EPD

Behöver mitt företag miljödeklarerad el?

Publicerad: 2019-06-11 Uppdaterad: 2023-10-13 kl. 17:43

Behöver mitt företag miljödeklarerad el- - logo

Vad är egentligen miljödeklarerad el? Och vem har användning av den? Miljödeklarerad el, eller EPD-el (Environmental Product Declaration), möjliggör jämförelser av olika produkters miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv. Det är ett sätt att med full transparens visa sitt miljöarbete för både kunder och investerare. Vi berättar mer om den och om när man som företag faktiskt har användning av den.

Vad är livscykelanalyser (LCA)?

EPD baserar sig till stor del på livscykelanalyser (LCA), som kan göras på olika produkter och tjänster, och innebär att man analyserar och redovisar en produkts eller tjänsts fulla miljöpåverkan under hela dess livscykel. Det innebär att man mäter miljöpåverkan som uppstår “från vagga till grav”, och kan exempelvis inkludera mineralutvinning, transporter, produktion och avveckling.

Livscykelanalyser resulterar i kvantitativa värden, som lätt kan jämföras med till exempel andra produkter inom samma produktkategori och därför användas för att välja mellan olika leverantörer. En livscykelanalys inkluderar alltså alla olika stadier av produktens livscykel, och följer en standardiserad metodik för att olika produkter ska kunna jämföras utefter samma förutsättningar. Om du vill veta mer om livscykelanalyser kan du läsa Ta ansvar för hela din miljöpåverkan.

Vad är miljödeklarerad el?

En miljödeklaration, eller EPD (Environmental Product Declaration) som det också kallas, bygger alltså till stor del på livscykelanalyser. En miljödeklaration baseras vidare på ett internationellt, standardiserat system, och används för att redovisa miljöinformation för olika produkter och tjänster. EPD:erna publiceras på www.environdec.com och administreras i Sverige av ett dotterbolag till svenska miljöinstitutet som heter IVL.

En EPD behöver uppfylla vissa regler och granskas av en tredje part, men visar inte att en produkt eller tjänst är bättre än en annan. Man skulle istället kunna säga att en EPD-märkning fungerar som en innehållsförteckning över produktens eller tjänstens miljöpåverkan. Det är ett sätt att redovisa för sin miljöpåverkan på ett transparent sätt gentemot kunder och investerare. Om man vill använda EPD för en miljömärkning kan man hos Vattenfall kombinera EPD-el med Bra Miljöval, vilket många kunder gör. EPD:n synliggör miljöpåverkan och miljöarbetet medan Bra Miljöval visar att du uppfyller vissa specifika miljökriterier.

EPD-el, eller miljödeklarerad el, finns hos Vattenfall för kärnkraften, vattenkraften och vindkraften. Dessa revideras vart tredje år. EPD:n visar påverkan på olika miljöparametrar, bland annat energikällans upphov till miljörisker och påverkan på biologisk mångfald. Från det underlaget kan man ta stöd - någon kanske jobbar för att ha låga CO2-utsläpp medan någon annan vill undvika att påverka den biologiska mångfalden. Tack vare EPD-märkningen kan man se dessa och jämföra olika energikällor. Nedan beskriver vi vidare hur du kan använda dig av EPD-el.

produktion av vindkraftverk som del av lcaAnvändningsområden för miljödeklarerad el

Användningen du får av EPD-el beror delvis på vilka målsättningar och prioriteringar du har som företag, och delvis på vilken bransch ditt företag är aktivt inom. Olika företag har olika användning av produkten, men vi har listat några av fördelarna som de flesta ändå kan identifiera sig med.

 1. Som stöd för dina beslut

  EPD-el kan fungera som beslutsstöd genom att tillhandahålla dig med information och data kring olika energikällor. Säg att du har som mål att stödja biologisk mångfald eller kanske minimera miljörisker. Då kan du, baserat på datan du får, välja den energikälla som minst påverkar den biologiska mångfalden eller som minst ger upphov till miljörisker.
 2. Som bevis på att du är transparent

  EPD-systemet är ett trovärdigt system som tredjeparts-granskas, och som visar att du har tagit ansvar över din miljöpåverkan under hela livscykeln. Datan kan på så vis användas till företagets fördel i kommunikationsarbetet och fungera varumärkesbyggande. EPD-el är också ett bevis på att man som företag tar ansvar för sina leverantörsled, och väljer leverantörer som har koll på sina utsläpp genom hela värdekedjan.

  Miljödatan man får tillgång till kan användas på olika sätt; du kan synliggöra den på din webbplats och visa hur din miljöpåverkan förändras över tid, eller också jämföra datan mellan olika länder. Kunder och investerare kräver allt mer transparens och miljöfokus, och miljödeklarerad el är en bra lösning för att ge dem vad de vill ha.

 3. Som komplement till Bra Miljöval

  Som nämndes tidigare kan EPD-märkningen jämföras med en innehållsförteckning, och om vi fortsätter på samma spår kan vi på samma sätt jämföra Bra Miljöval med KRAV-märkningen. Genom att kombinera de två produkterna är man både miljövänlig och kan bevisa det med kvantitativ data. Detta kan sedan användas i kommunikationen gentemot kunder och investerare, och därför hör det inte till ovanligheten att Vattenfalls kunder väljer både och. Om du vill veta mer om hur miljödeklarationen tar sig i uttryck kan du läsa vårt exempel för vindkraft.

Sammanfattning

EPD bygger på livscykelanalyser, och används för att visa miljöpåverkan “från vagga till grav” för både produkter och tjänster. En EPD resulterar i data, som beroende på vad man är ute efter, kan användas för olika ändamål. Datan kan användas i hållbarhetsredovisningen, som stöd för miljörelaterade beslut, som bevis på att man är transparent eller som komplement till Bra Miljöval, för att bara nämna några användningsområden. Sammanfattningsvis kan alla företag på ett eller annat sätt ha användning av miljödeklarationer. Om du fortfarande behöver övertygas om att du hade haft nytta av EPD-el - läs Därför ska du välja EPD-el.

Läs mer om Vattenfalls hållbara produkter

EPD-el kan vara mycket användbar i den numera lagstadgade hållbarhetsredovisningen. Om du vill ha flera tips för att skapa en komplett hållbarhetsredovisning - ladda ner vår guide!

hallbarhetsredovisning

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!