Elflyg, Innovation, Elektrifiering

Fördelar med elflyg på Gotland

Publicerad: 2021-12-08 Uppdaterad: 2022-01-07 kl. 14:41

Fördelar med elflyg på Gotland

Eldrivet flyg ger nya möjligheter för Gotland och redan 2026 kan eldrivna flygplan med upp till nitton passagerare trafikera ön. Avståndet till viktiga destinationer passar perfekt för det nya flyget.
– Elflyg ger oss möjligheten att leva upp till att bli norra Europas mest hållbara destination, säger Johann Malmström.

Utvecklingen av elflyg går snabbt framåt med pionjärprojekt i bland annat Storbritannien och USA. Men Sverige ligger i framkant med långt gångna initiativ och planerade reguljära flyglinjer till Gotland med nitton passagerare redan 2026. Att just Gotland är tidigt ute i utvecklingen av elflyg är ingen slump.

Vi har i grund och botten ett stort behov av att transportera oss luftledes och på vatten

– Vi har i grund och botten ett stort behov av att transportera oss luftledes och på vatten, vi har ju ingen järnväg eller bilväg till fastlandet. Därför bli flyget ett viktigt transportmedel, och kanske särskilt viktigt för näringslivet, säger Johann Malmström, tillväxtchef på Region Gotland.

Trots att elflyg är en relativt dyr investering kan det vara ett bra komplement för ett mer flexibelt resande, där antalet direktdestinationer ökar eftersom driften beräknas vara billigare och flygplanen inte kräver lika långa landnings- och startbanor som större flygplan. Ett ökat användande av elplanen skulle bidra till en rimligare prisbild och kunna vara ett bra alternativ för allmänheten, företag och varutransporter.

Fler destinationer

Idag går reguljära flyglinjer mellan Visby och Stockholm, Göteborg och Malmö. Reguljära linjer från Gotland med elflyg skulle kunna innebära att det gick att flyga till fler destinationer på fastlandet, exempelvis Kalmar och Linköping.

johann_port– Där har vi ett av skälen till att Gotland är intressant för etableringen av elflyg, säger Johann Malmström och konstaterar att avstånden passar bra utifrån den teknik och räckvidd man tänker sig att ett nittonpersoners elflyg har i framtiden.

För att elflyg ska bli ett möjligt alternativ behövs utbyggnad av infrastrukturen. Bland annat elnät med högre kapacitet fram till flygplatsen, för att det ska gå att ladda elflygen snabbt och effektivt. Eftersom uppdateringar av infrastrukturen behövs finns möjligheten att göra hela resvägen mer miljövänlig.

– Vi har börjat spåna lite kring det där, vad vi kan utveckla utöver själva elflyget. För att göra en lång historia kort, har vi i samråd med andra aktörer börjat titta på en så kallad symbiotisk park, Gotland Industrial Symbiosis Center, som ska ligga vid flygplatsen där ett antal företag ska samverka för att bli radikalt mer hållbara, genom att på olika sätt jobba med cirkulär ekonomi och energieffektivisering, berättar Johann Malmström.

Man kan tänka sig ännu mindre elflyg – kanske man flyger inrikes inom Gotland?

– Den intressantaste frågan för oss är hur man använder den här typen av flyg. Det blir ett annat resemönster. Man kan tänka sig ännu mindre elflyg – kanske man flyger inrikes inom Gotland? Från södra till norra Gotland är det cirka sjutton mil och kanske passar en flyglinje mellan Öland och Gotland? Då med mindre flygmaskiner på kanske fyra-fem passagerare.

– Vi kan tänka helt utanför ramarna från den flygtrafik vi har idag, säger Johann Malmström.

Hållbar destination

Trots att de tekniska förutsättningarna är goda så finns det många faktorer som avgör när elflyg är helt i mål. Bland annat luftfartsbestämmelser, flygtrafikledning överenskommelser med Försvarsmakten som har verksamhet på bland annat Visby flygplats.

– Vi ser framtiden här på Gotland driven mycket av vindkraft, och andra fossilfria alternativ, som kan förse elflyg och andra fordon med energi. Eventuellt även lastbilar som kan ta hela kedjan från A till Ö.
es19_1200– Utvecklingen ger oss helt andra möjligheter att leva upp till målet att vi ska bli norra Europas mest hållbara destination. Fossilfritt elflyg är ett fantastiskt verktyg för det. Vi är en ö som lever mycket på besöksnäring och kongresser, då kan flexibiliteten som kommer med elflyg vara en stor hjälp för oss, säger Johann Malmström.

– Kanske genom att oftare ordna lite mindre kongresser med ett tydligt hållbarhetsperspektiv, där man kan unna sig en trygg och helt fossilfri resa från det att man stiger utanför dörren till konferensen på Gotland exempelvis.

elflyg_laddareFlera aktörer är inblandade i elflyg-projektet. Bland andra flygplatsen, regionen, kraftbolaget GEAB och flygbolaget BRA, Braathens Regional Airlines, som planerar att inleda reguljära flygningar med passagerarflygplanet ES-19 från den svenska flygplanstillverkaren Heart Aerospace. Underlaget för ett så kallat typcertifikat för flygplanstypen ES-19:s konstruktion behandlas nu av myndigheterna.

Fossilfri el ger fossilfria transporter

Vattenfalls el produceras i Sverige utan förbränning av fossila bränslen. Elektrifiering av transporter innebär alltså ett steg mot ökad hållbarhet när elen som används till fordonen eller farkosterna – på vägar, räls, vatten eller i luften – kommer från Vattenfall.
 
Vill du veta mer om vad Vattenfall arbetar med inom elektrifierade flyg?
 

Bilder: Heart Aerospace och Swedavia Airports

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!