elförsörjning, power-as-a-service, distribution, infrastruktur

Leveranssäkerhet avgörande för välfärd

Publicerad: 2021-11-16 Uppdaterad: 2022-11-01 kl. 13:26

Leveranssäkerhet avgörande för välfärd

Att upprätthålla hög leveranssäkerhet, särskilt i en tid av ständigt ökande elbehov, kostar pengar. Men vad händer om investeringarna inte görs och leveransen inte kan garanteras?

Vår tids vita guld, så har vattenkraften kallats. Och så har det verkligen varit, för utan den och den goda eltillförsel den skänkt Sverige hade vi inte blivit det välfärdsland vi är i dag. Med kärnkraften ökades utbudet och några problem i eltillförsel fanns inte på horisonten, inte med den goda leveranssäkerhet Sverige har haft.

En trygg och god tillgång på el har varit en förutsättning för utvecklingen av Sverige som industrination

– En trygg och god tillgång på el har varit en förutsättning för utvecklingen av Sverige som industrination, och att vi har haft ett leveranssäkert elsystem. Vi har oftast haft konkurrenskraftiga elpriser och alltid kunnat lita på att det finns tillräckligt med el, säger Karin Byman på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien.

Men allt är inte längre bara vitt guld och gröna skogar. Under senare år har leveranssäkerheten och effektbalansen försämrats, vilket ökar risken för avbrott när det är som kallast och elbehovet är som störst. Det har påverkat tillgången till framförallt växande städer och industrier.

– Det beror dels på att kärn- och kraftvärmeverk har stängts, för det har lett till att reglerbar elproduktion – som vi kan slå på och av när vi behöver den – successivt har försvunnit ur mixen. Att ha ett leveranssäkert elsystem är en förutsättning för en välutvecklad industrination och välfärdssamhälle som Sverige.

Kritiskt för vissa verksamheter

För den enskilda konsumenten behöver inte störningar i elnätet innebära särskilt stora olägenheter. Visst är det inte roligt att bli utan vatten eller värme under timmar eller i värsta fall dagar, men där bristerna kan göra allra störst skada är inom processindustrier och sjukvård. Bristande eltillgång där kan ställa till med förödande skador.

– De kan inte heller ha reservkraft för de är så elintensiva. På sjukhus kan de inte förlita sig helt på elnätet, där måste de ha dieselgeneratorer, för människor dör ju om det inte finns el.

Allt fler blir medvetna om utmaningarna i elsystemet och den tekniska utvecklingen går fort

Enligt Karin Byman går utvecklingen just nu åt fel håll, i en tid då elbehovet är på väg att fördubblas.

– Men allt fler blir medvetna om utmaningarna i elsystemet och den tekniska utvecklingen går fort. I grunden handlar det om att vi måste se över hur elmarknaden är organiserad – i dag får de som kan leverera effekt eller flexibilitet inte betalt för det i tillräcklig omfattning. Politiken måste göra sin hemläxa och se över regelverken.

New call-to-action

Läs mer om formellt ansvar för elanläggningar:
Artikel: Elsäkerhet och ansvar för elanläggningar

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!