Läs mer om: distribution

elförsörjningElmarknadendistribution

Flaskhals byggs bort för lägre elpris

I juni i år beräknas en ny kraftledning i Närke vara färdigbyggd. En flaskhals mellan norr och söder i det svenska stamnätet försvinner vilket på sikt kan leda till mer utjämnade elpriser i landet.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Så jobbar Vattenfall för säkra elnät

El ersätter fossila bränslen på allt fler områden och i allt högre takt. Därför är en stabil elförsörjning avgörande för livskraftiga företag och en positiv samhällsutveckling.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
elnätetLeveranssäkerhetElektrifieringdistribution
Läs artikeln

Europeisk översyn av elområdesindelningen

Sverige är indelat i fyra elområden för att uppfylla EU:s krav på en gemensam elmarknad. Om något år kan gränserna för elområdena ritas om.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Lagar och skatterdistributionElområden
Läs artikeln

Leveranssäkerhet avgörande för välfärd

Att upprätthålla hög leveranssäkerhet, särskilt i en tid av ständigt ökande elbehov, kostar pengar. Men vad händer om investeringarna inte görs och leveransen inte kan garanteras?

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
elförsörjningdistributioninfrastruktur
Läs artikeln

El och värme som måste vara pålitlig och hållbar

För att samhället ska fungera krävs en tillförlitlig energi- och värmeförsörjning. Vattenfall är i dag en viktig del av den så kallade infrastrukturen som dessutom måste bli mer och mer hållbar.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
fossilfridistributioninfrastrukturservices
Läs artikeln