Energiteknik, Fjärrvärme, Uppsala

Nu byggs Carpe Futurum för fullt i Uppsala

Publicerad: 2019-05-17 Uppdaterad: 2020-03-17 kl. 15:52

Uppsala kraftvärmeverk Bolandsgatan Liljewall

Byggarbetet för den biobränsleeldade jätteanläggningen, som ska stå klar 2021, har nu tagit fart rejält på Vattenfall Värmes område i Boländerna i Uppsala.

Utifrån syns arbetet främst på två gula lyftkranar, på plats sedan april. Men den som vill se mer av byggverksamheten kan lätt göra det, från kullen vid korsningen Bolandsgatan–Stålgatan, och enklast då kanske terrassen vid restaurang Heat.Carpe Futurum Uppsala drönarbildSå här såg platsen för Carpe Futurum ut från luften den 7 maj. Även från marken nära korsningen Bolandsgatan–Stålgatan kan man få en bra vy.
Foto: Peab

Om två år ska den stå klar, den över 50 meter höga biobränsleanläggningen Carpe Futurum. På vinterhalvåret – när förbränningen av avfall i andra änden av området inte räcker för att försörja Uppsala med fjärrvärme – kommer Carpe Futurum att stå för en stor del av värmeproduktionen. Det ska ske genom eldning av organiska bränslen som returträ och bioolja.Uppsala kraftvärmeverk Bolandsgatan LiljewallSåhär kommer den nya byggnaden att se ut från rondellen Bolandsgatan–Stålgatan, när bygget står klart 2021. 
Illustration: Liljewall Arkitekter

Ska minska koldioxidutsläppen kraftigt

Det runda betongfundamentet för skorstenen har gjutits, med 330 kubikmeter betong, och syns i nedre delen av drönarbilden. De två cirklarna av pålar visar var silorna för bränslet kommer att byggas. Ett projekt kring rökgasrening, kallat AFA, håller på att starta med provgropar och markundersökningar.

Att biobränslena för Carpe Futurum ersätter torv, som är fossilt, kommer att leda till en nettoutsläppsminskning med motsvarande 150 000 ton koldioxid per år. Ytan som anläggningen byggs på har till nyligen varit uppställningsplats för containrar med just torv. Satsningarna medför att Vattenfall Värme i Uppsala uteslutande kommer att elda förnybara eller återvunna bränslen.

En flermiljardsatsning

Carpe Futurum utgör största delen i en satsning på totalt 3,5 miljarder kronor som nu görs på Vattenfall Värmes verksamhet i Uppsala. Här finns pressmeddelandet från när investeringsbeslutet fattades i december 2018.

Vill du veta mer om Vattenfalls fjärrvärme i Uppsala? Besök då Fjärrvärme i Uppsala

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!