse och kontrollera energikostnader.

Hur du ska tänka kring din elkonsumtion som industriverksamhet kan du läsa om här.

3 anledningar till varför företag inom basindustrin och energiintensiva industrier väljer Vattenfall som samarbetspartner

 • De får en motpart som partner
 • De får en elleverantör som tar kontroll över energikostnaderna
 • De får råd om kostnadskontroll

Återförsäljare: Som återförsäljare av el behövs en marknadsplan och en kundstrategi

Vad ska man som elhandlare tänka på när man väljer elleverantör? Diskretionär förvaltning passar ditt företag om du vill delta i utformningen av riktlinjer för placeringarna, för att sedan överlåta den löpande förvaltningen åt elleverantören. Vid en Kommissionärslösning sköter istället elleverantören alla inköp, och tar alla risker och allt ansvar för elhandeln. Då sköter ditt företag försäljningen och står som leverantör mot era kunder.

3 saker att tänka på för företag inom elhandel och återförsäljningsverksamhet vid val av samarbetspartner

 • En stabil motpart ger en tryggare affär
 • En fördel är om leverantören klarar av att ta hand om hela förvaltningen av elaffären
 • Om man ingår partnerskap med sin leverantör får man möjlighet att också träffa andra elhandlare, och det blir lättare att hålla sig uppdaterad på marknaden

Vill du veta mer om Vattenfalls elaffärer? Läs då våra blogginlägg:
> Vattenfall och Facebook tecknar långsiktigt avtal
> Hemköp och Willys får miljödeklarerad el från Vattenfall
> Framtidens elavtal för ett fossilfritt liv 

Missa inte!
Från och med maj 2019 kan du även ta hjälp av Vattenfall för att nyttja din flexibla elförbrukning med FCR.

Utmaningar vid offentlig upphandling

Var hittar man personer med erfarenhet av offentlig upphandling? Att hitta specialister som lyckas hålla budgeten är en utmaning. Att dessutom hitta en elleverantör som tillhandahåller verktyg för att budgetera och prognostisera elanvändningen är ännu svårare.

Vad är viktigt för att lyckas med en offentlig upphandling av elkontrakt?
Läs om det här:

> Offentlig upphandling av el

3 anledningar till varför offentliga verksamheter väljer samarbetspartners

 • De får en hållbar energiprofil
 • De får en budgeterbar energianvändning
 • De kan utnyttja elleverantörens kunskap kring hållbara offentliga upphandlingar

Vill du veta mer om offentlig upphandling av el? Läs då vår guide - Offentlig upphandling av el - Så undviker du fallgroparna.

Guide till elupphandlingen

Aspekter du behöver överväga vid en elupphandling

New call-to-action

Kapitel 7

Rådgivning vid köp av el

Vid hantering av större elaffärer som företagare bör man ha tillgång till en rådgivare som hanterar en gemensamt satt handelsstrategi.

Strategin innebär återkommande prissäkringar, vilket sprider risken. För att optimera dessa prissäkringar tar man även prisrörelser inom prissäkringsperioderna i beaktande. Pristrenden inom prissäkringsperioden bevakas, så att man vid en prisnedgång kan följa med det lägre priset och ta nytta av nedgången.

Vidare ger strategin kunden möjlighet att komplettera med förutbestämda prisnivåer, så kallade GOLV. Då prissäkras extra andelar utöver prissäkringar enligt grundstrategin under avropsperioden. Nivåerna utgörs av GOLV där priset är tillräckligt lågt för att Kunden ska känna sig nöjd. Vid prissäkring av andel vid GOLV tas motsvarande andel bort av sista avropen enligt grundstrategin.

Läs även om vad ditt företag får med Vattenfall som elleverantör.

Du kan även kontakta oss direkt

kontor-vattenfall

Rådgivning i sig ger företag information om, och förutsägelser kring, prisutvecklingen av elmarknaden samt övriga marknader som påverkar elpriset. Kunskap inom el- och bränslemarknaderna, som är grunden för rådgivning, utgår från omfattande marknadsanalyser. Med stöd av meteorologer, hydrologer, fundamental- och kvantanalytiker tar elleverantören fram marknadsanalyser som används för att hedga produktionen och försäljningen. Kunden får alltså tillgång till en personlig portföljförvaltare som kontaktar denne regelbundet enligt önskemål och när marknadssituationen så påkallar.

Vilken rådgivning passar dig?

Olika bolag använder sig av varierande grad av rådgivning beroende på hur viktig elaffären är för bolaget, men även hur mycket tid man vill lägga själv respektive hur mycket av den information som finns om marknaden som ska skötas av en leverantör.

På Vattenfall finns exempelvis tre olika förvaltningsmodeller; Pris Access, Portföljförvaltning Order och Diskretionär Portföljförvaltning.

Vid Pris Access analyserar kunden själv marknaden och kontaktar sin förvaltare när handel ska utföras. Det är även kunden som håller koll på sin handelsstrategi.

Vid Portföljförvaltning Order utarbetar kunden en handelsstrategi tillsammans med sin förvaltare, som förvaltaren sedan bevakar. Utifrån den givna strategin bevakar förvaltaren prisutvecklingen på elmarknaden och kontaktar kunden då gynnsamma handelstillfällen uppstår. Kunden är alltid ansvarig för alla handelsbeslut, men besluten fattas med stöd av portföljförvaltaren. För att underlätta handelsbesluten får kunden tillgång till marknadsanalyser genom marknadsbrev och marknadspresentationer.

Vid Diskretionär Portföljförvaltning övertar förvaltaren allt ansvar för att göra handelsbeslut inom ramen för den handelsstrategi som utarbetats tillsammans med kunden. Förvaltaren bedriver då en aktiv förvaltning baserad på analyser och sin marknadskunskap för att uppnå bästa möjliga förvaltningsresultat i kundens portfölj. Kunden ger portföljförvaltaren ett mandat att avvika från given strategi vilket gör att ett mervärde för kunden kan skapas.

Nedan illustrerar vi ett exempel på den prognostiserade elförbrukningen över ett år för en kund. Klossarna illustrerar inköpta prissäkringar för den prognostiserade elförbrukningen, för att få fram ett prissäkrat pris, vilket vi här ser i oranget. Vidare motsvarar klossarna veckor (W), månader (M), år (YR) och kvartal (Q).

Vattenfall-energyplaza-prognostiserad-elforbrukning

Elmarknaden: din kompletta guide

Allt du behöver veta om hur den svenska elmarknaden fungerar

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Ladda ner fördjupning