Hållbarhet och socialt engagemang

Uppsala i framkant när världen bygger batterilager

Publicerad: 2020-04-17 Uppdaterad: 2021-06-22 kl. 08:30

uppsala-batterilager

Containerstora batterier, samlade till lager i fotbollsplansskala, kan snart vara vardag på platser i världen där lokala elnät behöver större effekt. I Uppsalaområdet Gränby tar Vattenfall ett jättelager i drift i höst.

Yta som en halv fotbollsplan tas i anspråk när batterilagret nu byggs inför den skarpa driftstarten i höst. I en tvåminutersfilm beskrivs innovationsprojektet.


I Uppsalatrakten räcker ledningarna för tillförsel av el utifrån inte till helt, och staden växer snabbt. Med möjlighet att lagra 20 MWh energi, med en kraft motsvarande 5 MW effekt, höjer batterilagret den tillgängliga effekten när behov finns. Batterilagret laddas upp när efterfrågan är mindre och laddas ur när efterfrågan är störst, till exempel kalla vintermorgnar

Batterilagren väntas också få en roll i jordens fossilfria energiomställning, vartefter periodiska källor som vind- och solkraftverk står för en allt större del av elproduktionen. De kräver lagring för att ge tillgång till el när det är vindstilla och mörkt.

Världens största i Australien

Elektroniktidningen ställer Vattenfalls Uppsalasatsning i relation till världens största batterilager, Hornsdale Power Reserve i Australien. Det levererades 2017 av elbilstillverkaren Tesla och kan i dag lagra 129 megawattimmar, det vill säga drygt sex gånger mer än det som byggs i Uppsala.

Det är flera trender som samverkar till den snabba framväxten av batterilagren –
en ny pusselbit i energisystemet. De byggs av litiumjonbatterier, som bara funnit på marknaden i 30 år och som länge var svåra att skala upp på grund av värmeutveckling och kostnader. Men utvecklingen har gått snabbt, kommersiellt driven inte minst av just Tesla. På senaste tio åren har priset mer än halverats.

Med sina minskade kostnader gör batterierna alltså att näten för tillförsel får jämnare belastning och inte alltid behöver byggas ut så kraftigt som de annars hade behövt.

Också elbilarna blir en reserv

Ännu mer lokalt, per bostadsområde, väntas batterierna i elbilar kunna spela en allt viktigare roll som energireserv, med samma logik. Bilägare som tillåter att elnätet ”lånar” el från bilen enligt vissa överenskommelser kan tjäna en peng på det. Vi har tidigare skrivit om hur vanliga abonnenters flexibilitet blir en handelsvara och konsumenten blir ”flexument”.

2019 års Nobelpris i kemi tilldelades tre av forskarna bakom litiumjonbatterier.

Ett intryck av hur kostnaden för litiumjonbatterier har gått ner över längre tid kan man få till exempel av diagrammet på sidan 14 i den här rapporten från Ingenjörsvetenskapsakademin. Rapporten ger också en överblick över energilagringslösningar för olika sammanhang och syften.

Ett konkret användingsområde för större batterier är att stärka upp elnätet vid effekttoppar för både industri och eldistributionsbolag. Ett pilottest vid Bolidens smältverk i Landskrona ska undersöka om tekniken kan sänka kostnaderna och samtidigt stärka upp lokalnätet. Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi genomför med stöd av Energimyndigheten det tvååriga forskningsprojektet, och nu har batterilagret levererats till Boliden i Landskrona. Läs mer om projeketet här.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!