Elbilar, Hållbarhet, Elektrifiering

Skärpta krav för elbilsladdning dröjer

Publicerad: 2021-10-25 kl. 07:54

Vattenfall InCharge laddbox elbil.

Nästan nio av tio bilar laddas vid antingen hemmet eller jobbet. Men vid många typer av bostäder saknas möjlighet att ladda. Det vill regeringen ändra på och har infört krav på att tillgodose ledningsinfrastruktur vid nybyggnationer – och snart kan kraven komma att skärpas ytterligare.

Sedan mars 2021 har det funnits krav på bland annat byggbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att vid nyproduktion och omfattande renoveringar tillhandahålla ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon. Kraven innebär bland annat att alla nybyggda bostadshus med fler än tio parkeringsplatser måste ha förberett för laddning på varje plats. Det innebär att system bestående av tomrör, kabelrännor och liknande för framdragning av el till parkeringsplatserna och eventuella laddningspunkter ska vara förberett för varje parkeringsplats. Däremot finns inget krav på färdigställda laddningspunkter, alltså laddstolpar eller motsvarande.

Uppfyller EU:s miniminivå

De införda kraven uppfyller miniminivån för EU:s gemensamma energiprestandadirektiv och flera aktörer, däribland Vattenfall, menar att kraven borde vara ännu strängare. På uppdrag av regeringen utreder nu Boverket möjligheterna för detta. Ifall de nya förslagen går igenom skulle det även ställas krav på att minst en femtedel av alla parkeringsplatser också skulle utrustas med färdiga laddboxar- eller stolpar. Dessutom skulle kravet omfatta många fler byggnationer – alla med minst fem parkeringsplatser, i stället för tio.

Bedömningen är att dessa krav skulle säkerställa ytterligare 17 000 laddplatser per år, jämfört med vad effekten blir av rådande krav.

Boverket fick samtidigt i uppdrag att se över om möjligheter till undantag ska kunna tillämpas om de höjda kravnivåerna skulle införas. De har tittat på både klimateffekter och samhällsekonomiska konsekvenser och både Naturvårdsverket och Energimyndigheten har bistått med underlag och analyser.

Eventuella risker med utökade krav

Boverket har flaggat för att de utökade kraven kan medföra mycket höga kostnader som i vissa fall drabbar enskilda fastighetsägare orimligt hårt. En annan potentiell risk de ser är att vissa investeringar kommer krävas även för områden där efterfrågan på laddinfrastruktur saknas. Samtidigt gör de bedömningen att utökade krav kommer kunna leda till minskade utsläpp av växthusgaser.

Den nya utredningen var planerad att presenteras i slutet av augusti 2021, men uppdraget har förlängts och kommer i stället att presenteras den 1 november.

Så här skulle kraven förändras om de skärps:

Högre krav för bostadshus

  • Förberedande system för framdragning av el dras till alla parkeringsplatser på parkeringar med fler än fem parkeringsplatser, i stället för tio.
  • De skärpta kraven innebär även att laddboxar ska installeras vid en femtedel av parkeringsplatserna på parkeringar med minst fem parkeringsplatser. I nuvarande krav finns inga krav på installation av laddboxar.

Högre krav för andra byggnader än bostadshus

  • Nuvarande krav innefattar endast uppvärmda byggnader medan de höjda kraven även berör ouppvärmda byggnader.
  • I de nuvarande kraven måste förberedande system för framdragning av el dras till en femtedel av parkeringsplatserna på parkeringar med fler än tio parkeringsplatser. I de skärpta kraven ska det gälla för alla parkeringsplatser på parkeringar med minst fem parkeringsplatser.
  • I nuvarande krav ska det installeras en laddbox på parkeringar med fler än tio parkeringsplatser. De höjda kraven innebär att laddbox ska installeras på en femtedel av parkeringsplatserna med fler än tio parkeringsplatser.

LÄS ÄVEN:

Elbilens historia och utveckling

Smart laddning ska säkra elbilens framtid

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!