Hållbarhet och socialt engagemang

Så vill FN bädda för hållbara storstäder

Publicerad: 2020-05-14 kl. 11:17

fn-hållbara-storstäder

Fyra miljarder människor bor numera i städer – och fler kommer det bli. Med en ny juridisk ”verktygslåda” vill FN hjälpa till att göra urbaniseringen mer hållbar.

Allt fler människor flyttar in till städer. Enligt en FN-rapport från 2018 bor 55 procent av världens befolkning i städer. Den siffran väntas stiga till 68 procent till 2050. De allra flesta som flyttar in till världens storstäder gör det i Afrika och Asien.

Att främja tillväxt samtidigt som man värnar klimatet och en hållbar framtid kan vara en svår balansgång, speciellt för fattiga länder. Nu har FN lanserat en ”verktygslåda” som ska stödja regioner som har växtvärk.

– Verktygslådan är en databas av innovationer som är utformade för att hjälpa länder etablera den legala stomme som är nödvändig för att implementera Parisavtalet samt uppfylla sina internationella åtaganden, sa María Socorro Manguiat, chefsjurist för FN:s miljöprogram (UNEP), vid en paneldiskussion i februari i år.

I dagsläget har verktygslådan tre funktioner.

  • En sökmotor, där användare kan hitta utförlig information om existerande klimat- och miljölagstiftning, och hur processen såg ut för att driva igenom dessa lagar.
  • Ett utvärderingssystem, som är utformat för att analysera olika länders miljölagstiftning och hitta förbättringspotential. Det ska ge uppslag till åtgärder i olika ”moduler” baserat på landets nuvarande samhällsbyggnad, ekonomi, population, utsläppsprofil och angivna fokusområden.
  • En samlingsplats för “lärda läxor” under arbetet med klimat- och miljölagar. Tanken är att alla medlemsländer ska bidra med sina erfarenheter, så att andra kan dra lärdom av dessa.

En av modulerna handlar om lagstiftning för städer och samhällsbyggnad, där FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor, UN-Habitat, har lett utvecklingsarbetet.

– Stadslagsmodulen demonstrerar hur viktigt det är med reglering av samhällsbyggnaden för att nå klimatmålen, och vilka lagar som fungerar för att göra urbaniseringen klimatsmart, sa Gianluca Crispi, programchef för lagstiftning och styrning på UN-Habitat, som också närvarade vid paneldiskussionen.

Förutom UNEP och UN-Habitat har även sekretariatet för klimatkonventionen (UNFCCC), Samväldessekretariatet och ett flertal av FN:s medlemsländer medverkat i arbetet med att sätta ihop verktygslådan.

(Foto: Tomas Eidsvold/Unsplash)

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!