fossilfritt, Innovation, SMR

Därför kan SMR-tekniken bli mer kostnadseffektiv

Publicerad: 2022-10-26 Uppdaterad: 2022-10-26 kl. 10:49

Därför kan SMR-tekniken bli mer kostnadseffektiv

Små kärnreaktorer, SMR, kan serietillverkas, har inbyggd säkerhet och slutmonteras på plats. Det är tack vare flera innovationer som SMR bedöms bli en relativt kostnadseffektiv fossilfri energikälla.

Det behövs mer stabil och planerbar fossilfri el och värme för att komplettera väderberoende el från vind- och solkraft. En mindre kärnreaktor bedöms kunna ge planerbar el och värme till en relativt lägre kostnad jämfört med vad det i en del fall kostat att anlägga traditionella storskaliga kärnkraftsanläggningar.

Byggtiden kan bli kortare, projektrisken lägre och graden av standardisering högre

SMR, som är en förkortning av Small Modular Reactor, liten modulär reaktor, kan inte minst ge viktig planerbar elproduktion i södra Sverige där det råder underskott på el och dit överföringen från vattenkraften i norr är begränsad. Vattenfall undersöker nu om det vore praktiskt och ekonomiskt möjligt att bygga två eller flera SMR-reaktorer vid Ringhals.

DC2_1200– Med en eller flera serietillverkade SMR-reaktorer tror vi att byggtiden kan bli kortare, projektrisken lägre och graden av standardisering högre än med traditionella storskaliga reaktorer, säger Desirée Comstedt, chef för Vattenfall Fleet Development som bland annat ser på utvecklingen av kärnkraft.

Desirée Comstedt är också beställare av den förstudie som Vattenfall nu gör.

– En förutsätting för att SMR-reaktorer ska bli verklighet är höggradig standardisering och harmoniserad licensiering så att kravbilden ser likadan ut i många kärnkraftsländer.

Samverkan inom industrin

Kärnkraft omges av många regelverk. Det finns både nationella och internationella regelverk som gör att det kan bli komplicerat att dra fördelar av serietillverkning. Att anpassa reaktorer till ett enda lands kravbild skulle kunna bli kostsamt och mindre intressant för framtida leverantörer. Men exempelvis har regelverk för flygindustrin harmoniserats mellan länder. Internationellt samarbete och samverkan är en tradition sedan länge och en styrka inom kärnkraftindustrin.

Kraven på kärnsäkerhet och strålskydd ska alltid vara mycket höga. Varje risk för utsläpp av radioaktiva ämnen vid en svår olycka måste åtgärdas. SMR-reaktorer har flera inbyggda säkerhetsfunktioner med så kallad passiv säkerhet. Det innebär att vissa säkerhetsfunktioner inte behöver aktiveras manuellt och inte är beroende av yttre elförsörjning.

Det krävs också effektiva tillståndsprocesser och att myndigheter prioriterar att fastställa sin kravbild på SMR-reaktorer

I de mindre kärnreaktorerna finns också möjligheten att kärnbränslet räcker hela reaktorns livstid vilket underlättar logistiken med kärnbränslet som för traditionella större anläggningar måste bytas ut med jämna mellanrum.

SMR_INNO_1200

Små modulära reaktorer kan serietillverkas och transporteras till platsen där kraftverket ska placeras.


På flera håll i världen diskuteras möjligheterna att bygga ut moderna SMR-anläggningar. Kanada planerar att ha en reaktor i drift 2028 och i Estland börjar man snart se på leverantörer.

– Men det krävs också effektiva tillståndsprocesser och att myndigheter prioriterar att fastställa sin kravbild på SMR-reaktorer så att framtida operatörer får tydliga besked om vad man har att leva upp till, säger Desirée Comstedt.

Vattenfall samarbetar med det estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga SMR-reaktorer i Estland.

Möjligheterna att bygga SMR-anläggningar i Ringhals undersöks också.

EU-kommissionen arbetar med flera förslag för att främja utbyggnaden av SMR. Man vill effektivisera tillståndsprocesserna för mindre reaktorer och EU-gemensam lagstiftning kan komma att föreslås. Internationella atomenergiorganet, IAEA, arbetar med regelutveckling anpassad för SMR sedan flera år tillbaka.

Innovationer bakom SMR
Grundtanken med en liten modulär reaktor, SMR, är att den till stor del ska kunna byggas i fabrik, genom serietillverkning, för att sedan transporteras till förläggningsplatsen. Detta och flera andra innovationer har lett till att det finns flera planerade etableringar av SMR i dag. Läs mer om SMR hos Energiföretagen.

Läs mer om innovation inom energi:

> Fördelar med elflyg på Gotland
> Därför leder vitvarorna energiracet
> Varför går vätgasutvecklingen inte snabbare?
> SMR – Små modulära reaktorer

Bilder: Rolls-Royce

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!