Förnybar energi, Solceller, Vindkraft

Så grön har Sveriges el blivit

Publicerad: 2020-01-28 Uppdaterad: 2020-03-10 kl. 14:19

stor-rotliden

Grön energi är framtiden, men ibland hamnar positiva nyheter på energiområdet i skuggan. Så har utvecklingen sett ut det senaste decenniet.

Den förnybara energin är på frammarsch, och även inom produktionen av el gör de förnybara källorna allt större avtryck. Enligt statistik från Enerdata var andelen av Sveriges elproduktion som kom från förnybara källor 55 procent under 2018.

Det är en bra siffra globalt sett, då Sverige ligger på sjunde plats på listan över länderna med mest förnybar elproduktion. Samtidigt är vi ännu långt ifrån vårt grannland Norge som med 98 procent förnybar elproduktion är bäst i världen.

Medan Norge i princip enbart förlitar sig på vattenkraft är det vindkraften som är på frammarsch som en viktig energikälla för Sverige. Förra året genererades drygt 10 procent av Sveriges energi från vindkraft. Detta enligt data från Energimyndigheten, som förutspår att vind kommer att stå för över 40 procent av vår energiproduktion om bara 20 år. 

diagram-vind-solkraft-total-elproduktion-enerdata(Diagrammet visar vind- och solkraft som andel av total elproduktion. Diagram: Enerdata)

Sveriges vattenkraft har legat relativt stadigt under de senaste tio åren, medan elproduktionen från vindkraft, och i viss mån även solenergi, ökat kraftigt.

2008 hade Sverige ingen solenergiproduktion, och vindkraften bidrog bara med drygt 1 procent av Sveriges totala elproduktion. Under 2018 var den siffran 10,4, vilket motsvarar en ökning på över 800 procent.

Sverige har som mål att fasa ut den fossila elproduktionen till år 2040. Vattenfalls verksamhet i Norden har redan i dag låga utsläpp, och målet är att bli fullständigt klimatneutralt i regionen senast 2025, ett mål som även inkluderar värmeverksamheten. 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!