Energiteknik, Energilagring, vätgas, power-as-a-service, Överkalix

Så kan vätgas ge grön reservkraft

Publicerad: 2021-08-26 Uppdaterad: 2024-03-07 kl. 17:16

Så kan vätgas ge grön reservkraft

Ökad flexibilitet och betydligt bättre för klimatet. Att använda vätgasdriven bränslecellsteknik istället för diesel vid drift av reservkraftsaggregat har många fördelar. Nu testas det bland annat i Överkalix.

Hur kan väderberoende energikällor som vind- och solenergi bidra till ett mer robust system för reservkraft i Sverige? En lösning stavas: vätgas. Genom att använda överskottet på förnybar energi från vind och sol för att producera klimatsmart vätgas, kan energin lagras och transporteras, i stället för att förbli outnyttjad. Tekniken används redan för att göra bostäder självförsörjande på energi och transporter utsläppsfria, men ett område där potentialen är stor, men utvecklingen har gått långsamt, är reservkraftsaggregat.

Grön energi som reserv

Reservkraftsaggregat är en oberoende strömförsörjning som producerar el för att trygga elförsörjningen i samhället i händelse av elavbrott. I dag drivs de flesta reservkraftsaggregat av diesel, vilket ger både avgasutsläpp och ökat buller i närmiljön. Att ersätta driften med bränslecellsbaserade reservkraftsaggregat drivna med grön vätgas har många fördelar. Det säger Patrik Appelgren, affärsutvecklare på Vattenfall.

Vätgas kan lagras över långa tidsperioder

– Dagens reservkraftslösning bestående av batterier och dieselgeneratorer har funnits länge och det finns behov av att göra saker bättre. Förutom att de drivs av ett koldioxidbaserat bränsle kräver de en hel del underhåll. Om startbatteriet till en dieselgenerator inte tas om hand finns det risk att generatorn inte startar. Dieseln blir också gammal och behöver bytas ut regelbundet och på batterisidan är lokaltemperaturen och tillsynen med bland annat urladdningsprov mycket viktig. Genom att istället använda grön vätgas får du energi som enbart släpper ut vatten och har många driftfördelar. Vätgas kan lagras över långa tidsperioder, säger Patrik Appelgren.

Bränslecellsteknik i Överkalix

I ett samarbetsprojekt mellan IT Norrbotten, Vattenfall och Post- och Telestyrelsen, PTS, ska detta nu testas i Överkalix. Projektet etablerar vätgasdriven bränslecellsteknik för reservkraft till bland annat kommunikationsnätet och andra samhällsviktiga verksamheter. Vattenfalls roll är att sätta upp, underhålla och utveckla vätgasanläggningen. Att säkra en robust elförsörjning i händelse av kris är mycket viktigt, tycker Patrik Appelgren. Dagens reservkraftsaggregat har vanligen en kapacitet att erbjuda strömförsörjning under ett antal timmar. Anläggningen i Överkalix kommer säkerställa back-up för två veckors elförsörjning.

– Om nätet går ner, vare sig det handlar om stormen Gudrun eller en krigssituation, är det helt avgörande att vi kan kommunicera med nära och kära eller med räddningstjänsten och att viktiga samhällsaktörer har tillgång till telekommunikation, säger Patrik Appelgren.

Denna reservkraft håller spänning utan minsta avbrott

Bränslecellerna är dessutom skalbara och erbjuder därför en större flexibilitet att skala upp, eller skala ner en anläggning efter behov. Tekniken erbjuder även en ökad driftsäkerhet.

– Denna reservkraft håller en flimmerfri spänning med kondensatorer under tiden som bränslecellerna startar upp och vätgasen börjar konverteras till elektricitet och vatten. Kondensatorer kan lite slarvigt liknas med värmetåliga batterier, vilket är viktigt för att säkra en stabil kommunikation, säger Patrik Appelgren.

Högre krav för ökad användning

Men med alla dessa fördelar, varför drivs inte alla reservaggregat av vätgas redan i dag? Svaret är: investeringskostnaden.

– Den här tekniken har funnits länge men det saknas i dag incitament för de stora telekombolagen att göra de här investeringarna i stor skala i sina nät, säger Patrik Appelgren.

Tänkbara högre krav från myndigheter gällande back-up-tider, driftsäkerhet och klimatpåverkan skulle kunna ge marknaden för vätgasdrivna bränsleceller den skjuts som behövs, tror han.

Bränslecellerna kommer över tid att ersätta dieselgeneratorerna

20180619_104927fBilden ovan: En anläggning med vätgasdriven reservkraft testas nu i Överkalix.

– Det är som med led-lamporna. När de kom var de så dyra att få kände att det var värt att köpa dem. När det sedan kom ett EU-direktiv som förbjöd produktion av glödlampan ökade efterfrågan och därmed produktionen av led-lampor snabbt och priserna sjönk kraftigt. I länder som Tyskland och Nederländerna finns det redan omställningsbidrag som stimulerar den här övergången mot gröna samhällsalternativ men vi ligger en bra bit efter här i Sverige, konstaterar Patrik Appelgren som när han ger en framtidsspaning är säker på sin sak.

– Bränslecellerna kommer över tid att ersätta dieselgeneratorerna. Marknaden finns där. Stora företag som Volvo, Bosch och Daimler satsar hårt på bränslecellstekniken. Inom en femårsperiod tror jag att situationen kommer att vara helt annorlunda.

Läs mer här hur Vattenfall hjälper sina kunder med funktionslösningar för reservkraft och om vätgas-tekniken som både EU och Sverige väljer att satsa på.

Kontakta oss - Power-as-a-Service från Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!