Energiteknik, Elektrifiering, Klimatklivet

Så kan Klimatklivets miljoner stötta ert projekt

Publicerad: 2022-02-08 Uppdaterad: 2022-02-08 kl. 16:03

Så kan Klimatklivets miljoner stötta ert projekt

Allt från vanliga laddstolpar till produktion av vätgas från el får stöd från miljardsatsningen Klimatklivet. I februari öppnar en ny chans för ansökningar. 
 – Vi ser gärna satsningar på energi av spillvärme och vätgas under nästa år, säger Carl Mikael Strauss på Klimatklivets industrienhet. 
 
Hittills har åtta miljarder kronor betalats ut till projekt och satsningar som företag, föreningar och organisationer har genomfört för att minska klimatpåverkan. Pengarna ska ges först och främst till åtgärder och investeringar som ger mesta möjliga minskning av växthusgasutsläpp per krona. 

Vi räknar ju på klimatnytta per investeringskrona

I nuläget har Naturvårdsverket beviljat nästan fyratusen ansökningar från både små och stora företag i Klimatklivet. Och fler ansökningar rullar in. 
 
För att en ansökan ska bli godkänd måste den klara ett antal kriterier. Vissa kriterier som gäller skiljer sig beroende på om det är en ideell organisation eller ett företag. Vad gäller företag finns det även olika riktlinjer på hur stora belopp som kan ges i stöd beroende på företagets storlek.  

Spillvärmeprojekt prioriteras

 Om ansökan blir godkänd kan stödet från Naturvårdsverket täcka mellan trettio och sextiofem procent av ansökningsprojektet. Hur stor andel som täcks av Klimatklivet beror också det på vilken typ av organisation som ansöker och för vilken åtgärd de söker för.  
 
Men det är inte alla projekt som godkänns. 
 
– Nu har vi kört programmet sedan 2015, så det är ett fortsatt lärande förstås. Vi räknar ju på klimatnytta per investeringskrona, säger Carl Mikael Strauss, chef på Klimatklivets industrienhet.  

Svårt att bevilja stöd för energieffektiviseringar där man effektiviserar bort el

– Därför har vi till exempel svårt att bevilja stöd för energieffektiviseringar där man effektiviserar bort el. Eftersom vi i Sverige har en näst intill fossilfri elproduktion blir det inte så mycket klimatnytta med den kalkylen, säger Carl Mikael Strauss. 
 
Det är många olika projekt som har fått stöd från Klimatklivet. 
 
– En variant av projekt som vi gärna vill se mer av är ju de här där man tar vara på spillvärme från industrin. Det är ofta väldigt stora investeringar, men de kan också ge väldigt mycket klimatnytta. Vi har till exempel en stor ansökan som gäller spillvärme mellan Gävle och Sandviken där man håller på att ta bort torv från förbränningen och det är ju jättespännande, säger Carl Mikael Strauss. 

Stor andel till laddstationer

Klimatklivet har också bidragit till projekt med energikonverteringar. Till exempel Northvolt som har fått godkänt stöd för att bygga en återvinningsanläggning i anslutning till sin nya batterifabrik i Skellefteå. Syftet är att spara på resurser och minska behovet av att bryta nya metaller där det finns en möjlighet till återbruk. 
 
– Ett annat spännande projekt är ett där man vill ersätta cement med restslagg ifrån råjärnsprodukter, ett spännande projekt. Det finns stor variation men mycket går att göra inom avfall och spillvärme och resurseffektivisering, säger Carl Mikael Strauss. 

Vi är ju jätteberoende av att man bygger ut en laddinfrastruktur över hela Sverige

Men utbyggnad av laddstationer för elbilar är fortfarande ett av de vanligaste projektansökningarna, och det kommer både från stora koncerner och mindre lokala företag. 
 
KLIMATKLIVET_INSIDE_1200– Vi är ju jätteberoende av att man bygger ut en ladd-infrastruktur över hela Sverige. Så att det är värt att skaffa en elbil helt enkelt. Det här stödet är hur vi bidrar till ett bra nät, säger Carl Mikael Strauss. 
 
– Sedan så är det ju också intressant att vi börjar komma in på nya områden. Till exempel har vi flera projekt med vätgas inne nu, där vi ska ta beslut i dagarna faktiskt. Så det tycker jag är spännande.  
 
– Det händer så mycket på olika områden, men jag vill trycka lite extra på alla projekt som tar tillvara på spillvärme från industrin. Vi har till exempel LKAB som försörjer Kiruna med spillvärme då, och det finns många sådana möjligheter att ta tillvara på, säger Carl Mikael Strauss. 
 
Den första ansökningsperioden 2022 varar mellan 10 februari–28 februari, varefter Länsstyrelsen granskar ansökningarna innan de går vidare till Naturvårdsverket och Klimatklivet. 

Ansök om stöd 
Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan ansöka och få stöd för upp till 70 procent av investeringen.

  • Ansökningsperiod 1: 10 februari–28 februari
  • Ansökningsperiod 2: 3 maj–18 maj
  • Ansökningsperiod 3: 23 augusti–8 september

(Datumen gäller under förutsättning att riksdagens budget för Klimatklivet 2022 medger satsningen.)
Information om ansökningsprocessen och länk till ansökan finns på Naturvårdsverkets webbplats.


New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!