Energiteknik, Varberg, SMR

Då kan SMR byggas i Sverige

Publicerad: 2022-12-16 Uppdaterad: 2022-12-16 kl. 14:09

Då kan SMR byggas i Sverige

De första nya kärnreaktorer som kan byggas i Sverige kan bli så kallade SMR, små modulära reaktorer, i Ringhals. Vattenfall undersöker nu förutsättningarna för sådana reaktorer och vilka lagar och regler som krävs för att eventuellt kunna bygga dem.

Ett elsystem med en kombination av olika fossilfria energikällor vädersäkrar elleveranserna och gynnar omställningen

En allt större andel av den el som produceras i Sverige kommer från väderberoende el, exempelvis vind- och solkraft. Regeringen och Vattenfall vill öka tillgången till energi som är tillgänglig oavsett väder, så kallad planerbar energi. Ett elsystem med en kombination av olika fossilfria energikällor vädersäkrar elleveranserna och gynnar omställningen till ett fossilfritt liv inom en generation.

– Alla fossilfria energislag kommer att behövas för att möta det ökande elbehovet i Sverige, säger Vattenfalls vd Anna Borg som också lyfter fram att SMR är en fossilfri teknik som har utvecklats mycket på senare tid.

– Därför vill vi utreda förutsättningarna att bygga små modulära reaktorer i närheten av Ringhals kärnkraftverk.

Arbetet är igång

I juni 2022 informerade Vattenfall om sin förstudie om två eller fler SMR-reaktorer vid Ringhals. Arbetet är i full gång. Studien ser på allt från val av teknik till konstruktion, frågor om plats, hållbarhet och hela livscykeln. Resultatet ska ge underlag till om Vattenfall kan gå vidare med eventuella investeringsbeslut.

– Bland de frågor som förstudien undersöker är avfallsfrågan, eventuella behov att anpassa föreskrifter, licensiering av ny teknik, byggnation och logistik, säger Desirée Comstedt, chef för Fleet Development vid Vattenfall som också är beställare av förstudien.

Det finns främst behov av utökad elproduktion i södra Sverige. Därför undersöks förutsättningarna för att bygga vid Ringhals.

I augusti 2022 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över hur regelverk ska anpassas och vilka andra eventuella åtgärder som krävs för att det ska finnas förutsättningar att använda både befintlig och framtida kärnkraft.

Det finns främst behov av utökad elproduktion i södra Sverige. Därför undersöks förutsättningarna att bygga vid Ringhals. Här finns nätinfrastruktur på plats som förenklar anslutningen av ny elproduktion liksom Ringhals kärntekniska kompetens.

Möjligt starta på 2030-talet

Vilken  SMR-teknik som Vattenfall kommer att ta med i förstudien är ännu inte klart. Fokus är lättvattenreaktorer. Dessa utgår från  samma grundläggande teknik som används i konventionella kärnkraftverk i Sverige i dag.

En tydlig skillnad mellan små modulära reaktorer och dagens konventionella reaktorer  är hur mycket effekt som kan levereras. För en SMR-reaktor kan det handla om 300–500 MW medan Ringhals befintliga konventionella reaktorer, 3 och 4, var och en har en effekt på runt 1000 MW.

Om alla förutsättningar är på plats skulle sådana reaktorer kunna tas i bruk i början på 2030-talet

I dag finns det inga SMR som är färdiga för leverans på marknaden men den första reaktorn med västerländsk teknik planeras gå i provdrift 2028 i Kanada. Vattenfall är också delägare i  estländska Fermi Energia som undersöker förutsättningarna att bygga SMR för att trygga landets elförsörjning och radikalt reducera CO2-utsläpp.

RINGHALS_1200

Arbetet med förstudien beräknas vara klart i slutet av 2023. Om det blir aktuellt med SMR-reaktorer och alla förutsättningar är på plats skulle sådana reaktorer kunna tas i bruk i början på 2030-talet.

ÖVERSTA BILDEN: GE Hitachi Nuclear Energy (Bilden är en rendering av hur en SMR-anläggning kan se ut i framtiden.)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!