Hållbarhet och socialt engagemang

Initiativen som säkrar vind- och solkraftens framtid

Publicerad: 2020-07-08 Uppdaterad: 2024-02-02 kl. 13:25

Initiativen som bestämmer vind- och solkraftens framtid

Efterfrågan på förnybar energi fortsätter att öka och de senaste åren har varit exceptionella för utbyggnaden av sol- och vindkraften. Men skiftet till förnyelsebar elproduktion är inte alltid så enkel.

Vi är många som är positiva till mer sol- och vindkraft men dessa typer av elproduktion är av naturliga skäl mycket mer oförutsägbara än till exempel kärnkraften. Vindkraften är beroende av att det blåser för att producera el och solkraften är beroende av solljus.

Inget nytt där, men problem uppstår när det är mörkt eller vindstilla och produktionen av el blir väldigt liten i jämförelse med vad som förbrukas. Nätet blir då instabilt. Ju större del av elproduktionen som kommer från vind och sol, desto mer instabilt blir det och kraftnätet blir känsligt för störningar.

Så hur löser vi detta problem? Svaret är självklart inte att minska utbyggnaden av sol- och vindkraft men om vi i framtiden vill ha ett kraftsystem som består av mycket förnybar produktion så måste vi utveckla processer och system som balanserar nätet vid behov. Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Wind_Slufterdam_6306-1

Fast Frequency Reserve (FFR) 


Det är här FFR kommer in i bilden. FFR, som är en förkortning för Fast Frequency Reserve, skapades för att hålla kraftförsörjning stabil även när större fel inträffar. FFR aktiveras automatiskt tack vare smart teknisk utrustning framtagen av Sympower. Redan efter en dryg sekund är FFR igång och stabiliserar nätet igen vid tecken på obalans.

– Det handlar inte bara om att bygga förnyelsebart, utan också att vara med och skapa förutsättningar för utbyggnaden. Det är stopp för mer vind och sol om ingen FFR finns, säger Viktor Gårdö, produktägare flexibilitetstjänster på Vattenfall.

Vattenfall är ett av de företag som har börjat leverera FFR till Svenska kraftnät. Men detta gör Vattenfall inte själva utan det sker genom ett samarbete med Arctic Paper Grycksbo och Vattenfall Värme. Svenska kraftnät som har ansvar över att hålla Sveriges elnät stabilt och driftsäkert betalar ut en ersättning till företagen som levererar FFR.

Samarbetet är uppbyggt på så sätt att Arctic paper Grycksbo och Vattenfall Värme är redo att avstå från att förbruka el under korta tidsperioder om ett oväntat fel skulle inträffa i kraftsystemet.

Läs om det norska ferrolegeringsföretaget Eramet Norway och deras erfarenhet av FFR

Störningsreserven

Skulle störningen vara under en längre tid tar Störningsreserven över. Det görs så att FFR:en kan göras tillgänglig för att klara en eventuell ny störning.

I detta fall samarbetar Vattenfall med Vargön Alloys och Outokumpu Stainless. Företagen har en elförbrukning som snabbt kan trappas ner eller kopplas bort under en kort tid. De står redo att när som helst under dygnets timmar minska sin elförbrukning och på så sätt stabilisera nätet. En extra bonus är att de gasturbiner som tidigare användes av Svenska kraftnät för ändamålet gradvis fasas ut och ersätts med mer miljövänliga alternativ.

– Det viktiga i dessa samarbeten är den ”tillförda volymen” alltså den mängden el som företag som Vargön Alloys och Outokumpu Stainless väljer att inte förbruka. Så istället för att behöva dra igång en extra gasturbin för att få in mer kraft i systemet så kan våra kunder dra ner sin förbrukning. På så sätt är det mer miljövänligt än alla energislag, säger Henrik Juhlin, Avdelningschef Krafthandel på Vattenfall.

Det är tack vare lösningar som dessa som utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion som vind- och solkraft kan fortgå.

FCR-marknaden

Sedan 2019 är är den så kallade FCR-marknaden öppen för elkonsumenter. FCR tjänsten ger en möjlighet för företag att bidra till ett stabilt kraftnät genom att sälja sin flexibla elförbrukning. Har er verksamhet möjlighet att under några minuter stänga av delar av er elförbrukning, kan ni bidra till att mer el kan produceras från förnyelsebara källor. Ni får dessutom betalt och produktionen påverkas ytterst lite.

Ladda ner vårt white paper där vi ger exempel på industrier som FCR passar för, hur ansökningsprocessen går till och hur mycket man beräknas tjäna genom FCR.

FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!