Elbilar, Hållbarhet och socialt engagemang

Smart laddning ska säkra elbilens framtid

Publicerad: 2020-08-04 Uppdaterad: 2020-09-28 kl. 15:30

smart-laddning-green-charging-vattenfall

Laddstolpar installeras på allt fler offentliga platser, hos företag och i BRF:ernas garage. Det hjälper elbilens framfart. Nästa steg är en smartare laddning, optimerad efter elutbudet.

En omställning till el från förnybara källor är ett viktigt steg för en hållbar framtid – speciellt när allt fler branscher och verksamheter elektrifieras. Transporten av gods och människor är i uppstartsfasen av en övergång till eldrift. En väl utbyggd laddinfrastruktur är en nyckel för att så många som möjligt ska kunna köra elbil, men lika viktig är tillgången på el – speciellt grön sådan.

Att de förnybara energislagen går framåt råder det inget tvivel om. Bara de senaste tre åren har Sveriges vindkraftskapacitet ökat med över 30 procent. Även solenergi börjar etablera sig som ett energislag att räkna med i framtiden. Men de förnybara källorna är beroende av vädret, vilket innebär en mindre stabil elproduktion jämfört med fossila bränslen. Det kan få konsekvenser för elnätet och dess användare.

Till exempel har tillgången på el en direkt koppling till hur snabbt en elbil kan laddas vid en laddstolpe. Vid stor tillgång kan en elbil laddas med maximal hastighet. Är det brist på el finns risken att många aktörer tvingas “skarva” med importerad el – en nödlösning som inte är hållbar i längden.

En lavinartad ökning av antalet elbilar kan också skapa nya toppar i belastningen på elnätet, något som kan skapa problem – i synnerhet på lokal och regional nivå. Det skriver strategikonsultbolaget McKinsey i en analys.

Smart laddning testas i Nederländerna

För att lösa det här problemet testar nu Vattenfall ett nytt system, kallat Green Charging. Elbolaget har med Incharge ett väl utbrett nät av laddstationer runt om i Europa. I ett av tre pilotprojekt på kontinenten håller man nu på att installera Green Charging på 80 stationer i Nederländerna.

– Hållbar laddning är avgörande för att elfordon ska kunna köras på ett hållbart sätt. Och systemen, som det vi håller på att inför nu, är en viktig utveckling i samband med energiomställningen och för att vi ska kunna uppnå våra egna och samhällets mål gällande luftkvalitet och klimat, säger Tomas Björnsson, chef för e-mobility på Vattenfall, i ett pressmeddelande.

Tanken med systemet är ganska enkel: anpassa laddningshastigheten efter utbudet av el. Systemet kopplas upp till den så kallad obalansmarknaden, där över- eller underskott av el handlas. Med Green Charging så laddas elbilen om möjligt enbart när det är stort utbud. Detta kan både hjälpa elnätets stabilitet, och innebära en lägre kostnad för kunden då laddstolpen prioriterar laddning då elpriset är som lägst.

Systemet är utformat så att kunderna knappt ska märka av någon skillnad. Till exempel håller laddningen alltid maxhastighet den första halvtimmen, för att garantera att ägaren alltid har laddning i bilen, men begränsas eller stängs sedan av under en period.

Klicka här för att läsa mer om laddstolpar i BRF:er på Vattenfalls hemsida.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!