Energiteknik, Energieffektivisering, Innovation

Därför leder vitvarorna energiracet

Publicerad: 2022-01-10 Uppdaterad: 2022-01-10 kl. 10:44

Därför leder vitvarorna energiracet

Vitvarubranschen hör till pionjärerna när det gäller att använda energi smartare. Det är minst lika kallt i våra kylar och frysar idag som för femton år sedan, men de nya vitvarorna drar bara en tredjedel så mycket energi. Förklaringen är en lyckad kombination av marknadens efterfrågan och lagstiftning.

Eftersom kylar och frysar står på dygnet runt året runt hör de till de produkter i hemmet som drar mest energi. Men jämfört med för bara några år sedan har energiförbrukningen minskat avsevärt. En kombinerad kyl och frys drar idag ungefär 200 kilowattimmar per år. Det är en halvering jämfört med för tio år sedan, och för femton år sedan drog den i snitt tre gånger så mycket, enligt Energimyndigheten.

Märkningen har lyckats synliggöra en produkts elanvändning för konsumenten i köpögonblicket när man ska välja en ny produkt

Förklaringen till den snabba utvecklingen är en lyckad kombination av marknad och reglering som motiverat tillverkarna att ständigt förbättra produkternas energiåtgång. Parallellt med att kraven på energieffektivare produkter ökat inom både EU och Sverige, har hushåll och företag efterfrågat lägre driftskostnader och energisnåla vitvaror som exempelvis kylar, frysar, tvättmaskiner och spisar. Vitvarubranschen var också den första branschen som fick obligatorisk energimärkning i EU.

Tidig energimärkning

EU:s energimärkning för kylar och frysar infördes för 25 år sedan. Sedan dess har tillverkarna utvecklat effektivare kompressorer och tjockare isolering som gör kylarna och frysarna betydligt mer energisnåla.

– Den stora fördelen med energimärkningen är att den har lyckats synliggöra en produkts elanvändning för konsumenten i köpögonblicket när man ska välja en ny produkt. Utan den finns det inget sätt att veta hur mycket energi produkten kräver, säger Helena Holm på Energimyndigheten.

Den nya märkningen innebär att många av de produkter som finns på marknaden idag hamnar långt ner på skalan

När produkterna blir energieffektivare får andra delar av produktionen större andel av produkternas totala miljöpåverkan, vilket avspeglar sig i lagstiftningen. Parallellt med energimärkningen har EU de senaste tio åren ökat kraven på så kallad ekodesign. Det innebär bland annat en utfasning av de mest energi- och resurskrävande produkterna tillsammans med nya krav på reparationsmöjligheter, reservdelar och information om hur uttjänta produkter tas om hand och vad som kan återanvändas.

Ny skala för märkning

Den 1 mars 2021 infördes en ny energimärkning inom EU för vissa produktgrupper, bland annat i syfte att fortsätta att driva utvecklingen mot energieffektivare produkter. Skalan från A+++ till D ersattes då med nya skalan från A till G (Se bild från Energimyndigheten nedan). I takt med att produkterna har blivit mer energieffektiva under de senaste decennierna har den gamla skalan spelat ut sin roll för den typen av produkter.

NY_MARKNING– Den nya märkningen innebär att många av de produkter som finns på marknaden idag hamnar långt ner på skalan, ofta längre ner än D. Det ger tillverkarna förnyade argument att fortsätta att titta på energiförbrukningen och utveckla ännu effektivare produkter, säger Helena Holm.

Energimärkningen omfattar även bland annat bildäck, braskaminer och luftvärmepumpar. Diskussioner pågår även inom EU om att införa gemensamma krav på flera typer av produkter, däribland solceller och växelriktare.

– Det gäller även för produkter som inte i sig använder energi men som påverkar energianvändningen, till exempel vattenkranar och duschmunstycken, säger Helena Holm.

Ta hjälp med smartare energianvändning
Vattenfall hjälper företag att utvärdera, planera och utforma rätt energilösning för sitt behov. Vattenfall har också tjänster för drift och optimering av hela energisystem.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!