Energiteknik

Tidvattenkraft: En ny era för energiutvinning i Storbritannien?

Publicerad: 2024-05-22 Uppdaterad: 2024-05-30 kl. 11:27

Bristol
Behovet av förnybar och pålitlig energi i Storbritannien har återupplivat intresset för att utnyttja den stora tidvattenskillnaden i Bristolkanalen. Denna resurs har potential att täcka en betydande del av landets energibehov och minska beroendet av importerad fossil energi.

Tidvattenkraft är en form av vattenkraft som omvandlar energin från tidvattnets rörelser till elektricitet genom att dra nytta av höjdskillnaderna mellan hög- och lågvatten. Bristolkanalen, som sträcker sig mellan Wales och sydvästra England, har en av världens största tidvattenskillnader på upp till 14 meter. Denna kanal fylls och töms två gånger dagligen och erbjuder en enorm potential för förnybar energiproduktion.

> THE EDIT: Prenumerera och få insikter om resan mot fossilfrihet och klimatutmaningarna i vår tid.

Projektet har stoppats tidigare

Tidigare försök att bygga en tidvattenkraftstation i Bristolkanalen har stoppats på grund av höga kostnader och miljöhänsyn, inklusive påverkan på hamntrafik och marint liv. Den senaste tidens geopolitiska händelser, som den ryska invasionen av Ukraina och dess inverkan på gasleveranser och energipriser, har dock återigen belyst behovet av att minska beroendet av instabila energimarknader.

Ett storskaligt ingenjörsprojekt

En expertkommission bestående av ingenjörer, miljöexperter och beslutsfattare har nyligen bildats för att återigen granska möjligheterna. Western Gateway Partnership, som inkluderar affärsverksamheter, lokala myndigheter och universitet från både England och Wales, har inrättat Severn Estuary Commission för att undersöka om tidvattens energipotential kan utnyttjas på ett hållbart sätt.

Vid det första mötet i mars betonades vikten av att noggrant överväga alla aspekter och granska befintliga bevis. Uppdraget är att hitta en balans mellan miljöhänsyn och energiproduktion för att kunna dra nytta av Severn Estuarys kraft.

Möjliga lösningar och miljöutmaningar

Ett av de föreslagna projekten innebär att bygga en 18 km lång barriärdam från Bristol till närheten av Cardiff, utrustad med över 200 turbiner som tillsammans skulle generera mer än 8000 megawatt. Detta skulle vara ett av de största ingenjörsprojekten i Storbritannien sedan kanaltunneln.

En av de största utmaningarna är att minimera påverkan på det unika marina livet i Severnfloden. Ett alternativ som övervägs är att använda tidvattenlaguner, där flera mindre reservoarer skulle kunna minska de negativa effekterna på ekosystemet jämfört med en stor damm.

Hållbar energi och miljöhänsyn

En kompromiss mellan miljöhänsyn och energiproduktion är nödvändig. Etableringen av Severn Estuary Commission välkomnas, och det finns förhoppningar om att kommissionen kan balansera dessa behov för att maximera potentialen för förnybar energi utan att skada ekosystemen.

Tidvattenkraft

Ett tidvattenkraftverk fungerar genom att bygga en damm över mynningen till en vik med stora tidvattenvariationer. När tidvattnet stiger öppnas dammen och vattnet släpps in. När tidvattnet sjunker, släpps vattnet ut genom en turbin som genererar elektricitet.

Fördelarna med tidvattenkraft inkluderar dess förutsägbarhet och stora energipotential. Trots att tidvattenkraft har en lägre total potential än vågkraft, som uppskattas av FN:s klimatpanel (IPCC) till cirka 32 000 TWh per år, är tidvattenkraft fortfarande betydande och kan bidra till en mer hållbar energiframtid.

Utmaningar med tidvattenkraft inkluderar slitage och underhåll av utrustningen i den tuffa havsmiljön samt begränsningar i var kraftverken kan placeras för att vara lönsamma.

Källa: The Edit – Has the time come to turn the tide into energy? 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!