Fjärrvärme, Uppsala

"Serviceavtalet hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål"

Publicerad: 2024-06-27 kl. 07:46

"Serviceavtalet hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål"

Statens fastighetsverk i Uppsala förvaltar kulturhistoriskt intressanta och unika byggnader. Uppdraget är att bevara dem för kommande generationer.
– Vi jobbar hårt med energimålen och serviceavtalet med Vattenfall Värme är ett viktigt led i detta, säger Carl Vinlöf, teknisk förvaltare.

Statens fastighetsverk (SFV) ansvarar för en rad spännande byggnader runtom i landet. I Uppsala handlar det exempelvis om Uppsala slott, Carolina Rediviva och Linnés Hammarby.

– Vårt mål är att minska energiförbrukningen med 2 procent per år, till 2030 blir det närmare 25 GWh på nationell basis. Eftersom det handlar om statliga byggnadsminnen kan vi sällan göra byggnaderna mer energieffektiva genom att tilläggsisolera och bygga om. I stället gäller det att hitta unika lösningar för varje objekt, där en effektiv uppvärmning spelar en viktig roll, säger Carl Vinlöf, teknisk förvaltare på SFV.

Årliga kontroller på undercentralerna

Uppvärmningen står för största delen av byggnadernas energiförbrukning.
– När vi jobbar med energieffektiviseringar är det första vi gör att titta på att värmecentralerna fungerar som de ska. Våra egna tekniker behöver ha en väldig bredd, så därför tycker vi att det är perfekt att kunna ta in Vattenfall som experter på värmesidan, fortsätter Carl Vinlöf.

”Det är en bra produkt som Vattenfall fått fram – och dessutom till ett väldigt fördelaktigt pris”

Sedan årsskiftet har Statens fastighetsverk i Uppsala därför tecknat ett Serviceavtal med Vattenfall. Det innebär att Vattenfalls tekniker går igenom undercentralerna hos berörda fastigheter en eller två gånger per år och lämnar ett serviceprotokoll med eventuella åtgärder som behöver göras.

– Det är en bra produkt som Vattenfall fått fram – och dessutom till ett väldigt fördelaktigt pris. Vi är väldigt nöjda med avtalet och jag har pratat med andra fastighetsägare som också har det och är jättenöjda. Forumet som Vattenfall ordnat där man får möjlighet att träffa andra fastighetsägare och diskutera kring de här frågorna har också varit jättebra, säger Carl Vinlöf.

Alla fastigheter som har fjärrvärme och berörs av serviceavtalet har nu blivit genomgångna en första gång.

– Vi har fått flera bra åtgärdsförslag. Det har till exempel handlat om felställda ventiler och kortslutning på värme som vi åtgärdat och därmed kunnat spara energi.

Väljer alltid fjärrvärme där det går

På alla ställen där det är möjligt har SFV i Uppsala valt fjärrvärme som alternativ. Så är till exempel Uppsala slott och Carolina Rediviva uppvärmda med fjärrvärme, men inte Linnés Hammarby som ligger utanför staden.

– Jag har varit här i fyra år och så vitt jag vet har man använt fjärrvärme ända sedan konverteringen från olja. Fördelarna med fjärrvärme är många. Dels är det en driftsäker, pålitlig värmekälla där det väldigt sällan blir fel.

– Vattenfall är också duktiga på att redovisa hur energimixen ser ut och varifrån värmen kommer, vilket är bra när vi ska göra våra egna beräkningar av koldioxidutsläpp, avslutar Carl Vinlöf.

Om Statens Fastighetsverk

  • Uppsala SlottStatens fastighetsverk förvaltar cirka 4 000 statligt ägda och kulturhistoriskt intressanta byggnader i hela landet.
  • Verket förvaltar också 6,8 miljoner hektar mark, motsvarande en sjundedel av Sveriges yta.
  • Statens fastighetsverk i Uppsala förvaltar 489 byggnader, varav 24 stycken i Uppsala. Bild: Uppsala Slott. Foto: SFV.

"Alla kunder tjänar på Serviceavtalet"

Christian Loow”Med Vattenfall Värmes Serviceavtal kan man försäkra sig om att anläggningen fungerar utmärkt inför vintersäsongen. Dessutom får man ett bra underlag för att kunna planera sitt underhåll så att det inte stör ordinarie verksamhet.”

”Serviceavtalet är ett bra exempel på win-win-lösning för båda parter. Våra kunder får anläggningar som fungerar bra och kan minska sina kostnader, samtidigt som våra anläggningar går bättre när våra kunders system fungerar bra.”

Christian Lööw, kundansvarig, Vattenfall Värme

 
Är du fjärrvärmekund och vill veta mer om Serviceavtal?

Serviceavtal, Energirådgivning eller kanske Klimatkompenserad värme? Här hittar du all information om våra populära Plustjänster.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!