Hållbarhet och socialt engagemang, Energieffektivisering, Elektrifiering

”Kriget lär påskynda omställningen”

Publicerad: 2022-05-02 Uppdaterad: 2022-11-25 kl. 08:37

”Kriget lär påskynda omställningen”

Kriget i Ukraina har gjort det extra tydligt hur sårbar Europas energiförsörjning är. "Ukrainakonflikten har fått folk att börja se om sitt hus", säger Tobias Söderberg, portföljförvaltare på Vattenfall Power Management.

Under 2021 ökade elpriserna i Europa när efterfrågan på fossila bränslen ökade i hela världen. Eftersom elen flödar från lågpris- till högprisområden inom Europa påverkades även priserna i Sverige. Elpriserna ökade mer i södra Sverige eftersom överföringskapaciteten från norra till södra Sverige tidvis är begränsad. I år har även Rysslands invasion av Ukraina påverkat elpriserna uppåt.

Minskad import av ryska fossila bränslen kan kortsiktigt leda till ökade elpriser och mer klimatfarlig kolkraft, men på sikt gör det sannolikt att omställningen till förnybara energikällor måste snabbas på.

Kriget har aktualiserat behovet av trygg och fossilfri elförsörjning

– Lite krasst kan man säga att Europa egentligen inte har något val. Kriget har aktualiserat behovet av trygg och fossilfri elförsörjning och lär nu påskynda omställningen från gas, olja och kol till framför allt vind- och solkraft, säger Tobias Söderberg, Vattenfall Power Management.

EU oberoende 2030

Den 7 april i år antog Europarlamentet en resolution där man kräver att det omedelbart införs ett fullständigt embargo mot import av rysk olja, kol, kärnbränsle och naturgas. Och EU-kommissionen har sagt att Europa ska vara oberoende av rysk gas senast 2030.

De ryska fossila bränslena är en väldigt liten del av vår energikonsumtion men vi påverkas av det indirekt

Effekterna för Sverige av ett embargo skulle märkas, men samtidigt vara tydligt begränsade jämfört med kontinenten. Vattenfall har helt slutat att köpa in kol och kärnbränsle från Ryssland. Men indirekt köper Vattenfall fortfarande rysk gas för sin kontinentala energiverksamhet eftersom Vattenfall köper sin gas på en europeisk marknad där mixen innebär att det kommer rysk gas med på köpet.

– De ryska fossila bränslena är en väldigt liten del av vår energikonsumtion men vi påverkas av det indirekt genom att våra elpriser riskerar att stiga när priserna på gas ökar i Europa och elmarknaden stramar åt till följd av det osäkra läget, säger Tobias Söderberg.

Stora volymer ska ersättas

I det kontinentala Europa är situationen en annan. Här är man väldigt exponerad mot ryska fossila bränslen och priser. Både gas och kol utgör en stor del av energiproduktionen. I länder som Tyskland, Italien och Nederländerna utgör gas uppemot en tredjedel av energikonsumtionen, så det är stora volymer som måste ersättas med gas från annat håll eller från andra energikällor.

På efterfrågesidan är energieffektivisering en väldigt bra insats

– På kort sikt är risken stor att ett importförbud mot rysk naturgas kommer att påverka dagens klimatmål negativt. Gaspriserna kommer att stiga och för att kompensera för bristen på naturgas kommer användningen av kol att öka igen, och då leda till ökade utsläpp, säger Tobias Söderberg.

För att motverka detta och snabba på den gröna omställningen i Europa la EU-kommissionen i slutet av mars i år fram en plan, kallad REPowerEU, med syftet att snabba på utrullningen av förnybar energi inom EU. Exakt hur det ska gå till ska preciseras senare i år men ett exempel är att ersätta gas som bränsle till värmepumpar som används för uppvärmning.

– På efterfrågesidan är energieffektivisering en väldigt bra insats. Andra alternativ som kan påskynda övergången är satsningar på fjärrvärmeverk och ökad elektrifiering och givetvis satsningar på utbyggnaden av sol- och vindkraften, säger Tobias Söderberg.

Vill du energieffektivisera din verksamhet? 
Ladda ner vår guide

Klimatmålen står fast

Även om det kan bli stökigt på den europeiska elmarknaden en tid tror inte Tobias Söderberg att klimatmålen är i fara.

– Nej, även om det blir mer kol i energimixen ett tag så ligger ju ända klimatmålen fast och ambitionen är fortsatt hög. Jag tror att transformationen istället kommer att ta fart ännu mer och att det nu kommer att byggas väldigt mycket vindkraft runtom i Europa. De höga elpriserna senaste året och Ukrainakonflikten har fått folk att börja se om sitt hus och hitta lokala och förnybara lösningar som kan spara el och trygga elförsörjningen.

Leder det till minskad efterfrågan från både företag och privatpersoner och gynnar på så sätt övergången till förnybara energikällor

Det finns också en annan effekt av höga gas- och elpriser när det gäller omställningen.

– Man brukar tala om ”demand destruction”: om priset på exempelvis gas skulle skena iväg leder det till minskad efterfrågan från både företag och privatpersoner och gynnar på så sätt övergången till förnybara energikällor och tekniker för energieffektivisering, säger Tobias Söderberg.

Lär dig mer om energiomställningen och projekten som gör den möjlig

Skiftande priser i framtiden

Några av orsakerna till de höga elpriserna under 2021 var låg nederbörd, att det var vindfattigt och att bränslepriserna skenade. Förbrukningen ökade också på grund av den tidiga vinterkylan.

Svängigheten i prisläget bedöms fortsätta och kan öka i takt med mer väderberoende produktion. För att kompensera för det utvecklas flex- och lagringslösningar. Vattenfall prissäkrar elproduktionen långt i förväg för att minska exponering för kraften i svängningarna.

Vattenfall och FN:s mål.
FN har enats om en universell agenda som omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Flera av målen har kopplingar till energiförsörjning eller är relevanta för Vattenfalls mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Läs om Vattenfalls arbete med globala målen här!

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!