Energiteknik

Sandbatterier och luftburen vindkraft – här är framtidens energiinnovationer

Publicerad: 2024-06-12 Uppdaterad: 2024-06-14 kl. 12:02

Energiteknik

Med den globala efterfrågan på fossilfri elektricitet som förväntas fördubblas under de kommande decennierna, tar vi en närmare titt på fyra projekt som kan bli livskraftiga alternativ för energisektorn inom en snar framtid.

Solkraften får ökad effektivitet med reflektorskärmar

Solkraft har potential att bli en av de främsta krafterna i vår strävan mot nettonollutsläpp. En ny metod som utvecklats av rymdingenjörer vid University of Glasgow kan öka utbytet från solceller på jorden. Genom att använda moderna reflektorskärmar, som är billigare, mer effektiva och lättare att sätta upp, kan produktionen ökas med cirka 20 minuter per dag. Reflektorskärmarna fungerar genom att rikta mer solljus mot solcellerna, vilket maximerar energiutbytet. När skärmarna inte längre kan rikta energi mot solcellsparker, kan de styras i en neutral riktning för att undvika störningar.

Algbaserade biobränslen

Algbaserade biobränslen fångade först oljebolagens intresse för cirka 20 år sedan. Genom att odla mikroalger i kontrollerade miljöer kan dessa mikroorganismer fotosyntetisera solljus och koldioxid till oljerik biomassa. Denna biomassa kan sedan bearbetas till biobränslen. Det råder vissa utmaningar när det gäller skalbarhet och effektivitet, men forskningen har nu fokus på att förbättra produktiviteten och motståndskraften genom att modifiera algstammar. Målet är att utveckla en produkt med nio gånger högre utbyte jämfört med palmolja. Algbaserade biobränslen har också fördelen av att kunna odlas på marginalmark. Denna teknik kan bidra till att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn, särskilt inom flyg- och sjöfart.

> THE EDIT: Prenumerera och få insikter om resan mot fossilfrihet och klimatutmaningarna i vår tid.

Sandbatterier

I Kankaanpää, västra Finland, används ett innovativt sandbatteri för att lagra överskottsenergi från sol- och vindkraftverk. Sand, som kan värmas upp till cirka 600 grader Celsius, har visat sig vara en mycket effektiv energilagringsmetod jämfört med vatten. Denna teknik har redan visat sig kunna minska utsläppen från vissa fjärrvärmenät med nästan 70 procent. Sandbatterier erbjuder en långsiktig och hållbar lösning för energilagring, vilket kan vara en bidragande lösning för att balansera intermittent förnybar energi.

Vindkraft på hög höjd 

Luftburen vindkraft, även kallad flygande vindkraft eller airborne wind energy är en teknik för att generera elektricitet från vindenergi på höga höjder. Vid cirka 300 meters höjd är vindströmmarna betydligt starkare än vid de konventionella 100 meter som många vindkraftverk når. Genom att använda teknologier som drönare eller heliumlyfta turbiner kan man utnyttja denna kraftkälla och generera dubbelt så mycket elektricitet som konventionella vindkraftverk. Dessa luftburna vindkraftverk är också mobila och kräver lite markinfrastruktur, vilket gör dem särskilt attraktiva för avlägsna och svåråtkomliga områden. Denna teknik kan bidra till att göra vindenergi tillgänglig på platser där traditionella vindkraftverk inte är genomförbara.

Det är för tidigt att säga vilken energikälla som kommer driva vårt samhälle i framtiden, men vi kan vara säkra på att vi kommer att behöva en mångfald av energikällor för att möta den växande efterfrågan på förnybar energi. Med innovationer inom sol- och vindkraft samt biobränslen och energilagring, står vi inför en framtid där hållbarhet och teknologi går hand i hand. 

Källa: The Edit – Innovative energy: Space solar and airborne wind turbines

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!