fossilfri, Fjärrvärme, Uppsala

Så vinterfejas Uppsalaområdet inför Carpe Futurum-bygget

Publicerad: 2019-11-28 Uppdaterad: 2020-06-24 kl. 07:25

uppsala-vinter

Medan världen utanför börjar snegla mot julen arbetar man på Vattenfall Värmes område i Uppsala hårt för att blir klar med alla markarbeten inför vintern – och inför starten av monteringsarbetet för biobränslepannan Carpe Futurum.

I oktober kunde vi berätta hur grundläggningen började bli klar. Nu i november är det bara två månader kvar tills pannhusleverantören Andritz, strax efter årsskiftet, kommer och börjar montera den nya biobränsleanläggningen Carpe Futurum på den grund som lagts klar under året. Intensivt arbetas det nu för att få anläggningsarbeten klara inför vintersäsongen, och för att hålla tidplanerna i alla projekt.

Just nu dras stora mängder rostfria rör inom området – dels till brandsprinkler och oljetankar, dels till en ny ångledning till en kund i närområdet. Bränslesilor håller på att gjutas, liksom en tippficka för bränsle. Vissa schaktningsarbeten för vatten och avlopp håller på att färdigställas, och i sydöstra hörnet mot Stålgatan har sprängningen av en ny dagvattendamm dragit i gång.

Bäddar för större kranar

Lyftkranarna som har använts av entreprenören Peab i grundläggningsarbetet håller på att flyttas – för att göra plats åt ännu större tornkranar för husbygget.

Bakgrunden om Carpe Futurum finner du här. Och den som vill få överblick över området kan här se en flygvideo från grundentreprenören Peab, filmad i juli.

Aktuella bilder från bygget

carpe-1Armeringsjärn och byggställningar bildar ett gytter när bränslesilorna till den nya biobränslepannan ska få både inner- och ytterväggar formgjutna. Här är väggarna cirka 7 meter höga. Foto: Kjell Karlsson.carpe-2De cirka 100 meter höga tornkranar som ska lyfta Carpe Futurums delar på plats måste stå stadigt. Här ska fundamentet till kran 2 gjutas – med påle ner i berget och sedan dragstänger som håller fundamentet på plats även under stor last. Kranen lyfter cirka 20 ton. Foto: Kjell Karlsson

carpe-3Nära Stålgatan borras och sprängs den nya dagvattendammen. Omkring en tredjedel av sprängningsarbetet är klart. Dammen blir upp till 4 meter djup. Foto: Kjell Karlsson.carpe-4Uppsala Vatten monterar områdets nya vattenanslutning mot Stålgatan. För Carpe Futurum blir den en av två huvudförsörjningar av brandvatten. Eftersom det är en sprinkleranslutning har den dubbla avstängare på huvudledningen, inte bara ett enkelt T-stycke. Foto: Kjell Karlsson.
carpe-5Nya rostfria ledningar till oljetankarnas brandsprinkler. De är dragna ovan jord längs staketet mot Bolandsgatan. En pumpstation står för vattentrycket om det skulle börja brinna. Foto: Kjell Karlsson.
carpe-6På kylackumulatorn monteras ny fasadplåt, och på sina ställen påbättrad isolering. Foto: Kjell Karlsson.

(Foto i topp: Oscar Ekholm/Unsplash)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!