fossilfri, Fjärrvärme, Uppsala

Uppsalabygget skyndar långsamt – 250 000 timmar utan olyckor

Publicerad: 2020-06-24 kl. 09:17

uppsalabygget-skyndar-långsamt

Allt för ofta får arbetares säkerhet stå tillbaka när pressade byggen ska nå en deadline. Så är inte fallet i Uppsala, där Vattenfall bygger sitt biobränsleverk Carpe Futurum.

Bygget av det mer miljövänliga värmeverket Carpe Futurum har pågått i snart två år. Arbetet innefattar två huvudentreprenörer, och de har i sin tur underleverantörer. Totalt är det över 400 personer involverade i de olika delarna, och nu har man alltså jobbat sammanlagt 250 000 timmar utan att en olycka fått ske.

uppsala-säkerhet-milstolpe
Uppsalabyggets säkerhetsansvarig med intyget för milstolpen.

Tack vare bra rutiner och en stark säkerhetskultur har man lyckats undvika allvarliga olyckor, så kallade LTI:s. LTI står för lost time injury, vilket är en olycka som tvingar arbetare att sjukskrivas en tid. Uppsalabyggets siffra står i stark kontrast till den nationella statistiken, där 22 personer har dött i byggarbetsplatsolyckor de senaste två åren.

– Arbetet börjar redan i planeringsstadiet. Inte bara i bygget utan även när den är färdigställd, säger Uppsalabyggets säkerhetsansvarig, med lång och gedigen erfarenhet inom arbetsmiljöfrågor.

Man måste tänka både två och tre gånger för att säkerställa att allt går rätt till, menar säkerhetsansvarige. Hon berättar att hon jobbar efter “tre P-principen" – people, process och produkt. Byggarbetarna måste ha rätt utbildning och rätt kompetenser för arbetet de ska utföra. Med goda processer menas bland annat genomtänkta säkerhetsrutiner och god rapportering. Det i sin tur ger en bra produkt – alltså en säker arbetsplats.

Vidare poängterar hon också vikten av att få stöd från ledningen och de högsta cheferna. Det handlar om både pengar och arbetskraft, och att arbetsmiljöfrågor tillåts vara viktigt. Och det visar sig att det fungerar på Uppsalabygget.

Det handlar om att designa bort farliga saker. Kläder och andra skydd är bara arbetarnas ”last line of defense”, men det är först och främst design, rutiner och god kultur som ska göra arbetsplatsen säker. Till exempel är ett bra fallskydd såklart viktigt, men ännu viktigare är att planera för takräcken.

Det är självklart så att många har olika uppfattning om säkerhet. Därför gäller det att driva hem kulturen med regelbundna skyddsronder, möten, utbildningar och påminnelser. Vattenfall har också en anonym policy för rapportering av incidenter, kallad “No Blame Policy”. Det betyder att det ska vara lätt att rapportera, att alla arbetare uppmanas och får ordentligt med tid att genomföra sin rapportering . Det ska heller inte innebär några negativa konsekvenser, varken för den som rapporterar eller den som orsakat en incident.

– Det är ett jobb som pågår varje dag. Man måste få in kulturen, och då tåls den att upprepas gång på gång. Sen en dag så trillar polletten ner. Det är en utmaning, säger byggets säkerhetsansvarig.

– Genom bland annat en ärlig och bra rapportering kan man veta vad som pågår och tackla det på ett bra sätt.

Lika viktigt är det att uppmärksamma och fira milestones – precis som denna på 250 000 timmar. Säkerhetsansvarige berättar att hon håller ett så kallat ”townhall meeting” två gånger i månaden. Det är ett slags storfika med hela gruppen, där man kan prata om vad som hänt på bygget de senaste veckorna, vad som gått bra och vad man kan tillsammans förbättra.

– Det är extremt viktigt att alla är med på tåget för att skapa en bra jargong och en bra atmosfär. Vi på Vattenfall vill att folk ska ta hand om varandra.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!