Energiteknik

Så blir koldioxid en värdefull resurs

Publicerad: 2024-04-09 Uppdaterad: 2024-04-18 kl. 07:14

Orange resväska
Koldioxid har länge varit i fokus som en av de stora bovarna bakom klimatförändringarna. Men, genom att skifta perspektiv och se på koldioxid inte bara som en miljöbelastning utan också som en potentiell resurs, kan vi öppna dörren till nya sätt att hantera klimatutmaningarna. Genom att effektivisera tekniken att fånga upp och återanvända koldioxid öppnar vi upp för möjligheter att nå våra klimatmål samtidigt som vi minskar vår påverkan på miljön.

Tillverkningen av en rad produkter, från bränslen till kläder och läkemedel, genererar idag stora mängder växthusgaser. Dessa utsläpp stärker växthuseffekten och driver på klimatförändringarna. Men inom detta problem finns också potential: koldioxiden. Om den fångas upp och återanvänds för att skapa nya produkter, har vi förvandlat utsläpp till användbara resurser. 

CCU (Carbon Capture and Utilization) är en process där koldioxid (CO2) fångas upp från utsläppskällor eller atmosfären och omvandlas till användbara produkter. Detta bidrar till att minska mängden CO2 i atmosfären.

Metanol – en mångsidig mellanprodukt

Metanol är ett särskilt intressant exempel i detta avseende. Genom att omvandla koldioxid till metanol, med hjälp av vätgas från förnybara källor, kan vi skapa en hållbar produkt som i sin tur kan bli grund för andra kemikalier eller bränslen.

Idag sker mycket forskning kring hur metanol kan bli en utgångspunkt för att skapa mer komplexa molekyler, såsom gröndiesel, på ett sätt som är energieffektivt och hållbart. Dessa framsteg är nödvändiga för att försörja vår värld med de kemikalier och bränslen den behöver, utan att fortsätta skada vår planet.

Forskningsprojekt pågår

På Island har olika industrier redan fångat och omvandlat stora mängder koldioxid för att tillverka metanol och liknande initiativ tar form i Europa och Kina. Annan forskningen sträcker sig även till att skapa fastare material av koldioxid, som kolbaserade fibrer och betong, vilket ytterligare utvidgar möjligheterna för koldioxid som resurs.

Ett annat exempel är Vattenfall, som är engagerat i flera partnerskapsprojekt för att fånga upp koldioxid och kombinera den med vätgas för att producera elektriska bränslen för flygplan

Koldioxid blir byggmaterial och livsmedel

Koldioxid kan användas till att producera en mängd olika produkter. Genom att omvandla koldioxid till polymerer och plastmaterial erbjuds ett hållbart alternativ till konventionella plastmaterial som är härledda från fossila bränslen. Dessa polymerer kan användas i förpackningsmaterial, byggmaterial och andra tillämpningar.

Till och med sättet vi producerar livsmedel kan få lägre utsläpp med hjälp av CCU. Vissa mikroorganismer kan använda luftens koldioxid för att producera protein. Detta kan omvandlas till organiska växtnäringsämnen, fiskfoder eller till och med kött. Tekniken upptäcktes först av NASA, som letade efter sätt att producera mat åt astronauter på rymdskepp.

Att se koldioxid som en återanvändbar resurs möjliggör viktiga steg mot att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna. Denna omorientering kräver dock mer än bara innovativ teknik; det behövs en övergång bort från fossila bränslen. 

Källa: Fem bättre saker att göra av koldioxid


Podcast om CCS och CCU

Marcus Wahrgren som ansvarar för CCX-programmet på Vattenfall berättar i detta avsnitt av Energy Plaza Podcast om CCS och CCU, hur de skiljer sig åt och deras potential att spela en avgörande roll i att minska koldioxidutsläppen.

Energy Plaza Podcast

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!