Förnybar energi, Fjärrvärme, Uppsala

Så kan koldioxid från avfall bli flygbränsle

Så kan koldioxid från avfall bli flygbränsle

När avfall återvinns för att värma Uppsala bildas bland annat koldioxid. Nu planeras en stor del av koldioxiden återvinnas till bränsle – för jetflygplan.
– Förutsättningarna är perfekta för att ta tillvara koldioxiden från rökgaserna här i Boländerna, säger Mattias Lindqvist, Vattenfall Värme.

Om koldioxid slås samman med vätgas i en särskild fermenteringsprocess bildas en slags energirik etanol som i sin tur kan omvandlas till olika typer av flygbränsle.

– Vi räknar med att kunna samla in cirka 200 000 ton koldioxid per år och frakta till bränsletillverkningen i Forsmark vid Upplandskusten, säger Mattias Lindqvist som är projektledare på Vattenfall och nu arbetar med projektet som ska göra problemet med koldioxid till en tillgång.

Det är relativt nära mellan infångning här i Uppsala och tillverkningsanläggningen i Forsmark

ML_1200Tillverkningen av flygbränsle kräver en kontinuerlig och tillförlitlig tillförsel av koldioxid. Därför planeras koldioxiden att samlas in från Vattenfalls energiåtervinning ur avfallsanläggningen i Boländerna. Anläggningen producerar värme, kyla, el och ånga till kunder i Uppsala dygnet runt och 25 ton koldioxid beräknas kunna samlas in per drifttimme.

– Det är relativt nära mellan infångning här i Uppsala och tillverkningsanläggningen i Forsmark, nära Östhammar, som har idealisk tillgång till el från stamnätet.

Energikrävande process

Produktionen av flygbränslet är energikrävande. Förenklat kan man säga att energin tillförs när vätgasen produceras med fossilfri el från Vattenfall. Vätgas har ett mycket högt energiinnehåll per kilo och tillsammans med koldioxiden tillverkas etanol som sedan omvandlas till flygbränsle, så kallat elektrobränsle.

Bolagen Shell, SAS och LanzaTech är partners till Vattenfall i flygbränsleprojektet.

– Anledningen till placeringen i Forsmark är att det ligger nära stamnätet vilket garanterar elförsörjning – och det finns lämplig tomtmark på Vattenfalls mark. Logistiken för transporterna mellan Uppsala, Forsmark och Arlanda passar också hela upplägget.

De praktiska förutsättningarna är på plats, men vi måste förstås förhålla oss till processen med tillstånd

Projektet är nu i en tillståndsprocess som sedan går vidare till samråd och så småningom en tillståndsansökan i slutet av 2022. Möjlig produktionsstart beräknas 2027.

– De praktiska förutsättningarna är på plats, men vi måste förstås förhålla oss till processen med tillstånd som ligger hos olika myndigheter, säger Mattias Lindqvist.

HYSKIES_ILL

Lagkrav på elektrobränsle

BOL_1200Men kommer det att finnas en marknad för att sälja det fossilfria jetbränslet? Ja, utöver flygbranschens egna initiativ för hållbarhet behandlas nu ett EU-förslag om att inblandning av en viss andel hållbara flygbränslen i fossilt jetbränsle ska krävas från och med 2025. Sedan föreslås andelen inblandat elektrobränsle öka med upp till 63 procent år 2050.

Mattias Lindqvist är systemingenjör i grunden och har arbetat på Vattenfall sedan 2010. Han leder nu arbetet med koldioxidinfångningen för anläggningen i Boländerna. Koldioxiden ska fångas in med hjälp av amin, ett ammoniakderivat, från rökgaserna som är renade från andra miljöskadliga ämnen. Sedan släpps koldioxiden från aminet och lagras inför transporten till Forsmark.

I princip kan koldioxid fångas in från vilken förbränningsanläggning som helst, men mest effektivt är det från vår energiåtervinning ur avfall

– För oss i Uppsala är själva tekniken för infångning ny, men den är väl beprövad i andra anläggningar. I princip kan koldioxid fångas in från vilken förbränningsanläggning som helst, men mest effektivt är det från vår energiåtervinning ur avfall som är igång i stort sett alltid.

Vilken är den största utmaningen för er i det här projektet?

– För oss i Uppsala är det att få plats med allt som anläggningen för infångning och transporter behöver. Vi har en relativt trång tomt, men vi har en bra plan för hur det ska gå till. Nu håller vi tummarna för att tillståndsprocessen ska leda till att vi får sätta planerna i verket!

Läs mer om fossilfritt flygbränsle

Flygbränsle från vätgas och koldioxid
För att fånga in koldioxiden från förbränningens rökgaser används en så kallad absorber som fångar in koldioxiden med amin, ett ammoniakderivat. Sedan frigörs koldioxiden i en så kallad desorber och lagras kallt och kan transporteras på lastbilar.
Produktionen av flygbränsle i Forsmark bygger på att vätgas, producerad med fossilfri el, tillsammans med koldioxiden omvandlas till etanol som sedan konverteras till bränsle som kan blandas med konventionellt bränsle för jetmotorer. Hållbart flygbränsle kallas också för SAF, Sustainable Aviation Fuel.

 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!